Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2787/QĐ-UBND năm 2016 công bố mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu qua Cửa khẩu phụ Bản Vược và Cửa khẩu Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 2787/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Lê Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 26/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2787/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 26 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MẶT HÀNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU QUA CỬA KHẨU PHỤ BẢN VƯỢC VÀ CỬA KHẨU MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 187/213/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 ca Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Căn cứ Thông tư số 52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Căn cứ các văn bản của Bộ Công Thương: Văn bản số 891/BCT-BGMN ngày 27/01/2016 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 5471/BCT-BGMN ngày 20/6/2016 của Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện cho thương nhân thực hiện mua bán hàng hóa qua biên giới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương văn bản số 1115/SCT-XNK ngày 24/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mặt hàng “sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi” do Việt Nam sản xuất được thực hiện xuất khẩu qua Cửa khẩu phụ Bản Vược và Cửa khẩu Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Thời gian thực hiện đến hết năm 2016.

Điều 2. Giao Sở Công Thương tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thông báo nội dung Quyết định này để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở ngành, đơn vị: Công Thương, Công an tỉnh, Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chi cục Kiểm dịch Động vt vùng Lào Cai, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Lào Cai; Chủ tịch UBND các huyện Bát Xát, Mường Khương và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- N Điều 3 QĐ;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT. Tnh ủy, HĐND tnh;
- CT, PCT Lê Ngọc Hưng;
- CVP, PCVP (đ/c Thìn);
-
Lưu: VT, KT(Tuấn).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2787/QĐ-UBND năm 2016 công bố mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu qua Cửa khẩu phụ Bản Vược và Cửa khẩu Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


575
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127