Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Trà Đa (khu 60,6 ha phía đông đường Lý Thường Kiệt), thành phố Pleiku do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 70/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 04/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 70/2008/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 04 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ TRÀ ĐA (KHU 60,6 HA PHÍA ĐÔNG ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT), THÀNH PHỐ PLEIKU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ban hành 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2004 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định, nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đề án Quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 114/2003/QĐ-UB ngày 13/11/2003 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 104/2005/QĐ-UBND ngày 15/8/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku;
Căn cứ Thông báo số 892-TB/TU ngày 10/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đụ thị Trà Đa và Khu dân cư Trà Đa;
Theo đề nghị của Giỏm đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 62/TTr-SXD ngày 26/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Trà Đa, thành phố Pleiku với các nội dung như sau:

1. Tên quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư Trà Đa (khu 60,6 ha phía đông đường Lý Thường Kiệt), thành phố Pleiku.

2. Phạm vi ranh giới điều chỉnh: Điều chỉnh phần diện tích 60,6ha phía đông đường Lý Thường Kiệt, phần diện tích còn lại thực hiện theo Quyết định phê duyệt số 114/2003/QĐ-UBND ngày 13/11/2003 của UBND tỉnh.

3. Quy mô điều chỉnh: 60,6 ha.

4. Nội dung điều chỉnh:

4.1. Điều chỉnh phần đất công cộng và vị trí một số công trình công cộng phía đông đường Lý Thường Kiệt:

- Theo Quyết định số 114/2003/QĐ-UBND ngày 13/11/2003 của UBND tỉnh. Khu vực trung tâm xã Trà Đa gồm có các công trình sau:

+ Đất chợ                                             : 1,69 ha;

+ Đất ngân hàng                                    : 0,81 ha;

+ Đất bưu điện                                      : 0,59 ha;

+ Đất bảo hiểm                                      : 0,49 ha;

+ Đất trạm thuế                                     : 0,49 ha;

+ Đất cửa hàng ăn uống giải khát            : 0,49 ha;

+ Đất công cộng dự phòng                     : 0,50 ha.

Tổng cộng:                                            : 5,06 ha.

- Một số nội dung điều chỉnh:

+ Phần diện tích đất công cộng núi trờn hiện dân cư đang ở có mật độ xây dựng tương đối cao nên kinh phí đền bự lớn và có một vài công trình công cộng không phự hợp với điều kiện phát triển hiện nay, nên đề xuất chuyển đổi thành đất ở cho nhân dân;

+ Điều chỉnh vị trí chợ về trục đường Dương Minh Châu với diện tích 2.400m2;

+ Điều chỉnh nhà trẻ - mẫu giáo về phía Nam đường Dương Minh Châu với diện tích 6.800m2;

+ Bố trí đất công cộng dự phòng với diện tích 5.100m2 giỏp ranh với Bưu điện hiện có;

+ Giữ lại Sân búng như hiện trạng có diện tích 10.300m2.

4.2. Quy hoạch sử dụng đất khu 60,6 ha phía đông đường Lý Thường Kiệt sau khi điều chỉnh:

- Đất UBND xã                                                   : 0,60 ha;

- Đất bưu điện                                                   : 0,10 ha;

- Đất trạm y tế                                                   : 0,36 ha;

- Đất chợ                                                          : 0,24 ha;

- Đất nhà trẻ - mẫu giáo                                      : 0,68 ha;

- Đất trường trung học cơ sở Lờ Văn Tám           : 0,84 ha;

- Đất công cộng dự phòng                                  : 0,51 ha;

- Đất ở quy hoạch                                              : 36,65 ha;

- Đất thể dục thể thao                                         : 1,03 ha;

- Đất giao thông                                                 : 19,59 ha.

                         Tổng cộng:                               : 60,6 ha.

5. Quy hoạch giao thông:

- Đường Ngụ Quyền, Lý Thường Kiệt mặt cắt 1-1: Chỉ giới 50,0m;

- Đường Dương Minh Châu mặt cắt 2-2: Chỉ giới 20,0m;

- Đường quy hoạch mặt cắt 3-3: Chỉ giới 16,5m;

- Đường quy hoạch mặt cắt 4-4: Chỉ giới 13,0m;

- Đường quy hoạch mặt cắt 5-5: Chỉ giới 11,0m;

- Đường quy hoạch mặt cắt 6-6: Chỉ giới 8,0m.

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kĩ thuật: Thực hiện theo quy hoạch đó được phê duyệt tại Quyết định số 114/2003/QĐ-UBND ngày 13/11/2003 của UBND tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Giao cho UBND thành phố Pleiku phối hợp với các cơ quan có liên quan công bố nội dung điều chỉnh quy hoạch và tổ chức cắm mốc thực địa để quản lý và thực hiện theo quy hoạch.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Pleiku; Chủ tịch UBND xã Trà Đa và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/2008/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Trà Đa (khu 60,6 ha phía đông đường Lý Thường Kiệt), thành phố Pleiku do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.796

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253