Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 985-TTg năm 1956 về việc xây dựng và quản lý các nhà máy nước do Phủ thủ tướng ban hành

Số hiệu: 985-TTg Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng Người ký: Phan Kế Toại
Ngày ban hành: 30/07/1956 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 985-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 1956 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÁC NHÀ MÁY NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của Bộ Thuỷ lợi và kiến trúc, Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc xây dựng và quản lý các nhà máy nước.

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

QUẢN LÝ NHÀ MÁY NƯỚC

Điều 1: Nay đặt các nhà máy nước ở các thành phố hay thị xã thành các doanh nghiệp của thành phố hay của tỉnh có thị xã đó.

Điều 2: Các nhà máy nước ở các thành phố hay thị xã thuộc quyền chỉ đạo về mọi mặt (sản xuất, kinh doanh, bảo vệ…) của Uỷ ban hành chính thành phố hay Uỷ ban hành chính tỉnh.

Điều 3: Các Sở, Khu, Ty Thuỷ lợi và kiến trúc có trách nhiệm giúp các Uỷ ban hành chính khu, thành phố, tỉnh chỉ đạo việc thi hành các chương trình kế hoạch của các nhà máy nước về mặt chuyên môn.

Các kế hoạch công tác quản lý của nhà máy nước, tùy theo mức độ quan trọng, sẽ do Uỷ ban hành chính tỉnh, Uỷ ban hành chính thành phố, Uỷ ban hành chính khu hay Bộ Thuỷ lợi và kiến trúc duyệt trước khi thi hành. Thẩm quyền của các Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố, khu và của Bộ trong việc xét duyệt các kế hoạch này sẽ do Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc và Bộ Tài chính ấn định.

Điều 4: Bộ Y tế sẽ định những biện pháp để đảm bảo chất nước cung cấp cho nhân dân về mặt chống trùng, chống độc; và theo dõi việc thi hành những biện pháp này thông qua Viên Vi trùng học và các Sở, Khu, Ty Y tế.

Điều 5: Giá nước cung cấp cho nhân dân, các cơ quan, xí nghiệp do Uỷ ban hành chính thành phố, tỉnh đề nghị lên Thủ Tướng Phủ phê duyệt. Thủ Tướng Phủ sẽ quyết định sau khi hỏi ý kiến Bộ Thuỷ lợi và kiến trúc và Bộ Tài chính.

Chương 2:

XÂY DỰNG CÁC NHÀ MÁY NƯỚC

Điều 6: Việc xây dựng hoặc mở rộng các nhà máy nước trong các thành phố và thị xã thuộc ngân sách trung ương đài thọ, do Thủ Tướng Chính Phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc và sau khi hỏi ý kiến Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Tài Chính.

Điều 7: Việc xây dựng hoặc mở rộng các nhà máy nước ở các thành phố và thị xã thuộc ngân sách thành phố hay tỉnh đài thọ, do Uỷ ban hành chính thành phố hay Uỷ ban hành chính tỉnh quyết định, theo đề nghị của cơ quan thủy lợi và kiến trúc và Uỷ ban Kế hoạch đồng cấp.

Điều 8: Bộ Thuỷ lợi và kiến trúc và Bộ Y tế sẽ quy định những chi tiết thi hành nghị định này.

Điều 9: Các ông Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi và kiến trúc, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Uỷ ban hành chính thành phố, khu, tỉnh chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phan Kế Toại

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 985-TTg năm 1956 về việc xây dựng và quản lý các nhà máy nước do Phủ thủ tướng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.233
DMCA.com Protection Status