Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 41/2006/QĐ-UB phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cầu Nhật Tân, đường 05 kéo dài và các dự án phát triển đô thị (Tỷ lệ 1/500) tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 41/2006/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 10/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 41/2006/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ THIẾT KẾ QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CẦU NHẬT TÂN, ĐƯỜNG 05 KÉO DÀI VÀ CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ (TỶ LỆ 1/500)
ĐỊA ĐIỂM: XÃ VĨNH NGỌC, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
- Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
- Căn cứ Luật xây dựng năm 2003;
- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về Quy định lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị;
- Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
- Căn cứ Quy hoạch chi tiết huyện Đông Anh tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 106/2000/QĐ-UB ngày 12/12/2000;
- Căn cứ Quyết định số 7147/QĐ-UB ngày 28/10/2004 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tại huyện Đông Anh (phục vụ công tác đền bù, GPMB cầu Nhật Tân, đường 05 kéo dài và các dự án khác);
- Xét Công văn số 378/QHKT-KHTH ngày 22/9/2005 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị UBND Thành phố cho phép được đồng thời trình phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế và Đồ án Quy hoạch những hồ sơ quy hoạch chuyển tiếp thực hiện Luật Xây dựng 2003;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 284/2006/TTr-QHKT ngày 10/3/2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cầu Nhật Tân, đường 05 kéo dài và các dự án phát triển đô thị (Tỷ lệ 1/500) tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội do Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng - Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng thiết lập tháng 12/2005, với các nội dung chủ yếu như sau:

1/ Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cầu Nhật Tân, đường 05 kéo dài và các dự án phát triển đô thị (Tỷ lệ 1/500) tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội.

2/. Vi trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu:

a/. Vị trí: Thuộc xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội.

b/. Ranh giới:

+ Phía Bắc: Giáp khu dân cư thôn Ngọc Chi.

+ Phía Đông: Giáp khu dân cư thôn Vĩnh Thanh.

+ Phía Nam: Giáp đường đê sông Hồng.

+ Phía Tây: Giáp đường gom nối, cầu Nhật Tân và đường 3A.

c/. Quy mô lập quy hoạch chi tiết: Khoảng 108.790m2.

3/. Mục tiêu của đồ án:

- Xây dựng khu nhà ở mới phục vụ công tác tái định cư, đền bù giải phóng mặt bằng cầu Nhật Tân, đường 05 kéo dài và các dự án khác, kết hợp giải quyết nhu cầu dãn dân của xã Vĩnh Ngọc, đảm bảo đồng bộ cơ sở hạ tầng, đóng góp vào việc phát triển đời sống kinh tế - xã hội của địa phương và Thành phố.

- Xác định cơ cấu chức năng sử dụng đất với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật cụ thể cho từng ô đất, khai thác sử dụng đất hợp lý. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đóng góp vào bộ mặt kiến trúc tuyến đường nối cầu Nhật Tân với đường 3A, phù hợp với Quy hoạch chung Thủ đô và quy hoạch khu vực.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo khớp nối giữa các khu vực: xây dựng mới và cải tạo đồng bộ phù hợp tiêu chuẩn, Quy chuẩn Xây dựng và quy hoạch được duyệt.

- Xây dựng điều lệ Quản lý xây dựng theo quy hoạch làm cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng và để chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

4/. Nội dung thành phần hồ sơ: Thực hiện theo Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 và Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng và Nhiệm vụ thiết kế đã được sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định và xác nhận tại Tờ trình số 284/2006/TTr-QHKT ngày 10/3/2006.

5/. Thời gian hoàn thành đồ án: Theo yêu cầu của dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Tả ngạn chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng; phối hợp chặt chẽ với các các Bộ, Sở, ngành và UBND huyện Đông Anh, UBND các xã liên quan để xác định các dự án trong khu vực nghiên cứu, loại bỏ khối lượng và kinh phí trùng lặp;

Trong quá trình lập quy hoạch cần liên hệ với các cơ quan quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực để được thoả thuận biện pháp di chuyển theo quy hoạch, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ quy hoạch chi tiết theo quy định, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Tài nguyên Môi trường và Nhà đất; Chủ tịch UBND huyện Đông Anh; Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc; Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Tả ngạn; Thủ trưởng các Ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2006/QĐ-UB ngày 10/04/2006 phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cầu Nhật Tân, đường 05 kéo dài và các dự án phát triển đô thị (Tỷ lệ 1/500) tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.703

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.253.192