Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 287-NN-BVTV/QĐ năm 1997 quy định tạm thời thủ tục kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 287-NN-BVTV/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 25/02/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 287-NN-BVTV/QĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI THỦ TỤC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT XUẤT, NHẬP KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 92/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá;
Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của các ông Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Chất lượng sản phẩm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời thủ tục kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất - nhập khẩu.

Điều 2: Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đẩytái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất - nhập khẩu, các cơ quan liên quan và các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Ngô Thế Dân

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

THỦ TỤC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT XUẤT - NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 287-NN-BVTV/QĐ  ngày 25 tháng 02 năm 1997 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1- Đăng ký kiểm tra:

Trước khi xuất hoặc nhập khẩu thuốc BVTV, các tổ chức, cá nhân xuất - nhập khẩu gọi tắt là chủ hàng phải đăng ký kiểm tra chất lượng ít nhất 01 ngày trước khi hàng về đến cửa khẩu, hoặc đến nơi tập kết xuất khẩu.

1.1. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu hoặc xuất khẩu (2 bản).

- Bản sao hợp đồng ngoại thương hoặc L/C.

- Vận đơn (Bill of Lading).

- Hoá đơn hàng hoá (Invoice).

- Liệt kê hàng hoá (Packing list).

- Giấy phép xuất - nhập khẩu.

- Giấy chứng nhận lô hàng từ phía người bán (nếu có).

- Giấy đăng ký chất lượng hàng hoá ở Việt Nam (nếu có).

- Các tài liệu liên quan đến lô hàng (nếu có).

1.2. Xác nhận đăng ký kiểm tra:

Cơ quan kiểm tra nhà nước (KTNN) nghiên cứu hồ sơ đăng ký. Nếu hồ sơ không hợp lệ cơ quan KTNN sẽ yêu cầu chủ hàng hoàn chỉnh hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ cơ quan KTNN ký xác nhận trên giấy đăng ký kiểm tra chất lượng và gửi lại chủ hàng 01 bản.

2- Kiểm tra ngoại quan và lấy mẫu kiểm tra:

Khi lô hàng xuất/nhập khẩu đã sẵn sàng để kiểm tra, chủ hàng phải thông báo và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan KTNN kiểm tra ngoại quan, lấy mẫu kiểm tra và lập các biên bản liên quan.

3- Kết luận sau khi kiểm tra:

Trong vòng 3 ngày kể từ sau ngày lấy mẫu kiểm tra, cơ quan KTNN cấp giấy xác nhận chất lượng hoặc thông báo lô hàng không đạt chất lượng cho chủ hàng. Trong trường hợp có vấn đề (do lô hàng hoặc do điều kiện khách quan phải kéo dài thời gian kiểm tra), cơ quan KTNN phải thông báo ngay và bàn bạc với chủ hàng để giải quyết.

- Đối với những lô hàng xuất khẩu không đạt chất lượng, chủ hàng có thể đăng ký kiểm tra lại sau khi lô hàng được tái chế.

- Đối với các lô hàng không đạt chất lượng cơ quan KTNN có trách nhiệm báo cáo và kiến nghị biện pháp xử lý với Cục Bảo vệ thực vật hoặc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trong vòng 15 ngày các cơ quan này phải ra quyết định xử lý hợp lý, chủ hàng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử lý của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Lô thuốc BVTV xuất hoặc nhập khẩu phải được xuất hoặc nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực ghi trong giấy xác nhận đạt chất lượng xuất/nhập khẩu của cơ quan KTNN cấp cho lô hàng đó.

4- Đăng ký kiểm tra lại:

Chủ hàng phải đăng ký kiểm tra lại lô hàng xuất/nhập khẩu trong các trường hợp sau:

- Giấy xác nhận chất lượng lô hàng hết thời hạn hiệu lực (đối với hàng xuất khẩu).

- Lô hàng bị hư hại.

- Hàng hoặc bao bì bị thay đổi.

- Lô hàng sau khi tái chế.

5- Phí kiểm tra:

Chủ hàng phải nộp phí kiểm tra chất lượng thuốc BVTV xuất/nhập khẩu cho cơ quan KTNN theo Quyết định số 2578/QĐ-TĐC ngày 28/10/1996 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Phí kiểm tra bằng 0,1% giá trị lô hàng nhưng không thấp hơn 300.000đ (ba trăm ngàn đồng) và không lớn hơn 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng).

6- Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được thông báo lô hàng không đạt chất lượng xuất/nhập khẩu, chủ hàng có thể đề nghị cơ quan KTNN xem xét lại kết quả kiểm tra hoặc tái kiểm tra. Nếu kết quả tái kiểm tra trái với kết quả kiểm tra ban đầu thì chủ hàng không phải chi phí cho việc tái kiểm tra đó. Nếu ngược lại chủ hàng phải chịu chi phí cho việc tái kiểm tra đó.

Chủ hàng có thể khiếu nại về kết luận của cơ quan KTNN và phải được giải quyết theo pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 287-NN-BVTV/QĐ năm 1997 quy định tạm thời thủ tục kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.813
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7