Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 650/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu gara xe, sân đường nội bộ dự án nhà văn phòng đội xe, đội ươm giống cây, gara xe, vườn ươm giống cây đô thị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 650/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 10/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 650/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU GARA XE, SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ DỰ ÁN NHÀ VĂN PHÒNG ĐỘI XE, ĐỘI ƯƠM GIỐNG CÂY, GARA XE, VƯỜN ƯƠM GIỐNG CÂY ĐÔ THỊ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ các Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01.9.1999, số 14/2000/NĐ-CP ngày 05.5.2000, số 66/2003/NĐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Công ty Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh tại tờ trình số 36/TT-CTMT ngày 25.4.2006 và báo cáo thẩm định số 306/KH-XDCB ngày 03.5.2006, về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 2 gara xe, sân đường nội bộ dự án nhà văn phòng đội xe, đội ươm giống cây, gara xe, vườn ươm giống cây đô thị,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 2 gara xe, sân đường nội bộ dự án nhà văn phòng đội xe, đội ươm giống cây, gara xe, vuờn ươm giống cây đô thị, với các nội dung chủ yếu như sau:

1.Đơn vị trúng thầu: Công ty Thàn

2.Thành An - Bắc Ninh.

2. Giá trúng thầu: 1.797.891.000 đồng (một tỷ, bảy trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi mốt nghìn đồng); loại hợp đồng trọn gói không điều chỉnh giá.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: Thực hiện theo kết quả đấu thầu.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty Môi trường và công trình dô thị Bắc Ninh và Giám đốc đơn vị trúng thầu xây lắp căn cứ Quyết định thi hành./.
 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 650/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu gara xe, sân đường nội bộ dự án nhà văn phòng đội xe, đội ươm giống cây, gara xe, vườn ươm giống cây đô thị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.704

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60