Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 707/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 707/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT CẢNG BIỂN DUNG QUẤT ĐẾN NĂM 2010 (THUỘC NHÓM CẢNG BIỂN TRUNG TRUNG BỘ)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 202/1999/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (tờ trình số 2704/GTVT-KHĐT ngày 30 tháng 7 năm 2002), ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (công văn số 987/UB ngày 08 tháng 7 năm 2002) và Ban Quản lý Khu công nghiệp Dung Quất (công văn số 616/BQL ngày 08 tháng 7 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng biển Dung Quất đến năm 2010 (thuộc nhóm cảng biển Trung Trung Bộ) với những nội dung chủ yếu sau :

1. Phạm vi quy hoạch và vùng hấp dẫn :

Phạm vi quy hoạch cảng biển Dung Quất :

- Phía Bắc giáp vịnh Dung Quất;

- Phía Đông và Đông Bắc giáp núi Nam Trâm và Mũi Văn Ca;

- Phía Tây và Tây Bắc giáp sông Trà Bồng;

- Phía Nam giáp Khu công nghiệp Dung Quất.

Vùng hấp dẫn của cảng Dung Quất chủ yếu là Nhà máy lọc dầu số 1 và Khu công nghiệp Dung Quất, ngoài ra có thể thu hút hàng hóa từ vùng Đông Bắc Vương quốc Thái Lan và phía Nam nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

2. Mục tiêu cụ thể :

Cảng biển Dung Quất bảo đảm khối lượng hàng hóa dự kiến thông qua trong các năm như sau (số liệu dự báo) :

+ Đến năm 2005 là 12,9 triệu tấn/năm.

+ Từ sau năm 2005 đến năm 2010 đạt khoảng từ 13 triệu tấn/năm đến 28 triệu tấn/năm.

+ Định hướng từ sau năm 2010 đến năm 2020 đạt khoảng 28 - 29 triệu tấn/năm.

3. Quy hoạch chi tiết cảng biển Dung Quất đến năm 2010 :

Căn cứ vào dự báo khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Dung Quất vào khoảng từ 13,5 triệu tấn (dự báo thấp) đến 28,2 triệu tấn (dự báo cao), dự kiến quy mô và quy hoạch mặt bằng các khu cảng trong cảng biển Dung Quất như sau :

a) Khu cảng Dầu khí : phía Bắc vịnh Dung Quất. Tại khu cảng dầu khí này, ngoài việc xây dựng hoàn chỉnh theo Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, có thể xây dựng thêm 2 bến dự phòng cho tàu dầu (gần bến số 1). Trong giai đoạn đến năm 2005 : xây dựng đê chắn sóng ở phía Bắc dài 1.550 m và xây đủ 06 bến cho tàu chở dầu sản phẩm để bảo đảm lượng hàng hóa thông qua là 6,1 triệu tấn dầu sản phẩm/năm và xây dựng 01 bến phao để nhập dầu thô cho tàu dầu có trọng tải từ 80.000 DWT đến 110.000 DWT tại vịnh Việt Thanh.

b) Khu cảng tổng hợp được chia thành hai phân khu cảng :

+ Phân khu cảng tổng hợp 1 : vị trí ngay sau khu cảng dầu khí, có 1.000 m đường bờ, chia thành 4 lô cho các tàu có trọng tải từ 5.000 tấn đến 50.000 tấn. Trong giai đoạn đến năm 2005 : xây dựng 01 bến tổng hợp bảo đảm lượng hàng hóa thông qua là 300.000 tấn/năm.

+ Phân khu cảng tổng hợp 2 : nằm ở phía Nam vịnh Dung Quất, bên tả sông Đập (khu này sẽ được phát triển sau năm 2010 khi có nhu cầu).

c) Khu cảng chuyên dụng : nằm liền kề phân khu cảng tổng hợp 2. Khu này được hình thành tùy thuộc nhu cầu của các doanh nghiệp (công nghiệp thép, công nghiệp tàu thủy). Trong giai đoạn đến năm 2005 : dành cho xây dựng nhà máy liên hợp công nghiệp tàu thủy và xây dựng đê chắn cát ở phía Tây dài 1.750 m (riêng 500 m ở độ sâu - 9,5 m sẽ được xây dựng vào giai đoạn sau năm 2005). Một đê chắn sóng dài 1.100 m tại khu vực này sẽ được xây dựng sau năm 2010.

Ngoài các khu trên, trong giai đoạn đến năm 2005 có quy hoạch một khu cảng phục vụ thi công xây dựng Khu công nghiệp Dung Quất : xây dựng 01 bến cho tàu chở vật liệu thi công khu công nghiệp, bảo đảm lượng hàng thông qua khoảng 1,5 triệu tấn/năm.

Thuyết minh và các bản vẽ quy hoạch chi tiết được nêu trong tờ trình của Bộ Giao thông vận tải số 2704/GTVT-KHĐT ngày 30 tháng 7 năm 2002.

4. Định hướng quy hoạch cảng biển Dung Quất sau năm 2010.

Cảng biển Dung Quất nằm trong cụm cảng biển Kỳ Hà - Dung Quất được phát triển từ vũng An Hòa cửa sông Kỳ Hà đến Mũi Văn Ca vịnh Việt Thanh, phía Đông vịnh Dung Quất với chiều dài khoảng 28 km bến cho tàu lớn, để lượng hàng hóa thông qua khoảng 200 triệu tấn/năm.

Điều 2. Quản lý quy hoạch cảng biển Dung Quất :

1. Bộ Giao thông vận tải là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thông qua Cục Hàng hải Việt Nam, phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Ban Quản lý Khu công nghiệp Dung Quất chịu trách nhiệm quản lý việc đầu tư xây dựng cảng biển theo đúng quy hoạch được phê duyệt.

2. Bộ Giao thông vận tải quyết định những điều chỉnh cụ thể trong quy hoạch nhưng không trái với quy mô, chức năng đã được duyệt.

Trường hợp cần bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, Cục Hàng hải Việt Nam nghiên cứu báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quản lý chặt chẽ quỹ đất của cảng biển Dung Quất theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển cảng theo đúng quy hoạch.

4. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các Bộ, ngành liên quan tổ chức xây dựng mạng lưới giao thông tới cảng gồm : đường bộ, đường sắt, đường sông, luồng tầu biển, nhằm khai thác đồng bộ cảng biển và nâng cao khả năng thông qua của cảng.

Điều 3. Triển khai thực hiện quy hoạch

1. Căn cứ vào quy hoạch chi tiết cảng biển Dung Quất đã phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng hải Việt Nam) phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Ban Quản lý Khu công nghiệp Dung Quất xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống cảng và cơ sở hạ tầng cảng biển Dung Quất cho từng thời kỳ, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

2. Nguồn vốn đầu tư.

Huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước : vốn ngân sách nhà nước, vốn vay từ nguồn viện trợ phát triển của nước ngoài (vốn ODA), vốn đầu tư theo các hình thức liên doanh, hợp đồng xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT) và các nguồn vốn khác.

3. Trình tự đầu tư xây dựng cảng được thực hiện theo các quy định tại Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 13/CP ngày 25 tháng 02 năm 1994 của Chính phủ, Nghị định số 24/2001/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ và Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghiệp Dung Quất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận :

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND tỉnh Quảng Ngãi,
- UBND tỉnh Quảng Nam,
- Ban Quản lý KCN Dung Quất,
- Cục Hàng hải Việt Nam,
- Các Tổng công ty 91,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ :
QHQT, KTTH, DK, NC,
NN, ĐP1, ĐP2, TH, TTTT và BC,
- Lưu : CN (5b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 707/QD-TTg

Hanoi, August 26, 2002

 

DECISION

APPROVING THE DETAILED PLANNING OF DUNG QUAT SEAPORT (BELONGING TO THE GROUP OF SEAPORTS IN CENTRAL VIETNAM’S CENTER) TILL 2010

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 202/1999/QD-TTg of October 12, 1999 approving the overall planning on the development of Vietnam’s seaport system till 2010;
At the proposals of the Minister of Communications and Transport (Report No. 2704/GTVT-KHDT of July 30, 2002), the People’s Committee of Quang Ngai province (Official Dispatch No. 987/UB of July 8, 2002) and the Management Board of Dung Quat Industrial Park (Official Dispatch No. 616/BQL of July 8, 2002),

DECIDES:

Article 1.- To approve the detailed planning of Dung Quat seaport (belonging to the group of seaports in Central Vietnam’s center) till 2010 with the following major contents:

1. Planning scope and attractive zone:

The scope of Dung Quat seaport planning:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To the east and the northeast, it borders on Nam Tram mount and Van Ca Cape;

- To the west and the northwest, it borders on Tra Bong river;

- To the south, it borders on Dung Quat Industrial Park.

The attractive zone of Dung Quat seaport embraces mainly the Refinery No. 1 and Dung Quat Industrial Park; besides, it may attract goods from the northeastern region of the Kingdom of Thailand and the southern region of the Lao People’s Democratic Republic.

2. Specific objectives:

Dung Quat seaport is expected to handle cargo volumes (estimated figures) in the years to come as follows:

+ 12.9 million tons/year by 2005;

+ Between 13 and 18 million tons/year from after 2005 to 2010;

+ About 28-29 million tons/year from after 2010 to 2020.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Based on the estimates on the cargo volume to be handled at Dung Quat seaport, which range from 13.5 million tons (low estimate) to 28.2 million tons (high estimate), the scale and ground planning of assorted port zones in Dung Quat seaport shall be as follows:

a) Petroleum port zone: in the north of Dung Quat gulf. In this zone, apart from completely building the petroleum port as prescribed in the Prime Minister’s Decision No. 374/QD-TTg of April 3, 2001, it is likely to additionally build 2 reserve wharves for oil tankers (near wharf No. 1). In the period from now up to 2005: to build a 1,550 m-long breakwall in the north and 06 wharves for oil product freighters, capable of handling 6.1 million tons of oil products/year, and 01 pontoon wharf in Viet Thanh gulf for delivering crude oil to oil tankers of a tonnage of between 80,000 and 110,000 DWT.

b) Multi-purpose port zone shall be separated into two sub-zones:

+ Multi-purpose port sub-zone No. 1: to be located right behind the petroleum port zone, with a boundary of 1,000 m long, and divided into 4 lots for ships of a tonnage of from 5,000 tons to 50,000 tons. In the period from now till 2005: to build 01 multi-purpose wharf capable of handling the cargo volume of 300,000 tons/year.

+ Multi-purpose port sub-zone No. 2: lying south of Dung Quat gulf, on the left bank of Dap river (this sub-zone shall be developed in the period after 2010 when so demanded)

c) Special-use port zone: to be adjacent to multi-purpose port sub-zone No. 2. The formation of this zone shall depend on requirements of enterprises (steel industry and shipbuilding industry). In the period from now till 2005: to be reserved for the construction of a shipbuilding complex and an anti-sand wall of 1,750 m long in the west (particularly the 500 m-long section at the depth of 9.5 m shall be built after 2005). A breakwall of 1,100 m long shall be built in this zone after 2010.

Apart from the above-mentioned zones, in the period up to 2005, a port zone in service of the construction of Dung Quat Industrial Park is also included in the planning: to build 1 wharf for ships carrying materials for the industrial park�s construction, capable of handling around 1.5 million tons of cargo/year.

The exposition and drawings of the detailed planning are included in Report No. 2704/GTVT-KHDT of July 30, 2002 of the Ministry of Communications and Transport.

4. Orientations for the planning of Dung Quat seaport after 2010

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Management of Dung Quat seaport planning:

1. The Ministry of Communications and Transport shall, through Vietnam Maritime Bureau, act as specialized State management agency coordinating with the People’s Committee of Quang Ngai province and Dung Quat Industrial Park Management Board in managing the investment in and construction of the seaport in strict accordance with the approved planning.

2. The Ministry of Communications and Transport shall decide on specific adjustments of the planning, which must not be contrary to the approved scale and functions.

In cases where it is necessary to supplement and/or adjust the planning, Vietnam Maritime Bureau shall study and report such to the Minister of Communications and Transport for submission to the Prime Minister for consideration and decision.

3. The People’s Committee of Quang Ngai province shall strictly manage the land fund of Dung Quat seaport according to law provisions, thus meeting the requirements for the construction and development of the seaport in strict accordance with the planning.

4. The Ministry of Communications and Transport shall coordinate with the People’s Committee of Quang Ngai province and the concerned ministries and branches in building a network of traffic routes to the port, including: land roads, railways, riverways and navigable channels, so as to synchronously exploit the seaport and improve its handling capacity.

Article 3.- Implementation of the planning

1. The Ministry of Communications and Transport (Vietnam Maritime Bureau) shall, basing itself on the detailed planning of Dung Quat seaport already approved, coordinate with the People’s Committee of Quang Ngai province and Dung Quat Industrial Park Management Board in elaborating the plans on the investment in and development of the system of ports and infrastructure in Dung Quat seaport for each period, in conformity with socio-economic development requirements.

2. Investment capital:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The order for investment in the construction of the seaport shall comply with the provisions of the Regulation on the management of maritime activities in seaports and maritime areas of Vietnam, issued together with the Government’s Decree No. 13/CP of February 25, 1994, Decree No. 24/2001/ND-CP of May 30, 2001, and the Regulation on Construction and Investment Management, issued together with the Government’s Decrees No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999 and No. 12/2000/ND-CP of May 5, 2000.

Article 4.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 5.- The Minister of Communications and Transport, the other concerned ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the president of the People’s Committee of Quang Ngai province, the director of Vietnam Maritime Bureau, and the head of Dung Quat Industrial Park Management Board shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 707/QĐ-TTg ngày 26/08/2002 phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng biển Dung Quất đến năm 2010 (thuộc nhóm cảng biển Trung Trung Bộ) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.228

DMCA.com Protection Status
IP: