Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 590/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 590/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THEO DÕI CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 178/2004/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2189/BKH-CLPT ngày 05 tháng 4 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác theo dõi chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020" để tổ chức theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện và giám sát thực hiện có hiệu quả Đề án, phối hợp các hoạt động phát triển giữa các Bộ, ngành, tỉnh Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan trong phát triển đảo Phú Quốc.

Điều 2. Thành viên của Tổ công tác theo dõi chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định trên, gồm:

1. Ông Trần Đình Khiển, Thứ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng,

2. Ông Nguyễn Duy Lượng, Vụ trưởng, Vụ Địa phương, Văn phòng Chính phủ, Tổ phó,

3. Ông Hoàng Ngọc Phong, Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thư ký Tổ,

4. Ông Tô Nguyên, Phó Vụ trưởng, Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính, Thành viên,

5. Ông Vương Anh Dũng, Phó Vụ trưởng, Vụ Kiến trúc - Quy hoạch, Bộ Xây dựng, Thành viên,

6. Ông Bạch Văn Mừng, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại, Thành viên,

7. Ông Trương Tấn Viên, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên,

8. Ông Lê Quý Quỳnh, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao, Thành viên,

9. Ông Ngô Anh Tuấn, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thủy sản, Thành viên,

10. Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, Thành viên,

11. Ông Lê Văn Được, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch, Bộ Công nghiệp, Thành viên,

12. Ông Nguyễn Khai, Vụ trưởng, Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên,

13. Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Bưu chính, Viễn thông, Thành viên,

14. Ông Trang Hiếu Dũng, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên,

15. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng, Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, Thành viên,

16. Ông Mai Văn Hà, Phó Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an, Thành viên,

17. Ông Hồ Việt Hà, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch và Tài chính, Tổng cục Du lịch, Thành viên,

18. Ông Chu Quang Cảnh, Phó Vụ trưởng, Văn phòng Chính phủ, Thành viên,

19. Ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên,

20. Ông Thái Đắc Liệt, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Kiên Giang, Thành viên.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác theo dõi chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

- Theo dõi, giám sát, phối hợp thực hiện các Đề án, quy hoạch, kế hoạch, các cân đối chung, cân đối liên ngành của các Bộ, ngành trên đảo Phú Quốc để báo cáo, đề xuất các giải pháp xử lý các biến động đột xuất và tính hình chung, định kỳ với Thủ tướng Chính phủ;

- Tổng hợp các cơ chế, chính sách ưu đãi đã được ban hành trên phạm vi cả nước để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng cho đảo Phú Quốc;

- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội về huy động vốn đầu tư xuất nhập cảnh, phát triển du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng (đặc biệt là cảng biển và hàng không), phát triển đô thị, phát triển nguồn nhân lực áp dụng cho đảo Phú Quốc;

Xem xét, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quy chế làm việc.

- Trong các kỳ kế hoạch hàng năm, 5 năm, Tổ trưởng Tổ công tác theo dõi chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ làm đầu mối, yêu cầu các Thành viên Tổ công tác phối hợp chặt chẽ với Tổ trưởng Tổ công tác thống nhất với lãnh đạo từng Bộ, ngành chủ quản và địa phương liên quan, bố trí trong các kỳ kế hoạch những dự án, công trình cụ thể nhằm tạo điều kiện để Phú Quốc phát triển, đáp ứng yêu cầu trong từng thời gian với các nhiệm vụ cụ thể.

- Sáu tháng họp một lần để nghe báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương liên quan về việc thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương và tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Tổ chức thực hiện.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh và các ông có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 590/QĐ-TTg ngày 27/06/2005 thành lập Tổ công tác theo dõi chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 178/2004/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.085

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232