Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2560/QĐ-TCHQ năm 2013 di chuyển Kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2560/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 08/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2560/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DI CHUYỂN KHO NGOẠI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Xét hồ sơ xin di chuyển kho ngoại quan của Công ty TNHH Vĩnh Cường và báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế kho, bãi kèm công văn số 1483/HQĐNa-GSQL ngày 23/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập kho ngoại quan

1. Thành lập kho ngoại quan có tổng diện tích 21.000 m2 gồm: 8.000 m2 kho và 13.000 m2 bãi tại địa chỉ: Lô A, đường số 5, khu công nghiệp An Phước, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Vĩnh Cường là chủ sở hữu (gọi tắt là kho ngoại quan mới).

2. Sau 6 tháng, kể từ ngày được thành lập theo Quyết định này, nếu kho ngoại quan không hoạt động mà không có lý do chính đáng thì Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kiểm tra, báo cáo để Tổng cục Hải quan chấm dứt hoạt động theo quy định.

Điều 2. Chấm dứt hoạt động kho ngoại quan

1. Chấm dứt hoạt động kho ngoại quan có tổng diện tích 15.801 m2 địa chỉ: Km 1+900, quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai của Công ty TNHH Vĩnh Cường theo Quyết định thành lập kho ngoại quan số 2526/QĐ-TCHQ ngày 25/11/2011 của Tổng cục Hải quan.

Lý do: Doanh nghiệp xin chấm dứt để di chuyển kho ngoại quan sang địa điểm mới tại khu công nghiệp An Phước.

2. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định này, Công ty TNHH Vĩnh Cường phải vận chuyển toàn bộ lượng hàng hóa còn lưu giữ trong kho ngoại quan cũ sang kho ngoại quan mới hoặc làm thủ tục đưa ra khỏi kho ngoại quan theo hướng dẫn tại Điều 55 Thông tư 194/2010/TT-BTC.

Điều 3. Giám sát hải quan

1. Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giám sát việc vận chuyển hàng hóa từ kho ngoại quan cũ sang kho mới. Thủ tục hải quan khi di chuyển hàng hóa từ kho cũ sang kho mới áp dụng như đối với hàng hóa di chuyển từ kho ngoại quan này đến kho ngoại quan khác.

2. Trong thời gian Công ty đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan cũ Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tổ chức giám sát, quản lý theo quy định hiện hành và không cho tiếp tục gửi các loại hàng hóa khác vào kho ngoại quan cũ.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Cường, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin & Thống kê hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2560/QĐ-TCHQ năm 2013 di chuyển Kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.799

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250