Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2000/QĐ-BTC chuyển giao nhiệm vụ in, phát hành một số loại ấn chỉ thuế cho Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ IN, PHÁT HÀNH MỘT SỐ LOẠI ẤN CHỈ THUẾ CHO TỔNG CỤC HẢI QUAN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nhiệm vụ in, phát hành, sử dụng, quản lý một số loại ấn chỉ dùng để quản lý thu thuế đối với hoạt động xuất, nhập khẩu từ Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan theo danh mục đính kèm.

Điều 2. Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức việc in, phát hành, sử dụng, quản lý các loại ấn chỉ nêu tại Điều 1 theo quy định của Bộ Tài chính kể từ ngày 01/01/2010; đồng thời tổ chức thu hồi các mẫu ấn chỉ do Tổng cục Thuế in, phát hành còn tồn trong ngành Hải quan, để thanh huỷ theo quy định đối với ấn chỉ đã hết giá trị sử dụng .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục Hải quan ( để thực hiện);
- Tổng cục Thuế ( để thực hiện);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW ;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cục Hải quan các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Kho bạc NN các tỉnh, TP trực thuộc TW ;
-Các đơn vị thuộc BTC;
-Lưu VT, TCT(VT, TVQT).Huệ

K.T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

DANH MỤC

CÁC LOẠI ẤN CHỈ CHUYỂN CHO TỔNG CỤC HẢI QUAN IN, PHÁT HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 2000 /QĐ-BTC ngày 19 / 8 /2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số TT

Tên ấn chỉ

Ký hiệu mẫu ấn chỉ

1

Biên lai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu

CTT46

2

Biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu

CTT52

3

Biên lai thu lệ phí Hải quan

01/LPHQ

4

Biên lai phụ thu hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu.

CTT37

5

Tem thuốc lá điếu nhập khẩu

*

6

Tem xì gà nhập khẩu

*

7

Sổ định mức hàng miễn thuế cá nhân

P36/CN

8

Sổ định mức hàng miễn thuế cá nhân

P64/CN

9

Sổ định mức hàng miễn thuế tập thể

P64/TT

10

Tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu

TKXOT-02

11

Tờ khai nguồn gốc xe gắn máy nhập khẩu

TKXGM-01

12

Tem rượu nhập khẩu độ cồn < 300

*

13

Tem rượu nhập khẩu độ cồn ≥ 300

*

14

Tem “Vietnam duty not paid ”

Gồm có 02 mẫu: MT-01N ; MT-04L

 * Trên mẫu ấn chỉ không ghi ký hiệu mẫu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2000/QĐ-BTC chuyển giao nhiệm vụ in, phát hành một số loại ấn chỉ thuế cho Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.887
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.196.192