Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 159/2000/QĐ-BTC bãi bỏ thuế suất thuế nhập khẩu dạng linh kiện CKD, IKD của một số sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 159/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 26/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 159/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 159/2000/QĐ/BTC NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC BÃI BỎ THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU DẠNG LINH KIỆN CKD, IKD CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM, PHỤ TÙNG THUỘC NGÀNH CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ Điều 1 Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998;
Căn cứ Điều 2 Quyết định số 1944/1998/QĐ/BTC ngày 25/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định thuế suất thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hóa đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3300/VPCP-KTTH ngày 9/8/2000 của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bãi bỏ thuế suất thuế nhập khẩu dạng linh kiện rời đồng bộ CKD, IKD của một số sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử, quy định tại Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ/BTC ngày 11/12/1998, số 67/1999/QĐ/BTC ngày 24/6/1999, số 139/1999/QĐ/BTC ngày 11/11/1999, số 91/2000/QĐ/BTC ngày 2/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (theo danh mục đính kèm).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai hàng nhập khẩu đã nộp cho cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 1/1/2001.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

DANH MỤC

CÁC DÒNG THUẾ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 159/2000/QĐ/BTC ngày 26 tháng 09 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Mô tả mặt hàng

Thuế suất

Thuộc nhóm, phân nhóm hoặc mã số

1

2

3

4

1

Riêng:

 

 

 

+ Dạng CKD của động cơ dùng cho xe thuộc nhóm 8701

10

8407

 

+ Dạng IKD của động cơ dùng cho xe thuộc nhóm 8701

5

8407

 

Riêng:

 

 

 

+ Dạng CKD

10

84079010

 

+ Dạng IKD

5

84079010

2

Riêng:

 

 

 

+ Dạng CKD của mặt hàng thuộc 84081010

10

8408

 

+ Dạng CKD của mặt hàng thuộc 84082011, 84089010

30

8408

 

+ Dạng CKD của mặt hàng thuộc 84082012, 84089020

20

8408

 

+ Dạng IKD của mặt hàng thuộc mã số 84081010, 84082011, 84082012, 84089010, 84089020.

5

8408

3

Riêng:

 

 

 

+ Dạng CKD của phân nhóm 841821, 841822, 841829

25

8418

 

+ Dạng IKD của phân nhóm 841821, 841822, 841829

15

8418

4

Riêng:

 

 

 

+ Dạng CKD của phân nhóm 851840, 851850

5

8518

 

+ Dạng IKD của phân nhóm 851840, 851850

1

8518

5

Riêng:

 

 

 

+ Dạng CKD của nhóm 8519

7

8519

 

+ Dạng IKD của nhóm 8519

3

8519

6

Riêng:

 

 

 

+ Dạng CKD của phân nhóm 852032, 852033, 852039, 852090

7

8520

 

+ Dạng IKD của phân nhóm 852032, 852033, 852039, 852090

3

8520

7

Riêng:

 

 

 

+ Dạng CKD của nhóm 8521

15

8521

 

+ Dạng IKD của nhóm 8521

7

8521

8

Riêng:

 

 

 

+ Dạng CKD của nhóm 8527 (trừ máy nhắn tin)

7

8527

 

+ Dạng IKD của nhóm 8527 (trừ máy nhắn tin)

3

8527

9

Riêng:

 

 

 

+ Dạng CKD

15

85281200

 

+ Dạng IKD

5

85281200

 

Riêng:

 

 

 

+ Dạng CKD

3

85281300

 

+ Dạng IKD

1

85281300

10

Riêng:

 

 

 

+ Dạng CKD của nhóm 8701, loại có công suất đến 15 CV

5

8701

 

+ Dạng IKD của nhóm 8701, loại có công suất đến 15 CV

0

8701

11

Riêng:

 

 

 

+ Dạng CKD1 của nhóm 8711

60

8711

 

+ Dạng CKD2 của nhóm 8711

55

8711

 

+ Dạng IKD1 của nhóm 8711

30

8711

 

+ Dạng IKD2 của nhóm 8711

15

8711

 

+ Dạng IKD3 của nhóm 8711

10

8711

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 159/2000/QĐ-BTC bãi bỏ thuế suất thuế nhập khẩu dạng linh kiện CKD, IKD của một số sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.108
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152