Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 510/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 510/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MỞ RỘNG DIỆN TÍCH VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.
Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 12 tháng 8 năm 1991.
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 771/BNN-KL ngày 02 tháng 4 năm 2003) của ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình (công văn số 222/UB-NLN ngày 21 tháng 02 năm 2003).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch mở rộng diện tích Vườn quốc gia Ba Vì gồm các nội dung sau:

1. Vị trí địa lý :

Vùng mở rộng của Vườn quốc gia Ba Vì nằm trên địa bàn 9 xã của các huyện: Kỳ Sơn và Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình. Ranh giới mở rộng bao quanh khu núi Viên Nam, có độ cao thấp nhất là 100 mét (thuộc xã Phú Minh) và cao nhất là 500 mét (thuộc xã Đồng Xuân).

Tọa độ địa lý:

Từ 1050 23' đến 1050 28' kinh độ Đông.

Từ 200 56' đến 210 00' vĩ độ Bắc.

2. Quy mô diện tích mở rộng:

Tổng diện tích là : 4. 646 ha, trong đó gồm :

- Huyện Kỳ Sơn có diện tích là 1.569 ha thuộc 3 xã: Phú Minh, Phúc Tiến, và Dân Hoà.

- Huyện Lương Sơn có diện tích là 3.077 ha thuộc 6 xã: Yên Quang, Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân, Đồng Xuân và Lâm Sơn.

Điều 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của việc mở rộng Vườn quốc gia Ba Vì:

Mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức bảo vệ tốt nguồn gen động thực vật phong phú đa dạng của vùng núi Viên Nam, đồng thời tạo môi trường sinh thái hài hoà cho các công trình văn hoá, kinh tế của phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội như Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam, Khu công nghệ cao, Khu Đại học Quốc gia, Khu đô thị Đông Xuân ... Tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội vùng đệm của Vườn quốc gia thuộc 2 huyện Kỳ Sơn và Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Điều 3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở những quy định tại Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh Hà Tây và Hoà Bình tổ chức quản lý, bảo vệ và khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên của Vườn quốc gia Ba Vì.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình và tỉnh Hà Tây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng.
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư.
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tài chính, Khoa học và Công nghệ ,
Tài nguyên và Môi truờng.
- HĐND và UBND các tỉnh Hà Tây, Hoà Bình.
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng.
- Văn phòng Quốc hội.
- Văn phòng Chủ tịch nước.
- Tòa án nhân dân tối cao.
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
- Cơ quan TW của các đoàn thể.
- Công báo.
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục.
- Lưu: NN (5), VT.
QĐ MRVQG Ba Vì

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 510/2003/QĐ-TTg ngày 12/05/2003 phê duyệt quy hoạch mở rộng diện tích Vườn quốc gia Ba Vì do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.886

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!