Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Số hiệu: 2544/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Bùi Đức Long
Ngày ban hành: 26/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2544/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 26 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ TRẤN GÔI, HUYỆN VỤ BẢN, TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gôi huyện Vụ Bản đến năm 2020;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 06/10/2015 của UBND huyện Vụ Bản, Tờ trình số 142/TTr-SXD ngày 17/11/2015 của Sở Xây dựng về việc xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đối với tuyến đường nối từ QL10 đến Báng Cầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định như sau:

1. Điều chỉnh hướng tuyến và mặt cắt tuyến đường nối từ QL10 đến Báng Cầu, đoạn qua thị trấn Gôi:

+ Điều chỉnh mặt cắt tuyến đường từ Bqh= 15,5m (gồm 4m + 7,5mlòng đường + 4m) thành mặt cắt Btk= 9,5m (gồm 2m + 5,5mlòng đường + 2m).

+ Điều chỉnh hướng tuyến đối với đoạn 2, dài khoảng 460m, từ cuối thôn Mỹ Côi đến cầu Đăng Côi, đi theo tuyến mới qua ruộng lúa (thuộc thôn Mỹ Côi và thôn Vân Côi), tránh qua nhà ở của một số hộ dân thôn Vân Côi và khu nghĩa địa (đi qua phía Tây khu nghĩa địa).

2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất:

TT

Loại đất

Diện tích (ha)

Chênh lệch diện tích (ha)

QH đã được duyệt

QH điều chỉnh

Tăng

Giảm

1

Đất ở

17,11

17,52

0,41

-

2

Đất ở làng xóm đô thị hóa

18,86

18,60

-

0,26

3

Đất công trình công cộng

1,49

1,50

0,01

-

4

Đất cơ quan

5,42

5,48

0,06

-

5

Đất cây xanh TDTT

1,23

1,23

-

-

6

Đất di tích, tôn giáo

0,23

0,25

0,02

-

7

Đất mặt nước

0,70

0,70

-

-

8

Đất giao thông

13,65

13,41

-

0,24

 

Tổng

58,69

58,69

0,50

0,50

 (Chi tiết theo Tờ trình số 142/TTr-SXD ngày 17/11/2015 của Sở Xây dựng)

Điều 2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện Vụ Bản thực hiện theo quy định.

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

- Các nội dung còn lại thực hiện theo các quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định;

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Vụ Bản và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

tm. Ủy ban nhân dân
KT. CHỦ TỊCH

Phó CHỦ TỊCH thưỜng trỰc
Bùi Đức Long

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


475
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127