Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 60/2002/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ. Tuyến đường Vành đai 3 - Mỹ Đình - Xuân Phương - Đường 70BTỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 60/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 22/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 - MỸ ĐÌNH - XUÂN PHƯƠNG - ĐƯỜNG 70B TỶ LỆ 1/500.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý qui hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Qui hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 14/2000/QĐ-UB ngày 14 tháng 2 năm 2000 của Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt Qui hoạch chi tiết huyện Từ Liêm, tỷ lệ 1/5000;
Xét đề nghị của Kiến trúc sư trưởng Thành phố tại công văn số 158/KTST-QH, ngày 28 tháng 3 năm 2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 :

 Phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 3 - Mỹ Đình - Xuân Phương - Đường 70B, tỷ lệ 1/500 (có bản vẽ kèm theo) do Viện Qui hoạch xây dựng Hà Nội lập tháng 11 năm 2001 được KTST thành phố chấp thuận ngày 25 tháng 3 năm 2001, với các nội dung chính như sau :

 1. Địa điểm :

 Tuyến đường đi qua các xã Mỹ Đình; Xuân Phương - huyện Từ Liêm.

 2. Cấp hạng, tuyến :

 2.1. Cấp hạng : Đường Liên khu vực.

 2.2. Tuyến : Chiều dài tuyến khoảng 4.600m.

 + Điểm đầu : Tuyến giao với đường Vành đai 3 tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm.

 + Điểm cuối : Tuyến giao với đường 70B tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm.

 2.3. Qui mô :

 a. Tuyến đường có bề rộng mặt cắt ngang B = 50,0m bao gồm :

 2 lòng đường xe cơ giới : 2 x 7,5m = 15,0m

 2 lòng đường xe thô sơ : 2 x 7,0m = 14,0 m

 Vỉa hè 2 bên : 2 x 8,0m = 16,0m

 Dải phân cách trung tâm = 3,0m

 Dải phân cách 2 bên : 2 x 1,0m = 2,0m

 2.4. Các nút giao thông :

 - Các điểm giao với đường vành đai 3 tổ chức giao khác mức. Chỉ giới đường đỏ chính thức của nút giao thông này sẽ được xác định theo dự án riêng về xây dựng các nút giao thông, trong hồ sơ kèm theo Quyết định này chỉ xác định giới hạn phạm vi nghiên cứu thiết kế nút giao thông.

 - Các điểm giao cắt khác trên tuyến tổ chức giao bằng.

Điều 2 :

 - Giao Kiến trúc sư trưởng thành phố tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ theo hồ sơ được duyệt, bàn giao hồ sơ và mốc chỉ giới cho UBND huyện Từ Liêm, UBND các xã Mỹ Đình, Xuân Phương để tổ chức công bố công khai cho các cơ quan tổ chức và nhân dân biết thực hiện.

 - Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm chịu trách nhiệm tổ chức quản lý mốc chỉ giới được bàn giao sau khi cắm, quản lý việc xây dựng theo đúng chỉ giới đường đỏ và qui hoạch được duyệt; kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm qui hoạch theo thẩm quyền và qui định của pháp luật.

Điều 3 :

 - Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 - Chánh văn phòng HĐND và Uỷ ban nhân dân thành phố, Kiến trúc sư trường thành phố, Giám đốc các Sở : Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Công chính, Địa chính - Nhà đất, Tài chính - Vật giá; Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm; Chủ tịch UBND các xã Mỹ Đình, Xuân Phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 60/2002/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ. Tuyến đường Vành đai 3 - Mỹ Đình - Xuân Phương - Đường 70BTỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.435

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115