Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decree of Government No. 79/1998/ND-CP of September 29, 1998 on amendments to the duty-free luggage quotas for passengers on exit or entry at Vietnam's border gates, issued together with Decree No. 17-CP of February 6, 1995 of The Government

Số hiệu: 79/1998/ND-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 79/1998/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1998

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 79/1998/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 1998 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TIÊU CHUẨN HÀNH LÝ MIỄN THUẾ CỦA KHÁCH XUẤT, NHẬP CẢNH TẠI CÁC CỬA KHẨU VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/CP NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 1995
CỦA CHÍNH PHỦ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26 tháng 12 năm 1994;
Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 24 tháng 02 năm 1990;
Theo đề nghị của Tổng cục Hải quan,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi hàng số 5 của bản Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 17/CP ngày 06 tháng 02 năm 1995 của Chính phủ như sau :

''Các vật phẩm khác ngoài tiêu chuẩn hành lý đã ghi ở các hàng số 1, 2, 3, 4 nêu trên (không phải là hàng cấm) khi xuất, nhập cảnh có hộ chiếu được mang theo với tổng trị giá miễn thuế không quá 300 USD, áp dụng đối với công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài''.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định khác tại Nghị định số 17/CP ngày 06 tháng 02 năm 1995 vẫn có giá trị thi hành.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức việc thi hành Nghị định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 79/1998/ND-CP

Hanoi, September 29, 1998

 

DECREE

ON AMENDMENTS TO THE DUTY-FREE LUGGAGE QUOTAS FOR PASSENGERS ON EXIT OR ENTRY AT VIETNAM'S BORDER GATES, ISSUED TOGETHER WITH DECREE No. 17-CP OF FEBRUARY 6, 1995 OF THE GOVERNMENT

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992.
Pursuant to the Law on Export Tax and Import Tax of December 26, 1994;
Pursuant to the Customs Ordinance of February 24, 1990;
At the proposal of the General Department of Customs,

DECREES:

Article 1.- To amend line No. 5 in the Duty-Free Luggage Quotas for Passengers on Exit or Entry at Vietnam's Border-gates, issued together with the Decree No. 17-CP of February 6, 1995 as follows:

"For other articles outside the luggage quotas stated in lines No. 1, 2, 3, 4 above (not banned goods), the passengers being Vietnamese citizens, overseas Vietnamese or foreigners on entry or exit with passports shall be entitled to bring them with a duty-free volume valued at not more than 300 USD."

Article 2.- This Decree takes effect 15 days after its signing. The other provisions in Decree No. 17-CP of February 6, 1995 remain valid for implementation.

Article 3.- The Director General of the General Department of Customs shall have to guide and organize the implementation of this Decree.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decree of Government No. 79/1998/ND-CP of September 29, 1998 on amendments to the duty-free luggage quotas for passengers on exit or entry at Vietnam's border gates, issued together with Decree No. 17-CP of February 6, 1995 of The Government

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


844
DMCA.com Protection Status

IP: 54.173.237.152