Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 685/2004/QĐ-UB về đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 685/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Minh Đoan
Ngày ban hành: 11/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 685/2004/QĐ-UB

Thanh Hoá; Ngày 11 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XDCB TỈNH THANH HOÁ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

- Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân công bố ngày 10 tháng 12 năm 2003.

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính Phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. Nghị định số: 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000; Nghị định số: 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999.

- Căn cứ Quyết định số: 29/2000/QĐ-BXD ngày 25/12/2000 v/v Ban hành định mức công tác sửa chữa trong XDCB của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.

- Xét đề nghị của Giám đốc sở Xây Dựng tại Tờ trình số: 53/XD-TĐ ngày 12 tháng 02 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá sửa chữa trong XDCB tại địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Giá vật liệu trong đơn giá được tính tới hiện trường xây lắp thời điểm quý III/2003, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các công trình xây dựng ở những địa điểm, thời gian khác nhau có sự chênh lệch giá vật liệu được tính bù (hoặc trừ) tại thời điểm thi công.

Điều 2: Đơn giá sửa chữa trong XDCB tại địa bàn tỉnh Thanh Hoá thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2004. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để B/C)
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh.
- Như điều 3.
- Lưu VP , XD
G04.QĐ ĐơngiáXDCB

TM / UBND TỈNH THANH HOÁ
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Đoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 685/2004/QĐ-UB về đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.336

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108