Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 245/2004/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch bổ sung các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 10, giai đoạn 2004 - 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 245/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 27/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 245/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BỔ SUNG CÁC VỊ TRÍ CỔ ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10, GIAI ĐOẠN 2004 - 2005.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001 ;
Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo ;
Căn cứ Quyết định số 108/2002/QĐ-UB ngày 25 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 10 tại Tờ trình số 5958/TT-UB ngày 09 tháng 9 năm 2004 ; ý kiến của Sở Văn hóa và Thông tin tại Công văn số 2254/CV-SVHTT ngày 23 tháng 9 năm 2004 về quy hoạch bổ sung quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 10, giai đoạn 2004 - 2005 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch bổ sung các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 10, giai đoạn 2004 - 2005 (nội dung chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 10 và các tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3  
- Thường trực Thành ủy  
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy
- Ban Văn hóa Xã hội HĐND.TP
- UBND các quận-huyện
- Hội Quảng cáo thành phố
- Báo, Đài thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/VX, ĐT, Tổ VX, ĐT
- Lưu (VX/T)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thành Tài

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

QUY HOẠCH BỔ SUNG CÁC VỊ TRÍ CỔ ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN10 GIAI ĐOẠN 2004 – 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 245 /2004/QĐ-UB ngày 27 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

A.- VỊ TRÍ DÀNH CHO CỔ ĐỘNG CHÍNH TRỊ

I. Trụ treo cờ phướn :

- Tuyến đường 3/2 (từ ngã 6 Dân chủ đến trụ sở Ủy ban nhân dân quận).

 Số lượng : 50 trụ treo cờ phướn.

- Tuyến đường Cao Thắng nối dài :

 Số lượng : 30 trụ treo cờ phướn.

II. Vị trí treo Banderole :

- Tuyến đường 3/2.

- Ngã 7.

- Ngã 6 (Ngô Gia Tự – Nguyễn Tri Phương).

- Ngã 6 (Cách Mạng Tháng 8 – 3/2).

B.- VỊ TRÍ DÀNH CHO QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

I. Hộp đèn có chân trụ :

- Đoạn đường Tô Hiến Thành (bên hông Trường Đại học Bách Khoa) : 04 hộp đèn có chân trụ.

II. Hình thức in trên bạt áp sát tường : (Hiflex)

Số TT

Tuyến đường

Ghi chú

Số bảng quảng cáo

01

Đường 3/2

- Đoạn từ Lý Thường Kiệt-Nguyễn Tiểu La.

- Đoạn từ Cao Thắng (nối dài) đến Ngã 6 Công trường Dân chủ (đường 3/2).

2

 

2

02

Lý Thường Kiệt

Đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Tô Hiến Thành.

2

03

Tô Hiến Thành

Đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Cách Mạng Tháng 8.

2

04

Cách Mạng Tháng 8

Đoạn từ 3/2 đến Bắc Hải.

2

05

Ngô Gia Tự

Đoạn từ Lý Thái Tổ đến Nguyễn Tri Phương.

2

06

Sư Vạn Hạnh

Đoạn từ Tô Hiến Thành đến 3/2.

2

07

Nguyễn Chí Thanh

Đoạn từ Nguyễn Tri Phương đến Ngô Quyền.

2

08

Điện Biên Phủ

Đoạn từ Nguyễn Thượng Hiền đến Ngã 7 (Lý Thái Tổ).

2

09

Nguyễn Lâm

Đoạn từ 3/2 đến Nhật Tảo.

2

Tổng cộng

20

 

III. Quảng cáo tại Chợ : Hình thức căng bạt hoặc hộp đèn dưới mái hiên chợ, diện tích 1,2m x 30m :

1. Chợ Nguyễn Tri Phương

2. Chợ Chí Hòa

3. Chợ Hồ Thị Kỷ.

IV. Vị trí treo Banderole thương mại :

- Tô Hiến Thành – Lý Thường Kiệt

- Tô Hiến Thành – Sư Vạn Hạnh

- Tô Hiến Thành – Nguyễn Tri Phương

- Nguyễn Chí Thanh – Lý Thường Kiệt

- Cách Mạng Tháng 8 – Hòa Hưng

- Lý Thường Kiệt – 3/2

- Nguyễn Chí Thanh – Ngô Gia Tự

- Góc Công viên Lê Thị Riêng

- Nguyễn Kim – Tân Phước.

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 245/2004/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch bổ sung các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 10, giai đoạn 2004 - 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.122
DMCA.com Protection Status