Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 777-TTg năm 1994 về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi AYUN hạ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 777-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 21/12/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 777-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI AYUN HẠ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ Thuỷ lợi về việc điều chỉnh, bổ xung luận chứng kinh tế - kỹ thuật công trình thuỷ lợi AYun Hạ (Công văn số 1665-TT/XDCB ngày 6-8-1994); của Hội đồng Thẩm định cấp Nhà nước (Công văn số 3426-UB/VPTD ngày 15-11-1994) và ý kiến của Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý về những nội dung cần điều chỉnh, bổ xung luận chứng kinh tế - kỹ thuật công trình thuỷ lợi AYun Hạ, đã được Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước thẩm định (Công văn số 3426-UB/VPTD ngày 15-11-1994), trong đó phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:

a) Phải gắn việc xây dựng công trình thuỷ lợi với kiến thiết đồng ruộng, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi và di dân, khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới.

b) Việc xây dựng kênh mương phải đảm bảo trước hết tưới nước phục vụ canh tác cho những vùng đã có dân ở, hoặc di dân đến đâu, xây dựng kênh mương đến đó, không xây dựng theo biện pháp "cuốn chiếu" như hiện nay, sẽ dẫn đến tình trạng xây dựng xong kênh mương, nhưng không có người sử dụng.

Bộ Thuỷ lợi, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp và giúp Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng đề án gắn thuỷ lợi với kiến thiết đồng ruộng, di đân khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới, để đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất của công trình thuỷ lợi AYun Hạ.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi chỉ đạo lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình để thẩm định theo quy định hiện hành. Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, phần điều chỉnh, bổ sung đã nói tại Điều 1 trên đây.

Điều 3. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối vốn để công trình hoàn thành theo đúng mục tiêu, kế hoạch và tiến độ, đưa toàn bộ hệ thống công trình vào sử dụng trong năm 1996.

Điều 4. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với Bộ Thuỷ Lợi, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm và các Bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng công trình thuỷ lợi gắn với kiến thiết đồng ruộng, di dân khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới, xây dựng đồng bộ công trình và hướng dẫn nhân dân trong vùng hướng lợi thâm canh, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm phát huy hết hiệu quả của công trình thuỷ lợi AYun Hạ.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ Thuỷ lợi, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã Ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 777-TTg

Hanoi, December 21, 1994

 

DECISION

ON THE ADJUSTMENT AND SUPPLEMENTATION OF CAPITAL CONSTRUCTION INVESTMENT FOR THE AYUN HA IRRIGATION PROJECT

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
Considering the proposal of the Ministry of Water Resources on the adjustment and supplementation of the economic and technical feasibility study of the Ayun Ha irrigation project (official dispatch No. 1665/TT/XDCB on the 6th of August, 1994); of the State-level Expertise Board (Official Dispatch No. 3426-UB/VPTD on the 15th of November, 1994), and the opinion of the Ministry of Construction.

DECIDES:

Article 1.- To agree to the adjustments and supplementation of the economic and technical feasibility study of the Ayun Ha irrigation project already examined by the State-level Expertise Board (official dispatch No. 3426/UB/VPTD on the 15th of November, 1994); the following requirements should be ensured:

a/ The construction of the irrigation project must be combined with the building of the rice-fields, the restructuring of cropping and animal breeding, the resettlement of people and reclamation of waste land for the building of new economic zones.

b/ The canals and ditches must be built first of all to supply water to the fields in populated areas or new settlements, not according to a rigid plan as at present, which leaves newly built canals and ditches unused.

The Ministry of Water Resources, the State Planning Committee, the Ministry of Agriculture and Food Industry, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall have to cooperate with and help the People's Committee of Gia Lai province to make a plan for combining the construction of irrigation works with the building of rice-fields, moving people to new settlements to reclaim waste land in order to make the best use of the Ayun Ha irrigation project.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 777-TTg năm 1994 về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi AYUN hạ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.244

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101