Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2432/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Số hiệu: 2432/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Bùi Đức Long
Ngày ban hành: 18/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2432/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 18 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ TRẤN NGÔ ĐỒNG, HUYỆN GIAO THUỶ, TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-UB ngày 15/6/1995 của UBND tỉnh Nam Hà về việc duyệt lại Quy hoạch tổng thể thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 20/10/2015 của UBND thị trấn Ngô Đồng, Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 21/10/2015 của UBND huyện Giao Thuỷ, Tờ trình số 137/TTr-SXD ngày 10/11/2015 của Sở Xây dựng về việc xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định như sau:

- Vị trí: Khu 1 thị trấn Ngô Đồng gồm các thửa số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 11 tờ bản đồ số 3,4, 9; (theo trích lục bản đồ giải thửa kèm theo hồ sơ xin điều chỉnh quy hoạch của UBND huyện Giao Thuỷ).

- Diện tích khu đất khoảng 9,5 ha.

Điều chỉnh quy hoạch khu đất trên từ đất trồng lúa thành đất xây dựng đô thị.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện Giao Thủy thực hiện theo quy định.

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

- Các nội dung còn lại thực hiện theo các quyết định về việc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định;

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Giao Thuỷ, UBND thị trấn Ngô Đồng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

tm. Ủy ban nhân dân
KT. CHỦ TỊCH

Phó CHỦ TỊCH thưỜng trỰc
Bùi Đức Long

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2432/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


352
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122