Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/1999/QĐ-BXD về ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Cốt liệu Bê tông - Phương pháp hoá học xác định khả năng phản ứng Kiềm Silic do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 28/1999/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 20/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/1999/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG "CỐT LIỆU BÊ TÔNG - PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG KIỀM SILIC "( TCXD 238 : 1999 )

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/ 1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cửa Bộ Xây dựng.

- Căn cứ Biên bản số 113 / BB - HĐKHKT ngày 25 / 8 / 1999 của Hội đồng KHKT chuyên ngành nghiệm thu đề tài tiêu chuẩn " Cốt liệu bê tông - Phương pháp hóa học xác định khả năng phản ứng kiềm silic "

-Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Ông Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành tiêu chuẩn Ngành Xây dựng : " Cốt liệu bê tông - Phương pháp hóa học xác định khả năng phản ứng kiềm silic " mang mã số TCXD 238 : 1999

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3 : Các Ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Ông Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ xây dựng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận
- Như điều 3
- Tổng cục TCĐLCL
- Lưu VP & Vụ KHCN

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
PGS.TS.
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/1999/QĐ-BXD về ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Cốt liệu Bê tông - Phương pháp hoá học xác định khả năng phản ứng Kiềm Silic do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.146
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31