Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2205/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện II Lâm Đồng

Số hiệu: 2205/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 10/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2205/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1320/TTr-SXD ngày 30/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện II Lâm Đồng đã được phê duyệt tại Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 23/3/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (điều chỉnh tại Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 và Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 27/01/2014); cụ thể như sau:

1. Nội dung, quy mô đầu tư xây dựng:

a) Phần điều chỉnh:

- Giảm hạng mục xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

- Giảm diện tích đường giao thông từ 19.079m2 thành 7.787m2; điều chỉnh kết cấu mặt đường 2.580m2 bằng bê tông nhựa nóng dày 7cm thành bê tông đá 1x2 M250 dày 10cm.

- Điều chỉnh thiết kế hệ thống cấp nước từ đài nước thành cấp nước bằng hệ thống bơm biến tầng.

- Điều chỉnh tăng, giảm khối lượng xây lắp của khối nhà nghiệp vụ, khối hành chính, 04 khối nội trú, khối phụ trợ, hạng mục điện tổng th, cấp thoát nước tổng thể.

- Điều chỉnh hệ thống khí y tế (bổ sung đường ống và phụ kiện).

- Điều chỉnh công tác ốp tường, trần chì cho 02 phòng Scanner từ 02 lp mỗi lớp dày 2mm thành 01 lp dày 3mm.

- Điều chỉnh hệ thống mái khối nhà nghiệp vụ từ phương án dán ngói sang phương án vệ sinh mái, quét chống thấm, trát vữa xi măng mác 100 dày 5cm, kẻ roong dọc chống nứt, sơn hoàn thiện bằng sơn nước.

- Điều chỉnh tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Điều chỉnh danh mục trang thiết bị y tế (chi tiết theo danh mục đính kèm văn bản số 643/KHĐT-XDTĐ ngày 22/7/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

b) Phần bổ sung:

- Bổ sung 05 cầu nối (02 cầu nối từ khối nghiệp vụ sang 04 khối nội trú và 03 cầu nối giữa các khối nội trú); quy mô cầu nối 03 tầng, diện tích xây dựng 198,5m2 diện tích sàn 717,3m2; kết cấu khung bê tông cốt thép, mái bê tông quét chống thấm, trát vữa xi măng, kẻ roong dọc chống nứt, sơn hoàn thiện bằng sơn nước.

- Bổ sung vật tư, phụ kiện, chi phí lắp đặt trạm biến áp 3 pha 1.500 KVA.

- Bổ sung khối lượng công tác phần mái che sảnh giữa của khối hành chính.

- Bổ sung khối lượng công tác xây lắp thuộc hệ thống phòng cháy chữa cháy tổng thể.

- Bổ sung hệ thống điều hòa không khí cho khu vực phòng mổ.

- Bổ sung lắp đặt đồng hồ nước đấu nối từ hệ thống cấp nước thành phố vào công trình.

2. Tổng mức đầu tư dự án: 495.228.000.000 đồng (không thay đổi), trong đó cơ cấu vốn đầu tư điều chỉnh như sau:

- Chi phí xây lắp: 406.915.000. 000 đồng;

- Chi phí thiết bị y tế: 38.685.000. 000 đồng;

- Chi phí tư vấn, khác: 21.807.000. 000 đồng;

- Chi phí bồi thường GPMB: 18.255.000.000 đồng;

- Chi phí dự phòng: 9.566.000.000 đồng.

3. Các nội dung khác của dự án, thực hiện theo Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 23/3/2010 và Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 và Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc, Chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2205/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện II Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


762

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208