Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 325/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 325/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 02/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 325/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN "HẠ TẦNG CƠ SỞ NÔNG THÔN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" vay vốn của Ngân hàng Thế giới tài khóa 2001 - 2007 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1695 BKH/ĐP ngày 20 tháng 3 năm 2002, với các nội dung sau:

1. Tổng mức đầu tư:                                             123.410.000 USD, trong đó:

a. Phần không đấu thầu:                                        10.930.000 USD,

b. Phần công việc đấu thầu:                                 112.480.000 USD,

Bao gồm:

+ Thiết bị và hàng hoá:                                            3.420.000 USD,

+ Tư vấn:                                                                2.210.000 USD,

+ Đào tạo:                                                                 540.000 USD,

+ Xây lắp cấp xã:                                                  83.220.000 USD,

+ Xây lắp cấp liên xã:                                            18.590.000 USD,

+ Chuẩn bị đầu tư:                                                  4.500.000 USD.

2. Kế hoạch đấu thầu, số lượng gói thầu, Tổng giá trị và giá trị từng gói thầu, hình thức đấu thầu, thời gian thực hiện như phụ lục 1, phụ lục 2 kèm theo.

Điều 2. Phân cấp quản lý, phê duyệt đấu thầu như sau:

1. Đối với công trình cấp xã:

- Uỷ ban nhân dân cấp xã chuẩn bị đầu tư, tổ chức đấu thầu và thực hiện công trình cấp xã.

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện là cơ quan phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu đối với công trình cấp xã có giá trị dưới 100.000 USD.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh là cơ quan phê duyệt kết quả đấu thầu đối với các công trình cấp xã có giá trị trên 100.000 USD.

2. Đối với công trình liên xã:

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện chuẩn bị đầu tư, tổ chức đấu thầu, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu và thực hiện công trình liên xã có giá trị dưới 100.000 USD.

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện chuẩn bị đầu tư, tổ chức đấu thầu, và thực hiện công trình liên xã có giá trị trên 100.000 USD.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh là cơ quan phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu đối với công trình liên xã có giá trị trên 100.000 USD.

3. Đối với các gói thầu thiết bị, hàng hoá, tư vấn, đào tạo:

Giao cho Ban Quản lý dự án Trung ương tổ chức đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan phê duyệt kết quả đấu thầu.

4. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 13 tỉnh thuộc phạm vi dự án chỉ đạo thực hiện đấu thầu Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng, theo quy định của Quy chế đấu thầu của Chính phủ và Hiệp định tín dụng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tại văn bản số 3352-VN ngày 06 tháng 11 năm 2001.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Công Tạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 325/QĐ-TTg ngày 02/05/2002 phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.618

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219