Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2256/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2006-2015)

Số hiệu: 2256/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 18/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2256/-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VƯỜN QUỐC GIA BIDUOP - NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG (GIAI ĐOẠN 2006- 2015).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dn một s nội dung về thm định phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1379/TTr-SXD ngày 11/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2006 - 2015) đã được phê duyệt tại Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 17/4/2006 và Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh vị trí xây dựng các tuyến đường nội bộ (kèm hệ thống thoát nước dọc tuyến); bãi xe; suối nhân tạo; nhà làm việc hạt kiểm lâm và trạm kiểm lâm Cổng Trời.

- Điều chỉnh kết cấu đường đi bộ.

- Thay đổi loại cây trồng.

b) Nội dung bổ sung:

- Chòi nghỉ chân (03 chòi), diện tích xây dựng 50,91m2; kết cấu móng, cột, sàn bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, vì kéo bằng thép, mái lợp ngói.

- Nhà vệ sinh (02 nhà), diện tích xây dựng 40,0m2; kết cấu móng, cột, sàn bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, vì kéo bằng thép, mái lợp ngói.

- Cầu cảnh quan, kết cấu bằng bê tông cốt thép dài 10m, bề rộng mặt cầu 01m.

- Cầu trên hồ, kết cấu bằng bê tông cốt thép dài 127,25m, bề rộng mặt cầu 01m.

- Cổng, hàng rào: cổng số 01 với cổng chính bằng inox rộng 7,7m, cao 1,8m và cổng phụ bằng thép hộp rộng 1,2m, cao 1,5m; cổng số 02 với cổng chính bằng thép rộng 5,2m, cao 1,7m và cổng phụ bằng thép hộp rộng 1,2m, cao 1,5m; hàng rào xếp bằng đá loka dài 230,67m, cao 1,2m, rộng 0,6m, hàng rào bằng dây thép gai dài 5.225m, cao 1,7m, trụ bằng bê tông cao 1,7m.

- Xây dựng kè đá chống sạt lở cho nhà công vụ; kết cấu đá chẻ, cao 2,45m.

- Lắp đặt hệ thống nước tưới tự động kiểu béc phun cho toàn bộ Khu trung tâm và xây dựng hệ thống tiêu nước tránh ngập úng trong mùa mưa.

c) Tổng mức đầu tư: 65.000 triệu đồng (không thay đổi), trong đó điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây lắp:

57.601 triệu đồng;

 

- Chi phí thiết bị:

811 triệu đồng;

 

- Chi phí QLDA;

928 triệu đồng;

 

- Chi phí tư vấn xây dựng và chi phí khác:

5.548 triệu đồng;

 

- Chi phí dự phòng:

112 triệu đồng.

 

d) Thời gian thực hiện dự án: 2013 - 2016.

2. Các nội dung khác của dự án, thực hiện theo Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 17/4/2006 và Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND các huyện: Lạc Dương, Đam Rông, thành phố Đà Lạt, chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, NC, XD2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2256/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2006-2015)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


794

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101