Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2609/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Định, tỉnh Nam Định

Số hiệu: 2609/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Bùi Đức Long
Ngày ban hành: 07/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2609/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 07 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ TRẤN YÊN ĐỊNH, HUYỆN HẢI HẬU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án xây dựng các khu đô thị tại thị trấn trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 157/HĐND-TT ngày 30/9/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu đô thị thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu;

Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hải Hậu đến năm 2020 định hướng đến năm 2030;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 09/11/2015 của UBND huyện Hải Hậu và Tờ trình số 149/TTr-SXD ngày 24/11/2015 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Định với nội dung sau:

1. Vị trí: Thửa số 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 tờ bản đồ số 08 địa chính thị trấn Yên Định.

2. Diện tích: 27.000m2.

3. Chức năng quy hoạch: Đất xây dựng khu đô thị thị trấn Yên Định.

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

- Các nội dung còn lại thực hiện theo các Quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu;

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Định và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

tm. Ủy ban nhân dân
KT. CHỦ TỊCH
Phó CHỦ TỊCH thưỜng trỰc
Bùi Đức Long

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2609/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Định, tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


422
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41