Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 385/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 03/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 385/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN BỔ SUNG NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÁC PHÉP THỬ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007

Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-BXD ngày 17 tháng 12 năm 2008 về việc uỷ quyền cho Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường ký Quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Xét hồ sơ đăng ký công nhận phòng thí nghiệm của Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Quang Anh ngày 10 tháng 8 năm 2009;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Quang Anh, mã số LAS-XD527, địa chỉ: Số 01 Tăng Bạt Hổ-Phường Yên Đổ-Tp. Pleiku-Tỉnh Gia Lai, được thực hiện bổ sung các phép thử nêu trong bảng danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 12 tháng 4 năm 2010.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng cơ sở quản lý phòng thí nghiệm nêu tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 1
- Lưu : VP, Vụ KHCN-MT-BXD

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN VÀ MT
TS. Nguyễn Trung Hoà

 

DANH MỤC

CÁC PHÉP THỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP BỔ SUNG THỬ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD 527
(Kèm theo Quyết định số: 385 /QĐ-BXD, ngày 3 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TT

Tên phép thử

Cơ sở pháp lý tiến hành thử

1

Nhựa BITUM

 

 

- Xác định độ kim lún ở 25oC

22TCN 279:01

 

- Xác định độ kéo dài ở 25oC

22TCN 279:01

 

- Xác định nhiệt độ hóa mềm (Phương pháp vòng và bi)

22TCN 279:01

 

- Xác định nhiệt độ bắt lửa

22TCN 279:01

 

- Xác định lượng tổn thất sau khi đun nóng ở 163oC trong 5h

22TCN 279:01

 

-XĐ tỷ lệ độ KLNĐ sau khi ĐN ở 163oC trong 5h so với KL ở 25oC

22TCN 279:01

 

- Xác định lượng hoà tan trong Trichlorothylene

22TCN 279:01

 

- Xác định khối lượng riêng ở 25oC

22TCN 279:01

 

- Xác định độ dính bám đối với đá

22TCN 279:01

2

Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông

 

 

- Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan

TCVN 6477:99

 

- Xác định cường độ nén

TCVN 6477:99

 

- Xác định độ rỗng

TCVN 6477:99

 

- Xác định độ hút nước

TCVN 6477:99

3

Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền

 

 

- Kiểm tra ngoại quan

TCVN 6065:95

 

- Độ hút nước

TCVN 6065:95

 

- Độ chịu lực xung kích

TCVN 6065:95

 

- Lực uốn gẫy

TCVN 6065:95

 

- Xấc đinh độ cứng lớp mặt

TCVN 6065:95

4

Thử nghiệm cơ lý ngói lợp

 

 

- Xác định tải trọng uốn gẫy

TCVN 4313:95

 

- Độ hút nước

TCVN 4313:95

 

- Xác định thời gian xuyên nước

TCVN 4313:95

 

- Xác định khối lượng 1m2 ngói bão hoà nước

TCVN 4313: 95

Ghi chú: Phòng được phép thực hiện các phép thử trên theo tiêu chuẩn nước ngoài tương đương khác như: (ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS ...)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 385/QĐ-BXD ngày 03/09/2009 công nhận bổ sung năng lực thực hiện phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.602

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!