Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 70/2003/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Cầu Chui - Đông Trù - Vân trì tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 70/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 06/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70/2003/QĐ-UB 

Hà Nội, ngày 06 tháng  năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG CẦU CHUI - ĐÔNG TRÙ - VÂN TRÌ TỶ LỆ 1/500

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QD-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ công văn số 1639/CP-CN ngày 19/12/2002 của Chính phủ về việc thông qua nội dung tổng thể của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường 5 kéo dài (Cầu Chui - Vân Trì) Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 74/1999/QĐ-UB ngày 01/9/1999 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt Qui hoạch chi tiết huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/5000 (phần sử dụng đất và giao thông);
Căn cứ Quyết định số 106/2000/QĐ-UB ngày 12/12/2000 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết huyện Đông Anh, tỷ lệ 1/5000 (phần Sử dụng đất và Giao thông);
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại công văn số 138/QHKT - P2, ngày 22 tháng 4 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Cầu Chui - Đông Trù - Vân Trì, tỷ lệ 1/500 (phương án 2) do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập và hoàn thành tháng 4/2003, được Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, chấp thuận ngày 22 tháng 4 năm 2003, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Địa điểm:

 Tuyến đường đi qua các xã Thượng Thanh, Ngọc Thuỵ (huyện Gia Lâm); Đông Hội, Tàm Xá, Xuân Canh, Vĩnh Ngọc, Kim Nỗ và Kim Chung (huyện Đông Anh)

2. Cấp hạng, quy mô mặt cắt ngang:

 2.1. Cấp hạng đường: đường chính thành phố.

 2.2. Quy mô mặt cắt ngang:

 Tuyến đường có mặt cắt ngang điển hình B=60m, B=72,5m và B=50m áp dụng cho từng đoạn như sau:

 * Đoạn từ nút giao thông Cầu Chui đến sông Ngũ Huyện Khê (kênh Long Tửu) có mặt cắt ngang điển hình rộng 60m

 * Cầu Đông Trù

 Cầu Đông Trù gồm 3 cầu thành phần: hai cầu cho 2 chiều xe đường bộ, một cầu cho đường sắt đô thị.

 * Đoạn từ sông Ngũ huyện Khê đến cách tuyến đường sắt quốc gia cầu Thăng Long - Bắc Hồng khoảng 400m về phía Đông có mặt cắt ngang điển hình rộng 72,5m.

 * Đoạn tiếp theo đến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài có mặt cắt ngang rộng 50m (không có tuyến đường sắt đô thị trong thành phần mặt cắt ngang).

 Chi tiết cấu tạo mặt cắt ngang từng đoạn của tuyến đường sẽ được xác định khi duyệt dự án nghiên cứu khả thi.

3. Tuyến và chỉ giới giao đường đỏ:

 - Điểm đầu tuyến: nút giao thông Cầu Chui (huyện Gia lâm).

 - Điểm cuối tuyến: điểm giao với đuờng Bắc Thăng Long - Nội bài (huyện Đông Anh).

 - Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 15km, cụ thể như sau:

 Tuyến đường từ nút giao thông Cầu Chui, theo hướng Đông Nam - Tây Bắc vượt qua sông Đuống gần bến phà Đông Trù cũ, đi phía Tây định, chùa Đông Trù, cắt sông Ngũ Huyện Khê (kênh Long Tửu), giao với quốc lộ 3 hiện tại có tại đoạn uốn gần thôn Đông - xã Vĩnh Ngọc, từ đó tuyến chuyển sang hướng Đông - Tây đi phía Nam đầm Vân Trì, sát phía Nam thôn Đoài xã Kim Nỗ và kết thúc tại điểm giao cắt với đường Bắc Thăng Long - Nội Bài.

 Tim tuyến đi qua các điểm A, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, K2, L2, M2, N, P, Q, R, S T, U, V, X, Y, Z xác định bằng toạ độ ghi trên bản vẽ tại các điểm chuyển hướng áp dụng đường cong bằng với bán kính R>600m.

 Chỉ gới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, bề rộng mặt cắt ngang và các yếu tố kỹ thuất ghi trên bản vẽ. Riêng tại các nút giao nhau khác cốt với các tuyến đường bộ, đường sắt, chỉ giới đường đỏ chính thức của nút sẽ được xác định theo thiết kế của dự án xây dựng các nút giao thông này được cấp thẩm quyền phê duyệt.

4. Các nút giao thông:

 Trên tuyến có 4 nút chính giao cắt khác cốt với các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự tại Cầu Chui, đường chính khu trung tâm Xuân Trạch ở phía Bắc sông Ngũ Huyện Khê, đường từ cầu Nhật Tân đi quốc lộ 3 tại khu vực trung tâm Phương Trạch, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài tại Kim Chung.

 Ngoài ra nghiên cứu tổ chức nút giao khác cốt ở hai đầu cầu Đông Trù (tận dụng độ cao của cầu) và 3 điểm giao với các đường chính, đường liên khu vực khác.

 Các điểm giao với đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị tại vị trí gần Cầu Chui (huyện Gia Lâm) và Kim Chung (huyện Đông Anh) tổ chức là nút giao thông khác cốt.

 Các điểm giao cắt với các tuyến đường đô thị khác tổ chức là nút giao thông bằng (cùng cốt).

Điều 2.

 - Giao Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ tuyến đường theo hồ sơ được duyệt, bàn giao cho UBND các huyện Gia Lâm, Đông Anh và UBND các xã sở tại và tổ chức công bố công khai để các tổ chức và nhân dân biết, thực hiện.

 - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện Gia Lâm, Đông Anh chịu trách nhiệm tổ chức quản lý mốc chỉ giới sau khi nhận bàn giao, quản lý việc xây dựng theo quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3:

 - Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Công chính, Địa chính - Nhà đất, Xây dựng, Tài chính - Vật giá; chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Gia Lâm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đông Anh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã có tuyến đường đi qua, các tổ chức và cá nhận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/2003/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Cầu Chui - Đông Trù - Vân trì tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.538

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102