Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 236/2003/QĐ-BTC tạm thời điều chỉnh thời gian nộp thuế thuế giá trị gia tăng đối với phân bón Urê ở khâu nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 236/2003/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 31/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 236/2003/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 236/2003/QĐ-BTC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC TẠM THỜI ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN NỘP THUẾ GTGT ĐỐI VỚI PHÂN BÓN URÊ Ở KHÂU NHẬP KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ vào Công văn số 5818/VPCP-KTTH ngày 24/11/2003 của Văn phòng Chính phủ v/v xử lý kiến nghị về kinh doanh phân bón.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm thời điều chỉnh thời gian nộp thuế giá trị gia tăng đối với phân bón Urê ở khâu nhập khẩu từ 30 ngày lên 60 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được thông báo chính thức của cơ quan Hải quan về số thuế phải nộp.

Điều 2: Áp dụng quy định tại Điều 1 đối với toàn bộ lượng phân bón Urê nhập khẩu về cảng Việt Nam từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2004.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu phân bón Urê trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà đang trong thời hạn chưa phải nộp thuế giá trị gia tăng (30 ngày) thì được giãn thời gian nộp thuế đến 60 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được thông báo chính thức của cơ quan Hải quan về số thuế phải nộp.

Điều 3: Các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón Urê và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 236/2003/QD-BTC

Hanoi, December 31, 2003

 

DECISION

TEMPORARILY ADJUSTING THE TIME LIMIT FOR PAYMENT OF VALUE ADDED TAX ON UREA FERTILIZER AT IMPORTATION STAGE

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Value Added Tax Law;
Pursuant to the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Export Tax and Import Tax;
Pursuant to the Government's Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002 prescribing the functions, tasks, powers and organizational structures of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government's Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003 prescribing the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Government Office's Official Dispatch No. 5818/VPCP-KTTH of November 24, 2003 on handling the proposal on fertilizer business,

DECIDES:

Article 1.- To temporarily adjust the time limit for payment of value added tax on imported urea fertilizer at importation stage from 30 days to 60 days, counting from the date the tax payers receive the customs offices' official notices on payable tax amounts.

Article 2.- The provisions in Article 1 shall apply to the whole volume of imported urea fertilizer arriving at Vietnamese ports from the effective date of this Decision to the end of December 31, 2004.

In cases where enterprises import urea fertilizer before the effective date of this Decision, if the time limit for VAT payment (30 days) has not yet expired, such time limit shall also be extended to 60 days counting from the date the tax payers receive the customs offices' official notices on payable tax amounts.

Article 3.- Enterprises importing urea fertilizer and the provincial/municipal Customs Departments shall have to implement this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 236/2003/QĐ-BTC tạm thời điều chỉnh thời gian nộp thuế thuế giá trị gia tăng đối với phân bón Urê ở khâu nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.196
DMCA.com Protection Status