Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 24/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Bùi Ngọc Sương
Ngày ban hành: 11/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 24/2010/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 11 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2009/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng; Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc và Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp phép xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Biên bản cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 29 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang) cụ thể như sau:

- Sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 11, Mục 2.3:

“c) Trong quá trình lập quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc lập bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng công trình tỷ lệ 1/500, nếu có thay đổi về tính chất, quy mô, ranh giới và chức năng sử dụng đất so với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phải xin ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

- Sửa đổi điểm c, đ, e; khoản 3, Điều 12 như sau:

“c) Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đã được quy định tại điểm 2.1 khoản 2 điều 11 của quy định này trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan thẩm định.”

“đ) Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đã được quy định tại điểm 2.2, điểm 2.3 khoản 2 điều 11 của quy định này trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan thẩm định”.

“e) Phòng quản lý đô thị (phòng Công Thương) và phòng quản lý Quy hoạch – Xây dựng thuộc Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch chi tiết do Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc (đối với nhiệm vụ quy hoạch), 30 (ba mươi) ngày làm việc (đối với đồ án quy hoạch), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan trình thẩm định.”

- Sửa đổi điểm 1.3, khoản 1, Điều 23:

“Thời gian thực hiện cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng tối đa là 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc công văn đề nghị của đơn vị, tổ chức cá nhân có yêu cầu”.

Các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực cấp phép xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng không đề cập tại điều 1 của Quyết định này vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.628
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112