Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt danh mục khu vực, tuyến phố trong đô thị phải lập đồ án thiết kế đô thị riêng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 340/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 11/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 340/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC KHU VỰC, TUYẾN PHỐ TRONG ĐÔ THỊ PHẢI LẬP ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐÔ THỊ RIÊNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/12/2012 về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 09/TTr-SXD ngày 22/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục khu vực, tuyến phố trong đô thị phải lập đồ án thiết kế đô thị riêng trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Danh mục khu vực, tuyến phố:

STT

TÊN ĐƯỜNG

CHIỀU DÀI (km)

GHI CHÚ

I

Thành phố Quy Nhơn:

 

Nguyễn Tất Thành

0,8

Đoạn từ Nguyễn Thái Học đến Trần Hưng Đạo

 

Tây Sơn

2,9

Khu vực ngã ba An Dương Vương - Hàn Mặc Tử đến Hồ Phú Hòa

 

Xuân Diệu

3,2

Toàn tuyến

 

Điện Biên Phủ

0,9

Toàn tuyến

 

Hùng Vương

4,4

Toàn tuyến

 

Lạc Long Quân

 

Đoạn từ đầu phía Nam cầu Diêu Trì đến ngã ba đường vào nghĩa trang Bùi Thị Xuân

 

An Dương Vương

1,7

Khu vực phía Nam tuyến đường

 

Đào Tấn

4,2

Toàn tuyến

 

Trần Phú và Huyền Trân Công Chúa

1,1

Toàn tuyến

 

Nguyễn Huệ

2,5

Toàn tuyến

 

Nguyễn Tư

0,27

Toàn tuyến

 

Trần Hưng Đạo

5

Toàn tuyến

 

Đống Đa

2,2

Toàn tuyến

 

Hoa Lư

1,4

Toàn tuyến

 

Lê Hồng Phong và Khu vực xung quanh Hoa viên Quang Trung

1,6

Toàn tuyến

 

Phạm Hùng và Đô Đốc Bảo

1,2

Từ Ga Hàng không đến đường Nguyễn Huệ

 

Khu vực xung quanh hồ sinh thái Đống Đa

1,3

Bao gồm đường Phan Đình Phùng, Lê Đức Thọ và Lê Lợi nối dài

II

Huyện Tuy Phước

 

 

1

Th trấn Tuy Phước

 

 

 

Đường Nguyễn Huệ

2,5

Toàn tuyến

 

Đường ĐT 640

2,7

Đoạn từ ngã ba Quốc lộ 1A đến Nguyễn Nhạc

 

Nguyễn Nhạc

0,65

Toàn tuyến

 

Trần Quang Diệu

0,3

Toàn tuyến

2

Thị trấn Diêu Trì

 

 

 

Đường Trần Phú (QL 1A)

2,2

Đoạn từ đầu phía Bắc cầu Diêu Trì đến ngã ba giáp đường ĐT 640

 

Đường Lê Hồng Phong (ĐT 638)

1,4

Đoạn từ Trần Phú đến đường vào Cụm công nghiệp Phước An

 

Nguyễn Đình Thụ

0,4

Đoạn từ Trần Phú đến Ga Diêu Trì

III

Thị xã An Nhơn

 

 

 

Quang Trung

1,7

Toàn tuyến

 

Trần Phú

1,6

Toàn tuyến

 

Lê Hồng Phong

0,85

Đoạn từ đường Thanh Niên đến Trần Phú

 

Nguyễn Thị Minh Khai

0,8

Đoạn từ đường Đê Bao đến Ngô Gia Tự

 

Ngô Gia Tự

1,5

Đoạn từ đường Thanh Niên đến Quốc lộ 1A

 

Thanh Niên

0,7

Toàn tuyến

IV

Huyện Phù Cát (thị trấn Ngô Mây)

 

Các tuyến đường xung quanh khu vực Công viên Ngô Mây và khu vực Bảo tàng huyện

1,2

Khu vực xung quanh công viên Ngô Mây

 

Đường 3 tháng 2

3,8

Toàn tuyến

 

Quang Trung

3,6

Toàn tuyến

 

Nguyễn Chí Thanh

1

Đoạn từ đường Quang Trung đến Trường THCS Cát Trinh

V

Huyện Phù Mỹ

1

Thị trấn Phù Mỹ

 

Quang Trung (Quốc lộ 1A)

7

Đoạn từ ngã ba đường tránh phía Nam đến ĐT 631

 

Võ Thị Sáu

1,6

Toàn tuyến

 

Chu Văn An

1,5

Toàn tuyến

2

Thị trn Bình Dương

 

 

 

Đường Số 1

0,97

Toàn tuyến

 

Đường số 3

1,4

Toàn tuyến

 

ĐT 632

2

Đoạn từ Quốc lộ 1A đến Đường số 3

 

Quốc lộ 1A

3

Đoạn đi qua thị trấn

VI

Huyện Hoài Nhơn

1

Thị trấn Bồng Sơn

 

Quang Trung

1,8

Cả tuyến đường

 

Trần Hưng Đạo

1,8

Đoạn từ đường Quốc lộ 1A đến Quang Trung

 

Lê Lợi

0,7

Toàn tuyến

 

Trần Phú

1,1

Đoạn từ đường Quốc lộ 1A đến Quang Trung

 

Hai Bà Trưng

1,3

Đoạn từ đường Quốc lộ 1A đến Quang Trung

 

Bạch Đằng

1,7

Tuyến đường ven sông

 

Biên Cương

1,6

Toàn tuyến

2

Thị trấn Tam Quan

 

Trần Phú

2,6

Toàn tuyến

 

Nguyễn Chí Thanh

2,9

Đoạn từ trạm biến thế Tam Quan đến ĐT639

 

Đường 26 tháng 3

0,4

Toàn tuyến

 

Quốc lộ 1A

2,9

Đoạn từ ngã ba Trần Phú đến ngã ba 26/3

VII

Huyện Tây Sơn (thị trấn Phú Phong)

 

Quang Trung (QL19)

1,3

Đoạn từ ĐT636 đến cầu Phú Phong

 

Đống Đa

1,2

(không bao gồm cầu Kiên Mỹ)

 

Nguyễn Huệ (ĐT636)

1,5

Đoạn từ Quốc lộ 19 đến Bảo tàng Quang Trung (không bao gồm cầu Kiên Mỹ)

 

Phan Đình Phùng

1,1

Toàn tuyến

 

Trần Quang Diệu

0,85

Đoạn từ Nguyễn Huệ đến Võ Văn Dũng đến ĐT636

 

Bùi Thị Xuân

0,9

Toàn tuyến

VIII

Huyện Hoài Ân (thị trấn Hoài Ân)

 

ĐT 630

1,9

Toàn tuyến

 

Khu vực trung tâm hành chính

1,5

Các tuyến đường xung quanh khu hành chính

2. Đối với các khu vực, tuyến đường còn lại: UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc để làm cơ sở cấp phép xây dựng.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng tổ chức hướng dẫn lập đồ án thiết kế đô thị và lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đối với các khu vực, tuyến phố trong khu dân cư hiện hữu trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí để lập đồ án thiết kế đô thị và lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT Hồ Quốc Dũng;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K14 (H.25b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 340/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt danh mục khu vực, tuyến phố trong đô thị phải lập đồ án thiết kế đô thị riêng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.995

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224