Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2013/QĐ-UBND về đặt tên tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Số hiệu: 31/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành: 12/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2013/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Lut T chc Hi đồng nhân dân và U ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Lut Giao thông đưng b năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng, ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 25/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc đặt tên một số tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2013; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 01 tuyến đưng và 21 ph trên đa bàn thành ph Thái Nguyên, tnh Thái Nguyên (ph lc kèm theo).

Điều 2. Giao U ban nhân dân tnh trin khai, thc hin Ngh quyết theo đúng quy định ca pháp lut.

Điều 3. Giao Thưng trc Hi đng nhân dân tỉnh, các Ban ca Hội đồng nhân dân tnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tnh giám sát việc thc hin Ngh quyết.

Ngh quyết này đã đưc Hi đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, K họp thứ 8 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./.

 

 

CHỦ TCH
Vũ Hng Bc

 

PHỤ LỤC

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Ngh quyết s 31/2013/NQ-H ĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 ca Hội đồng nhân dân tỉnh Ti Nguyên)

Số TT

Tên đường, phố

Điểm đầu tuyến

Điểm cuối tuyến

Chiều dài

Ghi chú

1

Đường Hu Trác

Đường Quang Trung

Hết đất Bệnh viện Tâm thần

1,2km

Đường vào Bệnh vin Tâm thần (phưng Thịnh Đán)

2

Phố Phan Bội Châu

Đường Cách mạng tháng Tám (đi diện Cục Thuế tỉnh)

Đưng Minh Cu (đi din trưng Giáo dục hỗ trợ trẻ em thit thòi tỉnh)

0, 4km

Tuyến số 18, Khu dân số 5 phường Phan Đình Phùng

3

Phố Trịnh

Đường Lưu Nhân Chú (chợ Khu Nam phưng ơng Sơn)

Đường Cách mạng tháng Tám

1km

Cạnh đường sắt đi Kép (png Cam Giá)

4

Phố Nhị Quý

Đường Phùng Chí Kiên (Bệnh viện Điều ng phục hồi chức năng)

Đưng Bến Tưng (trưng Mầm non Trưng Vương)

0, 6km

Bao quanh Tỉnh u Thái Nguyên (phưng Trưng ơng)

5

Phố Hồ Đắc Di

Đường Thống Nhất

Đường Phú Thái

0, 9km

Khu tái định hồ Vin Lao (phưng Tân Thịnh)

6

Phố Đội Giá

Đường Cách mạng tháng Tám

Trụ sở khối sự nghip UBND thành ph Thái Nguyên

0, 3km

Qua Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên (phưng Phan Đình Phùng)

7

Phố Hoàng Hoa Thám

Đường Hoàng Văn Th (Công an phưng Hoàng Văn Th)

Đường Lương Ngọc Quyến (ch Đng Quang)

0, 2km

Vào trường Lương Ngọc Quyến (phưng Hoàng Văn Thụ)

8

Phố Lương Định Của

Đường Lương Ngọc Quyến (đối din trưng chuyên Thái Nguyên)

Đường Chu Văn An

0, 35km

Đường vào s Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (png Hoàng Văn Th)

9

Phố Trần Đăng Ninh

Đường Lương Ngọc Quyến

Cổng Tỉnh đội

0, 2km

Đường vào B Chỉ huy Quân sự tỉnh (phưng Đồng Quang)

10

Phố Nguyn Trung Trc

Tuyến số 6 KDC số 6 Túc Duyên

Đưng c Duyên (ngã ba Phan Đình Phùng Túc Duyên Phùng Chí Kiên)

0, 32km

Tuyến số 3 Khu dân cư (KDC) số 6 Túc Duyên

11

Phố Nguyn Thái Học

Tuyến s 6 KDC s 6 Túc Duyên

Đường Túc Duyên

0,32km

Tuyến số 5 KDC số 6 Túc Duyên

12

Phố Vương Tha

Tuyến s 5 KDC s 6 Túc Duyên

Tuyến số 1 KDC số 6 Túc Duyên

0,5km

Tuyến số 6 KDC số 6 Túc Duyên

13

Ph Nguyn Tri Phương

Tuyến s 5 KDC s 6 Túc Duyên

Đưng vào chùa Đng M

0,54km

Tuyến số 10 KDC số 6 Túc Duyên

14

Phố Đồng Mỗ

Tuyến s 6 KDC s 6 Túc Duyên

Đường Phùng Chí Kiên

0,26km

Tuyến số 1, KDC số 6 Túc Duyên

15

Phố Nguyn ng Hoan

Đường rẽ cổng Tỉnh đội

Đường Phan Đình Phùng

0,63km

Tuyến số 03 KDC số 1, 3, 4, 5 Đồng Quang

16

Phố Ngọc Vân

Tuyến số 5 KDC 1,3,4 Đồng Quang

Đường Phan Đình Phùng

0,42km

Tuyến số 17 KDC 1,3,4 Đồng Quang

17

Phố Nguyn Bính

Tuyến số 13 KDC số 1, 3, 4, 5 Đồng Quang

Tuyến số 19 KDC số 1, 3, 4, 5 Đồng Quang

0,40km

Tuyến số 05 KDC số 1, 3, 4, 5 Đồng Quang

18

Phố Văn Cao

Đường Lương Ngọc Quyến

Tuyến số 7 KDC số 1, 3, 4, 5 Đồng Quang

0,45km

Tuyến số 13 KDC số 1, 3, 4, 5 Đồng Quang

19

Phố Đặng Văn Ngữ

Đường vào trưng Tiu học Nguyễn Huệ

Đường Lương Ngọc Quyến

0,27km

Tuyến số 01 KDC số 8 Phan Đình Phùng (Giáp ng rào Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên)

20

Phố Ngô Thì S

Đường vào trưng Tiu học Nguyễn Huệ

Đường Lương Ngọc Quyến

0,22km

Tuyến số 4 KDC số 8 Phan Đình Phùng

21

Phố Đoàn Thị Đim

Tuyến số 1 KDC số 8 Phan Đình Phùng

Đường Lương Ngọc Quyến

0,37km

Tuyến số 9 KDC số 8 Phan Đình Phùng

22

Phố Nguyn Đình Chiểu

Đường Phan Đình Phùng

Đường Hoàng Văn Th

1,13km

Đưng vào trưng Tiu học Nguyn Huệ (phưng Phan Đình Phùng)

HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2013/QĐ-UBND về đặt tên tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.017

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179