Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 772-TTG năm 1994 về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi sông Quao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 772-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 21/12/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 772-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI SÔNG QUAO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ Thuỷ lợi về việc điều chỉnh, bổ sung luận chứng kinh tế kỹ thuật công trình thuỷ lợi sông Quao (Công văn số 1646-TT/XDCB ngày 4-8-1994); của Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước (Công văn số 3376-UB/VPTĐ ngày 11-11-1994); ý kiến của Bộ Xây dựng và của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Đồng ý về những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung luận chứng kinh tế kỹ thuật công trình thuỷ lợi sông Quao, đã được Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước thẩm định (Công văn số 3376-UB/VPTĐ ngày 11-11-1994).

Điều 2: Giao Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi chỉ đạo lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình để thẩm định theo quy định hiện hành. Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi phê duyệt thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán phần điều chỉnh, bổ sung đã nói tại Điều 1 trên đây.

Điều 3: Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối vốn để công trình hoàn thành theo đúng mục tiêu, kế hoạch và tiến độ, đưa toàn bộ hệ thống công trình vào sử dụng trong năm 1996.

Điều 4: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Bộ Thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm trong việc xây dựng đồng bộ công trình và chỉ đạo các ban, ngành ở địa phương hướng dẫn nhân dân trong vùng hướng lợi thâm canh, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy hết hiệu quả nguồn nước mà công trình thuỷ lợi sông Quao mang lại.

Điều 5: Bộ trưởng các Bộ Thuỷ lợi, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

Trần Đức Lương

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 772-TTg

Hanoi, December 21, 1994

 

DECISION

ON ADJUSTMENTS AND SUPPLEMENTATIONS OF CAPITAL CONSTRUCTION INVESTMENT FOR THE QUAO RIVER IRRIGATION PROJECT.

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992; Considering the proposal of the Minister of Water Resources on the adjustments and supplementations of the economic and technical feasibility study of the Quao river irrigation project (official dispatch No. 1646/TT-XDCB on the 4th of August 1994); and of the State-level Expertise Board (official dispatch No. 3376/UB-VPTD on the 11th of November 1994); and the opinions of the Ministry of Construction and the People's Committee of Binh Thuan province.

DECIDES:

Article 1.- To agree to the adjustments and supplementations of the economic and technical feasibility study of the Quao river irrigation project already examined by the State-level Expertise Board (official dispatch No.3376/UB-VPTD on the 11th of November 1994).

Article 2.- To assign the Ministry of Water Resources to guide the drawing of the technical design and the planning of the total cost estimate of the project for examination under current regulations. The Prime Minister empowers the Minister of Water Resources to endorse the technical design and the total cost estimate of the adjustments and supplementations mentioned at Article 1.

Article 3.- The State Planning Committee and the Ministry of Finance shall have to adjust the disbursement of capital to complete the project according to the set targets, plan and tempo, and put the entire project into operation in 1996.

Article 4.- The People's Committee of Binh Thuan province shall cooperate closely with the Ministry of Water Resources and the ministry of Agriculture and Food Industry in building the project synchronously and, together with the local committees and branches, guide the local people in conducting intensive farming, re-structuring cropping and animal breeding in order to make the best use of the water resources generated by the Quao river irrigation project.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 772-TTG năm 1994 về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi sông Quao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.042

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44