Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 93-TTg/TN-1966 về việc miễn thi hành việc chuyển 30% vốn lưu động định mức của các xí nghiệp xây lắp bao thầu cho Ngân hàng kiến thiết để làm vốn cho vay trong định mức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 93-TTg/TN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 06/06/1966 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93-TTG/TN

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 1966 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC MIỄN THI HÀNH VIỆC CHUYỂN 30% VỐN LƯU ĐỘNG ĐỊNH MỨC CỦA CÁC XÍ NGHIỆP XÂY LẮP BAO THẦU CHO NGÂN HÀNG KIẾN THIẾT ĐỂ LÀM VỐN CHO VAY TRONG ĐỊNH MỨC

Để tăng cường sự giám đốc của ngân hàng và để tiết kiệm vốn của ngân sách, thể lệ hiện hành quy định là ngân sách Nhà nước chỉ cấp cho các xí nghiệp tối đa 70% vốn lưu động định mức, còn khoảng 30% thì chuyển cho Ngân hàng Nhà nước (đối với các xí nghiệp sản xuất, kinh doanh) hoặc Ngân hàng kiến thiết (đối với các xí nghiệp xây lắp bao thầu) để làm vốn cho vay trong định mức.

Khác với các xí nghiệp sản xuất là chỉ có một định mức vốn lưu động dùng để dự trữ cả nguyên vật liệu chính và vật liệu phụ, vật rẻ tiền mau hỏng, v.v… các xí nghiệp xây lắp được cấp hai loại vốn có tính chất vốn lưu động là:

- Vốn lưu động định mức của xí nghiệp xây lắp: đây là một loại vốn lưu động “nhỏ”, dùng để mua vật liệu phụ, vật rẻ tiền mau hỏng, v.v…

- Còn việc dự trữ vật liệu chính cần thiết cho thi công (là vốn lưu động “lớn”) thì do bên A cấp 100% dưới hình thức vốn của ngân sách tạm ứng qua Ngân hàng kiến thiết.

Như vậy, thông qua việc cấp phát vốn tạm ứng cho xí nghiệp xây lắp và thông qua  việc cho vay dự trữ vật liệu theo thời vụ, cho vay dự trữ trên định mức vốn lưu động nhỏ, Ngân hàng kiến thiết có điều kiện giám đốc được toàn bộ vốn lưu động của xí nghiệp xây lắp, bao gồm cả vốn lưu động “lớn” và vốn lưu động “nhỏ”. Do đó, việc ngân sách chuyển 30% số vốn lưu động “nhỏ” của các xí nghiệp xây lắp sang Ngân hàng kiến thiết, chẳng những không cần thiết, mà còn gây thêm phiền phức về thủ tục giấy tờ.

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ quyết định:

1. Từ năm 1966 trở đi, đối với các xí nghiệp xây lắp bao thầu của các Bộ, Tổng cục cũng như của các tỉnh và thành phố không áp dụng việc chuyển 30% định mức vốn lưu động nhỏ cho Ngân hàng kiến thiết làm vốn cho vay trong định mức nữa; vốn lưu động nhỏ định mức của các xí nghiệp này, từ năm 1966 trở đi, được ngân sách cấp phát 100%.

Khi duyệt vốn lưu động định mức kế hoạch cho các xí nghiệp xây lắp, các Bộ và ngành chủ quản, Bộ Tài chính và các sở, ty tài chính dựa trên phương châm tiết kiệm vốn ngân sách mà duyệt mức vốn tối thiểu cần thiết cho hoạt động bình thường của xí nghiệp và thông báo cho Ngân hàng kiến thiết biết. Trường hợp do nhu cầu xây lắp đòi hỏi mà thiếu vốn thì các xí nghiêp xây lắp vay trên định mức ở Ngân hàng kiến thiết.

2. Ngân hàng kiến thiết cần có biện pháp tăng cường quản lý và giám đốc vốn lưu động nhỏ trong định mức của các xí nghiệp xây lắp bao thầu và cho vay trên định mức vốn đó, cũng như cấp phát vốn tạm ứng và cho vay dự trữ vật liệu chính vượt định mức vốn tạm ứng, để có tác động tốt đến toàn bộ hoạt động kinh tế và tài chính của các xí nghiệp xây lắp.

3. Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Bộ chủ quản xí nghiệp, các Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn thi hành thông tư này.

 

TM. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 
Phạm Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 93-TTg/TN-1966 về việc miễn thi hành việc chuyển 30% vốn lưu động định mức của các xí nghiệp xây lắp bao thầu cho Ngân hàng kiến thiết để làm vốn cho vay trong định mức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.237
DMCA.com Protection Status