Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 73/2004/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ Tuyến đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Công Trứ tỷ lệ 1:500 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 73/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 17/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 73/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU - NGUYỄN CÔNG TRỨ TỶ LỆ 1:500.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ Quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 16/2000/QĐ-UB ngày 14 tháng 2 năm 2000 của Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt Quy hoạch chi tiết Quận Hai Bà Trưng tỉ lệ 1:2000;
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại Công văn số 928/QHKT-P1 ngày 07 tháng 5 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Phê duyệt hồ sơ Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Công Trứ tỷ lệ 1/500 theo Phương án 1 (Có bản vẽ kèm theo) do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập và chỉnh sửa tháng 4 năm 2004, được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội chấp thuận và trình duyệt ngày 07 tháng 5 năm 2004, với các nội dung chính như sau:

1 - Địa điểm:

Tuyến đường đi qua các Phường Đồng Nhân, Phố Huế và Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng.

2 - Cấp hạng, tuyến :

2-1. Cấp hạng đường: Đường nhánh.

2-2. Tuyến: Chiều dài tuyến khoảng 550m .

Điểm đầu tuyến : Tại ngã ba Phố Võ Thị Sáu - Trần Khát Chân hiện có.

Điểm cuối tuyến : Giao với Phố Nguyễn Công Trứ hiện có.

Vị trí tuyến được xác định trên cơ sở hướng tuyến trong Quy hoạch chi tiết Quận Hai Bà Trưng tỉ lệ 1:2000 được Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 16/2000/QĐ-UB ngày 14 tháng 2 năm 2000.

2-3 Qui mô :

 Bề rộng mặt cắt ngang đường : B = 17.25¸18.37m, bao gồm:

 Lòng đường xe chạy : 11.25m

 Vỉa hè hai bên mỗi bên rộng : 3.0¸3,56m.

3. Chỉ giới đường đỏ:

- Tim tuyến đi qua các điểm A-B-C-D-E-F được xác định bằng toạ độ ghi trên bản vẽ được ký duyệt kèm theo Quyết định này.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang kết hợp với các điều kiện ghi trên bản vẽ.

4. Các nút giao thông :

 - Các nút giao chính ở hai đầu đoạn tuyến gồm: Giao với đường Trần Khát Chân, giao với phố Nguyễn Công Trứ và một số nút giao với các đường nhánh, đường nội bộ khác đều tổ chức giao bằng.

Điều II :

- Giao Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ theo hồ sơ được duyệt, bàn giao hồ sơ và mốc giới cho UBND Quận Hai Bà Trưng, UBND các Phường Đồng Nhân, Phố Huế, Thanh Nhàn và tổ chức công bố công khai để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

- Chủ tịch UBND Quận Hai Bà Trưng chịu trách nhiệm tổ chức quản lý mốc chỉ giới đường đỏ sau khi được bàn giao, quản lý việc xây dựng theo đúng chỉ giới đường đỏ và qui hoạch được duyệt, kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm qui hoạch theo thẩm quyền và qui định của pháp luật.

Điều III :

 - Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

- Chánh văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch Kiến Trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Công chính, Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất, Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND Quận Hai Bà Trưng, Chủ tịch UBND các phường: Đồng Nhân, Phố Huế và Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân
 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 73/2004/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ Tuyến đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Công Trứ tỷ lệ 1:500 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.013

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121