Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 69/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 13/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 69/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 2 KÉO DÀI TỪ CẦU NHẬT TÂN ĐẾN QUỐC LỘ 3, TỶ LỆ 1/500

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 1 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xay dựng;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ - TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
(Căn cứ Quyết định số: 106/2000/QĐ-UB ngày 12/12/2000 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết huyện Đông Anh tỷ lệ 1/5000 (phần Sử dụng đất và Giao thông);
Công văn số 1111/CP – CN ngày 12/8/2004 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc Thông qua các nội dung kinh tế – kỹ thuật chủ yếu của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Nhật Tân và tuyến đường hai đầu cầu;
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại công văn số 332/ QHKT - P2 ngày 28 tháng  2 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 2 kéo dài từ cầu Nhật Tân đến quốc lộ 3, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập, được Sở Quy hoạch Kiến trúc T.P Hà Nội thẩm định, chấp thuận ngày 28 tháng 2 năm 2005, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Địa điểm:

- Điểm đầu tuyến: đầu phía Bắc cầu Nhật Tân.

- Điểm cuối tuyến: Tại ngã tư giao với đường trục thị trấn huyện Đông Anh (ngã tư biến thế).

-Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Vĩnh Ngọc, Tiên Dương và thị trấn Đông Anh - huyện Đông Anh với chiều dài khoảng 4,3km.

2. Hướng tuyến:

Đoạn tuyến xuất phát từ đầu phía Bắc cầu Nhật Tân, theo hướng Nam - Bắc, giao với quốc lộ Thăng Long hiện có và tuyến đường Cầu Chui - Đông Trù – Vân Trì (quốc lộ 5 kéo dài) tại phía Tây Bắc thôn Ngọc Chi - xã Vĩnh Ngọc, từ đó tuyến chuyển sang hướng Tây Nam - Đông Bắc, đi cắt qua sông Thiếp và nhập với quốc lộ 3 hiện có tại phía Tây thị trấn Đông Anh.

3. Cấp hạng đường: Đường chính thành phố.

4. Mặt cắt ngang:

Tuyến đường có mặt cắt ngang rộng B =70m, B =90m và B =97 ¸ 99m áp dụng cho từng đoạn như sau:

a) Đoạn tuyến từ cầu Nhật Tân đến vị trí nhập vào quốc lộ 3 hiện nay:

Mặt cắt ngang điển hình rộng 70m (mặt cắt 1-1). Bao gồm:

+ Hai dải xe cơ giới chính: 2x12,25m = 24,5m.

+ Hai làn xe buýt rộng:2x4,25m = 8,5m

+ Hai dải xe thô sơ: 2x(5,5¸7)m = 11m ¸14m.

+ Hành lang dành cho tuyến đường sắt đô thị kết hợp dải phân cách trung tâm rộng 5m.

+ Hai dải phân cách giữa phần đường xe cơ giới chính và làn xe buýt: 2x0,5m = 1m.

+ Dải phân cách giữa làn xe buýt và dải xe thô sơ rộng 2x(0,5¸2)m = 1m¸4m.

+ Hè hai bên: 2x8m = 16m.

b) Đoạn tuyến từ vị trí nhập vào quốc lộ 3 đến ngã tư biến thế Đông Anh:

Mặt cắt ngang đường đảm bảo có số làn xe, hành lang đường sắt đô thị, hè và các dải phân cách như mặt cắt 70m và bổ sung thành phần mương thoát nước, tận dụng toàn bộ mặt bằng đường địa phương hiện có ở phía đông. Bề rộng toàn bộ của mặt cắt ngang từ  90 đến 99m.

Chi tiết cấu tạo mặt cắt ngang từng đoạn của tuyến đường sẽ được xác định cụ thể khi duyệt dự án nghiên cứu khả thi.

5. Chỉ giới đường đỏ:

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang điển hình, các thông số kỹ thuật và điều kiện ghi trên bản vẽ. Trong đó chỉ giới đường đỏ của đoạn có mặt cắt ngang rộng 90m đến 99m cơ bản trùng với nhà đã có dọc phía đông đường (thể hiện trên bản vẽ tỷ lệ 1/500 được xác nhận kèm theo quyết định này).

- Tim tuyến đường đi qua các điểm : A, B, C, D được xác định bằng toạ độ có kết hợp với các thông số kỹ thuật ghi trên bản vẽ.

 4. Các nút giao thông trên tuyến:

Trên tuyến có 3 nút giao thông khác mức là:

- Nút Vĩnh Ngọc giao với tuyến đường Cầu Chui - Đông – Trù – Vân Trì (quốc lộ 5 kéo dài).

- Nút giao với đê Tả Hồng (đầu cầu phía Bắc cầu Nhật Tân).

- Nút giao với tuyến đường quy hoạch rộng 50m ở phía Nam thị trấn Đông Anh.

Chỉ giới các nút giao thông khác cốt này sẽ được xác định theo dự án và thiết kế nút được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các nút giao thông khác tổ chức giao bằng.

Điều II:

- Giao Sở quy hoạch Kiến trúc căn cứ hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt tại quyết định này, phê duyệt thiết kế cắm mốc, tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ, bàn giao hồ sơ và mốc giới cho UBND huyện Đông Anh để công bố công khai cho các tổ chức và nhân dân biết, thực hiện.

- Giao Chủ tịch UBND huyện Đông Anh chịu trách nhiệm tổ chức quản lý mốc giới sau khi được bàn giao, quản lý việc xây dựng theo đúng chỉ giới đường đỏ và quy hoạch được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều III:

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

- Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch  Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Xây dựng, Tài chính ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đông Anh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã Vĩnh Ngọc, Tiên Dương và Chủ tịch UBND thị trấn Đông Anh có tuyến đường đi qua, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 69/2005/QĐ-UB ngày 13/05/2005 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 2 kéo dài từ cầu Nhật Tân đến quốc lộ 3, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.788

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!