Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 137/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về tình hình triển khai dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 137/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 11/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TẠI HOÀ LẠC

Ngày 22 tháng 3 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo, ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc là một Dự án lớn, quan trọng nhằm xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành Trung tâm đại học lớn của cả nước. Việc triển khai thực hiện Dự án cần phải được quan tâm sâu sát, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng. Sau hơn ba năm tiếp nhận làm chủ đầu tư Dự án, Bộ Xây dựng đã tích cực chỉ đạo, triển khai, đạt được một số kết quả quan trọng như: hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung, Quy hoạch chi tiết 1/2000, hình thành được cơ chế đặc thù thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng; chuẩn bị được một số nội dung cơ bản, tạo thuận lợi để tiếp tục triển khai Dự án. Tuy nhiên, kết quả thực hiện Dự án thời gian qua còn nhiều hạn chế, tiến độ chậm, tổ chức Ban quản lý Dự án thiếu ổn định, nhiều thay đổi về nhân sự; sự phối hợp chỉ đạo, triển khai Dự án chưa chặt chẽ, kém hiệu quả.

Để khắc phục những hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án trong thời gian tới, các Bộ, cơ quan cần tập trung làm tốt một số công việc sau đây:

1. Bộ Xây dựng:

a) Cần tăng cường việc chỉ đạo, điều hành Dự án; hoàn chỉnh các cơ chế triển khai hoạt động Dự án; hình thành cơ chế chỉ đạo, điều hành cấp quốc gia nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện; xác lập rõ cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý giải quyết các công việc liên quan của Dự án. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan cân nhắc để có đề xuất về phương án thành lập Ban chỉ đạo liên ngành nhằm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án này;

- Tập trung chỉ đạo củng cố tổ chức, cơ chế hoạt động của Ban quản lý Dự án, sớm lựa chọn nhân sự và chính thức bổ nhiệm Trưởng ban, hạn chế thay đổi nhân sự trong vòng ít nhất 2 năm; cân nhắc để có chính sách ổn định ít nhất trong vòng 2 năm nhằm ưu tiên, khuyến khích những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu đến làm việc tại Ban quản lý Dự án;

- Phê duyệt quy chế phối hợp chỉ đạo, quản lý thực hiện Dự án giữa Bộ Xây dựng và Đại học Quốc gia Hà Nội trước ngày 31 tháng 3 năm 2012;

- Thực hiện việc giao ban thường xuyên giữa Lãnh đạo Bộ và Ban quản lý Dự án để kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Dự án, định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Dự án;

b) Trên cơ sở rà soát các cơ chế, văn bản pháp lý liên quan đến Dự án và căn cứ vào nhu cầu thực tiễn, Bộ Xây dựng tổng hợp và có đề xuất về những nội dung liên quan đến việc phân cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý Dự án phù hợp với các quy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2012;

c) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện Dự án năm 2012, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2012; đồng thời chỉ đạo Ban quản lý Dự án xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể, kèm theo kinh phí đầu tư trong năm 2012;

d) Chậm nhất trong quý III năm 2012 phải hoàn thành phương án huy động vốn đầu tư cho Dự án theo các nguồn: ngân sách nhà nước; vốn huy động của Đại học Quốc gia Hà Nội; vốn thu từ việc hoán đổi một số cơ sở hiện có của Đại học ở nội đô thành phố Hà Nội; thu hút từ xã hội hoá, vốn ODA (nếu có);

đ) Có văn bản báo cáo đánh giá về tình hình, kết quả triển khai Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc trong 3 năm qua của Chủ đầu tư và kế hoạch triển khai thực hiện cho cả giai đoạn đến năm 2015, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2012.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ xem xét, giải quyết dứt điểm về phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phần diện tích đất đã được lập hồ sơ kiểm đếm, hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2012;

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Tổ công tác làm việc tập trung trong một thời gian, gồm một số cán bộ có kinh nghiệm thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội và một số đơn vị liên quan, do đại diện Lãnh đạo thành phố Hà Nội làm Tổ trưởng để tiến hành thống kê, kiểm đếm, lập hồ sơ giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xử lý, giải quyết công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của khu quy hoạch Đại học Quốc gia tại Hoà Lạc, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải phóng mặt bằng toàn bộ Dự án vào quý III năm 2015;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 và dự án Khu tái định cư thuộc dự án thành phần “Đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư QG- HN 01” của Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội trước 30 tháng 4 năm 2012;

d) Tiếp nhận quản lý khu đất 130 ha dọc đường Láng - Hoà Lạc kéo dài và đường 21A để quy hoạch thành khu cây xanh gắn với khuôn viên khu đất quy hoạch Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Đại học Quốc gia Hà Nội:

a) Chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng trong các hoạt động của Dự án; tích cực tham gia xây dựng phương án huy động vốn đầu tư cho Dự án để trình Thủ tướng Chính phủ;

b) Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phần diện tích đất đã hoàn thành hồ sơ và cử cán bộ tham gia Tổ công tác do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thành lập để lập hồ sơ, thống kê, kiểm đếm phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng.

4. Các Bộ, cơ quan liên quan cần tăng cường sự phối hợp với Bộ Xây dựng để xử lý kịp thời, dứt điểm các vướng mắc có liên quan đến triển khai thực hiện Dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng Dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và các Bộ, cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- TTg, các PTTg CP;
- Các Bộ: XD, TC, NV, KH&ĐT, TN&MT, Thanh tra CP
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBVH, GD, TN, TN và NĐ của Quốc hội;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- UBND huyện Thạch Thất, TP Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng,
Cổng TTĐT, các Vụ : KTN, KTTH, TH, PL, ĐP;
- Lưu: VT, KGVX(4).QT 37

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 137/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về tình hình triển khai dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.703

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149