Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 140-CT năm 1989 về việc cho phép thành lập Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 140-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 24/05/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 140-CT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Nhằm phục vụ chương trình kinh tế xuất khẩu và đẩy mạnh công cuộc đầu tư phát triển sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại và Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép thành lập Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam.

Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam là Ngân hàng có cổ phần hữu hạn, có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ sản xuất - chế biến hàng xuất khẩu và kinh doanh xuất nhập khẩu.

Điều 2. Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ do Đại hội cổ đông thông qua và được Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê chuẩn.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại và Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm phối hợp tiến hành các công việc chuẩn bị cho đến Đại hội cổ đông của Ngân hàng này họp để thông qua Điều lệ hoạt động, bầu Hội đồng quản trị và cử Tổng Giám đốc điều hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 140-CT năm 1989 về việc cho phép thành lập Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.235
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41