Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2007/QĐ-BTS về việc kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 01/2007/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Thị Hồng Minh
Ngày ban hành: 13/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2007/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỂM TRA HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU VÀO HOA KỲ VÀ CANAĐA

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;
Căn cứ Chị thị số 37/2005/CT-TTg ngày 28/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp tăng cường quản lý hoá chất, kháng sinh cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
Căn cứ yêu cầu kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản củ các thị trường Hoa Kỳ và Canađa;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa được thực hiện theo yêu cầu của cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản hoặc theo thoả thuận song phương giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ chế độ kiểm tra tăng cường hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa quy định tại Quyết định số 29/2005/QĐ-BTS ngày 01/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc tăng cường kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa.

Điều 3. Cục Quản lý Chất lượng An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản thực hiện các quy định trong thoả thuận hợp tác giữa Cục với các cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu đã được ký kết.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thủy sản, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng Minh

 

THE MINISTRY OF FISHERIES
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 01/2007/QD-BTS

Hanoi, February 13,2007

 

DECISION

ON THE INSPECTION OK AQUATIC PRODUCTS EXPORTED TO THE US AND CANADA

THE MINISTER OF FISHERIES

Pursuant to the Government's Decree No. 43/2003/ND CP of May 2, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Fisheries;
Pursuant to the Prime Minister's Directive No. 37/2005/CT-TTg of October 28, 2005, on a number of measures to enhance management of chemicals

DECIDES:

Article 1.- The inspection and certification of food quality and safety for Vietnam's aquatic animals and aquatic products exported to the US and Canada shall be conducted at the request of aquatic production and business units or under bilateral agreements between competent agencies of Vietnam and the importing country.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days alter its publication in "CONG BAO " To annul the regulations on enhancing inspection of aquatic products exported to the US and Canada in the Minister of Fisheries' Decision No. 29/2005/QD-

Article 3.-The Department for Aquatic Product Quality, Safety and Hygiene and Aquatic Animal Health shall announce and guide aquatic production and business units to implement the provisions of agreements signed between the Department and competent authorities of importing countries.

Article 4.- The director of the Office, heads of departments, inspectors, and tads of units under the Ministry, directors of provincial/municipal Fisheries Services or provincial/municipal Agriculture and Rural Development Services in charge of fisheries as well as enterprises processing and exporting aquatic products shall implement this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2007/QĐ-BTS về việc kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.981

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179