Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 327/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 327/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔNG HIỆP, TỈNH BÌNH DƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;
Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 714/TTg ngày 30 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (tờ trình số 380/UB-KTTH ngày 28 tháng 01 năm 2002) và ý kiến thẩm định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tờ trình số 1625 BKH/KCN ngày 18 tháng 3 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 714/TTg ngày 30 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ như sau :

Công ty Sản xuất và xuất nhập khẩu Bình Dương chuyển giao khu B, với diện tích 164,12 ha cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tứ Hải để đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, với tổng số vốn đầu tư 302,4 tỷ đồng Việt Nam. Thời gian hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp phép đầu tư.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tứ Hải thực hiện lập hồ sơ thuê đất theo quy định hiện hành.

Điều 2. Các nội dung còn lại thực hiện theo Quyết định số 714/TTg ngày 30 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có trách nhiệm hướng dẫn việc xác định và thanh toán các chi phí đã thực hiện của Dự án khu B giữa Công ty Sản xuất và xuất nhập khẩu Bình Dương với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tứ Hải.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, các Bộ trưởng : Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Giám đốc Công ty Sản xuất và xuất nhập khẩu Bình Dương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tứ Hải và Thủ trưởng các cơ quan liên quan, trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng, Công nghiệp, Quốc phòng,
Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- UBND tỉnh Bình Dương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Tổng cục : Địa chính, Hải quan,
đã ký
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Ban Quản lý các KCN Bình Dương,
- Công ty Sản xuất và xuất nhập khẩu Bình Dương,
- Công ty TNHH Tứ Hải,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ : KTTH, NN, ĐP2, TH, PC,
TTTT và BC,
- Lưu : CN (3b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 327/QĐ-TTg ngày 02/05/2002 điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.123

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!