Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 70/2000/QĐ-UB về việc chuyển giao nhiệm vụ cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng Đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội" do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 70/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 03/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ CẤP PHÉP XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg, ngày 25/10/1999 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII);
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc Ban hành, sửa đổi Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Thông tư Liên tịch số 09/1999/TTLT-BXD-TCĐC ngày 10/12/1999 của Bộ Xây dựng-tổng cục Địa chính và Thông tư số 03/2000/TT-BXD ngày 25/5/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng; .
Căn cứ Quyết định số 3591/QĐ-UB ngày 16/9/1997 và Quyết định số 3707/QĐ-UB ngày 26/7/1997 của UBND thành phố Hà Nội về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế tiền lương của Sở Xây dựng và Kiến trúc sư trưởng thành phố;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền, Giám đốc Sở Xây dựng và Kiến trúc sư trưởng Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Chuyển giao các nhiệm vụ sau đây từ Kiến trúc sư trưởng Thành phố sang Sở Xây dựng:

1. Trên cơ sở quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tham gia quản lý việc thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng Đô thị; Tổ chức quản lý và trực tiếp cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố theo Quy chế đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 09/1999RNTT-BXD-TCĐC ngày 10/12/1999 của Bộ xây dựng-tổng cục Địa chính, Thông tư số 03/2000/TT-BD ngày 25/5/2000 của Bộ Xây dựng và theo quy định của UBND thành phố.

2. Thực hiện việc quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo thẩm quyền trên địa bàn thành phố; Chủ trì, phối hợp với Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Sở Địa chính - Nhà Đất cùng các cơ quan chức năng và UBND quận, huyện trong việc quản lý trật tự xây dựng Đô thị trên địa bàn Thành phố.

Điều II: 1./ Giao Ban Tổ chức chính quyền Thành phố chủ trì tổ chức việc bàn giao nhiệm vụ giữa 2 cơ quan Kiến trúc sư trưởng Thành phố và Sở Xây dựng bao gồm: Lao động, cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu về Quy hoạch - kiến trúc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hồ sơ tài liệu có liên quan đến công tác quản lý và cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng Đô thị...

2./ Giao giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các quận - huyện, Kiến trúc sư trưởng Thành phố và các Sở, Ban, Ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh các văn bản Quy định việc quản lý cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Thành phố để trình UBND thành phố ban hành.

- Chủ động phối hợp với Sở Tài chính-vật giá và các ngành có liên quan lập kế hoạch để bổ sung kinh phí cho việc tổ chức tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng Đô thị trình UBND Thành phố phê duyệt.

- Tổ chức tốt lực lượng cán bộ, công chức, chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết như: phòng làm việc, nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tố chức và công dân...để thực hiện nhiệm vụ mới liên tục, có hiệu quả không gây xáo trộn đến việc cấp phép xây dựng, quản lý trật xây dựng Đô thị trên địa bàn Thành phố.

- Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, đài phát thanh - vô tuyến truyền hình...) về Địa điểm, quy trình, thủ tục quy định của việc cấp phép xây dựng trên địa bàn Thành phố.

3/. Trong khi chờ Chính phủ quyết định về tổ chức lực lượng quản lý trật tự xây dựng đô thị (Thanh tra xây dựng Đô thị thuộc hệ thống thanh tra Nhà nước hay được thành lập Thanh tra chuyên ngành độc lập). Sở Xây dựng chủ trì phối kết hợp với Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, UBND các quận - huyện củng cố về mặt tổ chức các đội trật tự xây dựng Đô thị, nâng cao trình độ nghiệp vụ của lực lượng cán bộ làm công tác này để giúp cho chính quyền cấp làm tốt công tác quản-lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Thành phố.

Điều III: Về tổ chức bộ máy, biên chế tiền lương:

1/ Đối với Sở Xây dưng:

- Cho phép Sở Xây dựng thành lập thêm 1 phòng để thực hiện nhiệm vụ cấp phép xây dựng.

- Biên chế, tiền lương được tăng thêm 15 người chuyển giao từ Kiến trúc sư trưởng Thành phố sang Sở Xây dựng.

2/ Đối với Kiến trúc sư trưởng Thành phố:

- Căn cứ tình hình chức năng-nhiệm vụ thực tế hiện nay, bố trí kiện toàn sắp xếp lại cơ cấu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ cho phù hợp. Sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Ban Tổ chức chính quyền Thành phố.

- Biên chế tiền lương giảm 15 người thuộc bộ phận cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng Đô thị chuyển sang Sở Xây dựng.

Điều IV: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2000.

Điều V: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và UBND các quận, huyện thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/2000/QĐ-UB về việc chuyển giao nhiệm vụ cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng Đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội" do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.762

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64