Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 05/CT-BCT 2020 giải pháp nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19

Số hiệu: 05/CT-BCT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 26/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Giải pháp tăng cường XNK trong bối cảnh dịch Covid-19

Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị 05/CT-BCT về việc triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19.

Theo đó, để chủ động nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu, nhằm đảm bảo tăng trưởng xuất khẩu theo mục tiêu được giao, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ như:

- Cục Xuất nhập khẩu: chủ động làm việc với các Hiệp hội ngành hàng, các Tập đoàn, các doanh nghiệp FDI để đánh giá hoạt động sản xuất, xuất khẩu; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn.

- Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ: nghiên cứu, đánh giá khả năng tăng trưởng XK các mặt hàng VN để bù đắp sụt giảm xuất khẩu do ảnh hưởng dịch Covid-19, đặc biệt lưu ý tận dụng ưu đãi của Hiệp định EVFTA;

- Cục Xúc tiến thương mại: xúc tiến nhập khẩu nguyên vật liệu thiết yếu phục vụ các ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động như dệt may, điện tử..., đặc biệt chú trọng các DNVVN chưa có nhiều kinh nghiệm trong nhập khẩu...

Xem thêm chi tiết tại Chỉ thị 05/CT-BCT ngày 26/02/2020.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-BCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

Thời gian qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương đã trin khai nhiều giải pháp nhằm tháo gkhó khăn cho hoạt động xuất khu nói chung, nông sản qua biên giới nói riêng và bước đầu đã đạt được kết qutích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh nhng ảnh hưởng đối với hoạt động xuất khẩu, dịch Covid-19 còn có tác động tiêu cực tới nguồn cung nguyên vật liệu nhập khu cho sn xuất phục vụ tiêu dùng trong nước và sản xuất hàng xuất khẩu.

Đchủ động nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trong nước và xuất khu, góp phần đảm bảo tăng trưởng xuất khẩu theo mục tiêu đã được giao. Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:

I. Phát triển xuất khẩu

1. Cục Xuất nhập khẩu

- Chủ động làm việc với các Hiệp hội ngành hàng, các Tập đoàn, Tổng công ty, các doanh nghiệp FDI để đánh giá hoạt động sản xuất, xuất khẩu; đề xuất các giải pháp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan để tháo gkhó khăn trong hoạt động sản xuất, xuất khu; khai thông dòng lưu chuyển hàng hóa.

- Phối hợp với Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ đánh giá nhu cầu nhập khẩu của từng mặt hàng cụ thở các nước, thị hiếu tiêu dùng, dung lượng, tỷ trọng..., những khó khăn vướng mc của hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Trên cơ sở đó, xây dựng kịch bản tăng trưởng xut khu theo từng quý và có giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sang các thị trường này. Báo cáo Bộ trưởng trước ngày 10 tháng 3 năm 2020.

- Phi hp với các đơn vị liên quan ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực thi các cam kết của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) nhm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khai thác có hiệu quả cơ hội do Hiệp định này mang lại.

2. Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ

- Chủ trì, chỉ đạo các Thương vụ và Chi nhánh Thương vụ đánh giá nhu cầu tiêu thụ, dung lượng thị trường, thị hiếu, tỷ trọng, các khó khăn vướng mắc trong việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các thị trường sở tại.

- Nghiên cứu, đánh giá khả năng tăng trưởng xuất khu các mặt hàng của Việt Nam đ bù đp sụt giảm xuất khẩu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt lưu ý tận dụng hiệu quả ưu đãi mang lại của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

- Rà soát các quy định tại Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Cuba, đề xuất các biện pháp tiếp cận và cơ chế đàm phán đối với tng thị trường cụ thể.

- Trên cơ sở nội dung nêu trên, xây dựng kịch bản tăng trưởng xuất khẩu đối với khu vực thị trường phụ trách (trong đó nêu rõ từng thị trường cụ thể). Báo cáo Bộ trưởng và gi Cục Xuất nhập khu tổng hợp trước ngày 05 tháng 3 năm 2020.

3. Vụ Thị trường châu Á - châu Phi

- Chủ trì, chỉ đạo các Thương vụ và chi nhánh Thương vụ đánh giá nhu cầu tiêu thụ, dung lượng thị trường, thị hiếu, tỷ trọng, các khó khăn vướng mắc trong việc xuất khẩu hàng hóa ca Việt Nam sang các thị trường sở tại.

- Theo dõi, cập nhật thông tin thường xuyên liên quan đến tình hình dịch bệnh, hoạt động sản xuất, thương mại tại thị trường Trung Quốc, đặc biệt đối với mặt hàng nông sản.

- Rà soát, đánh giá tình hình xuất khẩu, nhập khu sang các nước có Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia ký kết trong khu vực thị trường phụ trách. Từ đó, đề xuất các thị trường có thể tăng cường xuất khẩu, những khó khăn cần tháo gỡ và các biện pháp tiếp tục tận dụng khai thác hiệu quả các ưu đãi từ các Hiệp định để bù đắp sụt giảm kim ngạch xuất khẩu của quý I/2020.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đàm phán m ca thị trường đối với các mặt hàng nông sản.

- Trên cơ sở nội dung nêu trên, xây dựng kịch bản tăng trưởng xuất khu đối với khu vực thị trường phụ trách (trong đó nêu rõ tng thị trường cụ thể). Báo cáo Bộ trưởng và gửi Cục Xuất nhập khẩu tng hợp trước ngày 05 tháng 3 năm 2020.

4. Cục Xúc tiến thương mại

Chủ trì rà soát Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; cân đối nguồn lực, ưu tiên đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho các mặt hàng nông, thủy sn đối với các thị trường thay thế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

II. Tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất

1. Cục Công nghiệp, Cục Hóa chất

- Chủ trì, phi hợp với Cục Xuất nhập khẩu làm việc với các Hiệp hội dệt may, da giày, cơ khí, điện tử, hóa chất... để nắm bắt thông tin về khả năng cung ứng nguyên vật liệu trong nước, nhu cầu nhập khẩu, vướng mắc trong hoạt động sn xut kinh doanh; đề xuất các giải pháp tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế trong bối cảnh nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Báo cáo Bộ trưởng và gửi các đơn vị trước ngày 05 tháng 3 năm 2020.

- Nghiên cứu đề xuất các biện pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ trong nước, đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, tránh phụ thuộc nguồn cung nguyên liệu vào một thị trường.

2. Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ

- Chỉ đạo Thương vụ và Chi nhánh Thương vụ:

(i) Tìm kiếm, cung cấp và cp nhật thường xuyên danh sách các nhà phân phi, sản xut xuất khu nguyên phụ liệu cho các ngành dệt may, da giày, máy tính và các nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất của ngành hóa chất, đồ gỗ, sắt thép...

(ii) Hỗ trợ các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp kết nối với nhà cung cp nước ngoài khi được yêu cầu.

- Trên cơ sở thông tin của các Thương vụ và Chi nhánh Thương vụ, tổng hợp chung tình hình nguồn cung nguyên vật liệu cho các ngành nêu trên, gửi lại Cục Xuất nhập khu và Vụ Kế hoạch.

3. Cục Xúc tiến thương mại

Nghiên cứu, xúc tiến nhập khẩu nguyên vật liệu thiết yếu phục vụ các ngành sn xuất sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày, điện tử..., đặc biệt chú trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm trong giao dịch nhập khẩu.

4. Cục Xuất nhập khẩu

Đầu mối tng hợp các thông tin về tìm kiếm nguồn cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, xuất khẩu, kịp thời cung cấp cho các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong nước.

III. Thiết bị, vật tư y tế

1. V Th trưng châu Á - châu Phi, V Th trường châu Âu - châu Mỹ

- Chỉ đạo các Thương vụ tiếp tục tìm kiếm các doanh nghiệp có khả năng cung cấp thiết bị, vật tư y tế, gửi Cục Xuất nhập khu và Cục Công nghiệp đgửi Bộ Y tế thông báo cho các doanh nghiệp sản xuất, nhập khu.

- Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu nhập thiết bị, vật tư y tế trong việc kết nối với các doanh nghiệp nước ngoài có khả năng cung cấp.

- Tìm kiếm thông tin về đi tác nước ngoài đang nghiên cứu, thử nghiệm các vật liệu mới trong sản xuất thiết bị, vật tư y tế; tng hp thông tin gửi Cục Công nghiệp và Cục Xuất nhập khẩu đcung cấp thông tin cho các doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu khả năng thay thế các loại vật liệu hiện đang dùng.

2. Cục Xuất nhập khẩu

Đầu mối tng hợp các thông tin về nguồn thiết bị, vật tư y tế nhập khẩu, cung cấp cho các đơn vị, doanh nghiệp trong nước.

Thủ trưởng các đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục; đồng thời phải chủ động triển khai thực hiện hoặc đề xuất kịp thời với Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo trin khai thực hiện các biện pháp mới nhằm ứng phó có hiệu quả với Covid-19.

Cục Xuất nhập khu làm đầu mối tổng hợp, thường xuyên báo cáo Bộ trưởng, các Thứ trưởng và gửi Lãnh đạo các Đơn vị liên quan thuộc Bộ về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này đthống nhất chỉ đạo và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thtướng Chính ph(để b/c);
- Các Phó Th
tướng Chính phủ (đ b/c);
- BC
Đ QG phòng, chống dịch bệnh nCoV;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- UBND các t
nh, Tp trực thuộc TW;
- L
ãnh đạo Bộ;
- Các
Đơn vị trc thuộc Bộ;
- S
Công Thương các tnh, Tp trực thuộc TW;
- L
ưu: VT, XNK.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-BCT ngày 26/02/2020 vể triển khai giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19 do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.149

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!