Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 35/2002/QĐ-UB duyệt dự án đầu tư "Mở rộng thành phố Hồ Chí Minh và Phát triển bền vững trong khu vực tại quận 2" do EC tài trợ do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 35/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 15/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ "MỞ RỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG KHU VỰC TẠI QUẬN 2" DO EC TÀI TRỢ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ;
Căn cứ-Hợp đồng tài trợ cho dự án số ALA/95/21-B7-3010/09 (ngày 22/12/2000) ký kết giữa Ủy ban Châu Âu (EC) và thành phố Lyon-Pháp (là đối tác chính của 03 thành phố tham gia thực hiện dự án).
Xét Báo cáo về việc tham gia dự án đầu tư và đề cương dự án đầu tư số 14/VQH (ngày 14/3/2001 của Viện quy hoạch Xây dựng thành phố).
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 952/KHĐT-ODA ngày 20/3/2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Duyệt dự án đầu tư do Cộng đồng Châu Âu tài trợ, với những nội dung chủ yếu sau đây :

1. Tên dự án : “Mở rộng thành phố Hồ Chí Minh và phát triển bền vững trong khu vực, viết tắt là VNM 003 tại quận 2” Tiếng Anh “The expansion of Ho Chi Minh City and sustainable development within neighbourhoods, in District N-2 in Ho Chi Minh City”.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư :

- Thực hiện việc chuyển giao kỹ thuật quản lý đô thị với việc chuẩn bị một dự án quy hoạch đô thị cấp phường, có sự tham gia của người dân và khối kinh tế tư nhân.

- Thành phố khuyến khích áp dụng các giải pháp quy hoạch tái lập và hợp nhất (bao gồm các khía cạnh kỹ thuật, kinh tế và xã hội) ; qua đó tăng cường kỷ năng quản lý dự án và đô thị, để có thể đối phó với các vấn đề lớn trong phát triển thành phố và vẫn giữ được đặc điểm riêng của mỗi cộng đồng.

3. Chủ đầu tư : Viện quy hoạch Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

Các địa phương và quốc gia tham gia dự án : ba thành phố gồm thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), TP Lyon (Cộng hòa Pháp) là đối tác chính và TP Namur (Bỉ).

4. Cơ quan chủ quản đầu tư : Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

5. Hình thức quản lý dự án : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

6. Địa điểm đầu tư : Địa bàn quận 2-thành phố Hồ Chí Minh.

7. Năng lực thiết kế : Thực hiện việc xây dựng và chuyển giao kỹ thuật quản lý đô thị với việc chuẩn bị một dự án quy hoạch đô thị cấp phường có sự tham gia của người dân và khối kinh tế tư nhân.

8. Các giải pháp đảm bảo chương trình cung cấp :

- Thực hiện thường xuyên việc trao đổi thông tin giữa các bên đối tác.

- Đối tác chính sẽ cử 01 chuyên viên đô thị có kinh nghiệm của TP Lyon làm việc thường xuyên với nhóm nghiên cứu dự án tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức đào tạo nâng cao tại nước ngoài cho nhân sự của dự án.

9. Khối lượng các hạng mục chủ yếu : Gồm 03 hoạt động chính :

- Thiết lập bản vẽ hiện trạng kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, hệ thống bảng biểu đánh giá hiện trạng khu vực quy hoạch.

- Thiết lập bộ hồ sơ phương án quy hoạch thí điểm tại phường Bình Trưng Đông-quận 2.

- Công tác đào tạo : Hội thảo và báo cáo giới thiệu phương án quy hoạch và tập huấn về thiết kế quy hoạch (trong nước và ngoài nước).

10. Tổng mức đầu tư : 725.956 EUR, # 10 tỷ đồng VN (bao gồm cả chi phí đánh giá dự án, kiểm toán và dự phòng của dự án). Trong đó :

- Xây lắp : không có.

- Thiết bị : 20.000 EUR.

- Lương chuyên gia và chi phí hoạt động ngoài nước : 435.600 EUR.

- Chi phí khác ở nước ngoài : 120.556 EUR (thông tin, hội thảo).

- Chi phí khác trong nước : 158.000 EUR (quản lý, đào tạo, nâng cao năng lực cộng đồng... ).

- Dự phòng : 1.800 EUR.

11. Nguồn vốn đầu tư :

- Tài trợ của EC : Viện trợ không hoàn lại : 471.906 EUR # 07 tỷ đồng ;

- Đóng góp của 02 thành phố đối tác 204.870 EUR # 03 tỷ đồng (bằng công tác tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật) ;

- Đóng góp của thành phố Hồ Chí Minh : 49.180 EUR., # 700 triệu đồng (bằng nhân sự, văn phòng làm việc, chi phí hoạt động).

12. Thời gian thực hiện : 24 tháng (Quý II/2001-II/2003).

Điều 2.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chánh-Vật giá, Kiến trúc sư Trưởng thành phố, Viện quy hoạch Xây dựng thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2, Thủ trưởng các Sở-ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
  - Như điều 2   
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT  
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT
- Tổ ĐT, ĐN, DA  
- Lưu (ĐT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35/2002/QĐ-UB duyệt dự án đầu tư "Mở rộng thành phố Hồ Chí Minh và Phát triển bền vững trong khu vực tại quận 2" do EC tài trợ do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.422

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53