Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2098/QĐ-TTg năm 2012 về đổi tên và nâng cấp cửa khẩu phụ Tà Vát thành cửa khẩu chính Lộc Thịnh, tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2098/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2098/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VÀ NÂNG CẤP CỬA KHẨU PHỤ TÀ VÁT THÀNH CỬA KHẨU CHÍNH LỘC THỊNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại tờ trình số 4573/TTr-BNG-UBBG ngày 12 tháng 12 năm 2012; ý kiến của Bộ Công Thương tại văn bản số 10760/BCT-TMMN ngày 18 tháng 11 năm 2011, của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 3223/BQP-ĐN ngày 17 tháng 11 năm 2011, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8109/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 11 năm 2011, của Bộ Nội vụ tại văn bản số 2988/BNV-TCBC ngày 21 tháng 8 năm 2012, của Bộ Công an tại văn bản số 3599/BCA-A61 ngày 16 tháng 11 năm 2011, của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) tại văn bản số 5259/TCHQ-GSQL ngày 02 tháng 10 năm 2012),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên và nâng cấp từ cửa khẩu phụ Tà Vát thành cửa khẩu chính Lộc Thịnh, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm:

1. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thông báo chính thức với phía Căm-pu-chi-a vào thời gian thích hợp.

2. Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) kiểm tra, kiểm soát và bố trí trang thiết bị thích hợp để thực hiện chức năng của một cửa khẩu chính.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước căn cứ vào tình hình xuất, nhập khẩu; xuất, nhập cảnh; nhu cầu qua lại và khả năng của địa phương lựa chọn phương án đầu tư các công trình phục vụ việc kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu chính Lộc Thịnh, tỉnh Bình Phước (Việt Nam) - Tôn Lê Chàm, tỉnh Kampong Chàm (Căm-pu-chi-a) phù hợp với thực tế, có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao);
- Tổng cục Du lịch (Bộ VH, TT và DL);
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng);
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, QHQT, KTN, V.III, KTTH;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2098/QĐ-TTg năm 2012 về đổi tên và nâng cấp cửa khẩu phụ Tà Vát thành cửa khẩu chính Lộc Thịnh, tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.722

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125