Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 22/2003/QĐ-UB ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Qui hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa thể thao Tây Nam Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 22/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 27/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ;22/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU CÔNG VIÊN VĂN HÓA THỂ THAO TÂY NAM HÀ NỘI, TỶ LỆ 1/2000

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội.
Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý qui hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 322/BXD/ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành qui định lập các đồ án qui hoạch xây dựng đô thị;
Căn cứ Quyết định số 21/2003/QĐ-UB , ngày 27 tháng 01 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Qui hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa thể thao Tây Nam Hà Nội, tỷ lệ 1/2000;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Qui hoạch Kiến trúc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này "Điều lệ Quản lý xây dựng theo Qui hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa thể thao Tây Nam Hà Nội, tỷ lệ 1/2000".

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở : Qui hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Công chính, Địa chính Nhà đất, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, Chủ tịch UBND các xã Mỹ Đình, Mễ Trì, Đại Mỗ, Trung Văn, Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Diễn, Chủ tịch UBND phường Trung Hòa, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Nghiên

ĐIỀU LỆ

QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU CÔNG VIÊN VĂN HÓA THỂ THAO TÂY NAM HÀ NỘI, TỶ LỆ 1/2000
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 01 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội).

Chương 1:

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Điều lệ này hướng dẫn việc quản lý xây dựng, bảo vệ và sử dụng các công trình theo đúng Qui hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa thể thao Tây Nam Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

Điều 2 : Ngoài những qui định trong Điều lệ này, việc tổ chức quản lý và xây dựng trong khu vực qui hoạch còn phải tuân theo các qui định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3 : Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi điều lệ này phải được UBND Thành phố quyết định trên cơ sở điều chỉnh đồ án qui hoạch chi tiết được phê duyệt.

Điều 4 : UBND Thành phố giao cho Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm và Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy tổ chức quản lý xây dựng và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và qui định của pháp luật; phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thuộc Thành phố để hướng dẫn các chủ đầu tư và nhân dân thực hiện đầu tư, xây dựng đúng qui hoạch được duyệt.

Chương 2:

NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5 : Vị trí, ranh giới và phạm vi qui hoạch được giới hạn như sau :

 - Phía Bắc giáp đường qui hoạch 50m giao cắt với đường vành đai 3.

 - Phía Đông và Đông Bắc giáp đường vành đai 3.

 - Phía Tây và Tây Nam giáp đường 70 và sông Nhuệ.

 - Phía Nam giáp với sông Nhuệ.

 Trong ranh giới khu vực qui hoạch thuộc địa bàn huyện Từ Liêm, các xã Mỹ Đình, Mễ Trì, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Trung Văn, thị trấn Cầu Diễn và phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

 Khu vực công viên văn hóa thể thao Tây Nam có diện tích 1170,90 ha.

Điều 6 : Qui định về phân khu chức năng

 Toàn bộ khu đất qui hoạch có tổng diện tích là 1170,90 ha, gồm các khu chức năng.

 - Khu vực các công viên văn hóa, vui chơi giải trí, TDTT, cây xanh sinh thái cách ly.

 - Khu vực dân cư.

 - Đất giao thông ngoài các đơn vị phát triển có diện tích 87,43 ha.

BẢNG PHÊ KHU CHỨC NĂNG

TT

Khu vực

Ký hiệu trong đồ án qui hoạch

Diện tích (ha)

I

Khu liên hợp TTQG và các công viên

 

679,68

1

Khu liên hợp TT quốc gia

Khu CV1

247,26

2

Công viên trung tâm

Khu CV2

17,36

3

Công viên văn hóa

Khu CV3

67,42

4

Công viên vui chơi, giải trí

Khu CV4

36,42

5

Công viên động vật bán hoang dã

Khu CV5

160,44

6

Công viên nghỉ ngơi, giải trí

Khu CV6

150,78

II

Cây xanh cách ly

Khu CX1.1-1.8

51,29

III

Khu vực các đơn vị ở

 

352,50

1

Đơn vị ở 1 - Mễ TRì - Mỹ Đình

Khu ĐV1

101,40

2

Đơn vị ở 2 - Mễ Trì Hạ

Khu ĐV2

101,71

3

Đơn vị ở 3 - Phú Đô

Khu ĐV3

52,63

4

Đơn vị ở 4 - Trung Văn

Khu ĐV4

37,03

5

Đơn vị ở 5 - Đại Mỗ

Khu ĐV5

59,73

IV

Đất giao thông ngoài các đơn vị ở

 

87,43

 

Tổng

 

1.170,90

 Điều 7 : Các qui định về cơ cấu sử dụng đất.

 Các khu vực chức năng được hình thành trên cơ sở cơ cấu sử dụng đất sau.

BẢNG TỔNG HỢP CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT

TT

Chức năng sử dụng đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

Ghi chú

1

Khu liên hợp TT quốc gia

247,26

21,12

Gồm cả diện tích giao thông

2

Các công viên

432,42

36,93

6.300 người

2.1

Công viên trung tâm (CV2)

17,36

1,48

Giao thông chiếm 0,6 ha

2.2

Công viên văn hóa (CV3)

67,42

5,76

Giao thông chiếm 4,97 ha

2.3

Công viên vui chơi, giải trí (CV4)

36,42

3,11

Giao thông chiếm 3,87 ha

2.4

Công viên động vật bán hoang dã (CV5)

160,44

13,70

Giao thông chiếm 18,62 ha

2.5

Công vieê nghỉ ngơi, giải trí (CV6)

150,78

12,88

Giao thông chiếm 14,54 ha

3

Cây xanh cách ly

51,29

4,38

 

4

Các loại đất phát triển trong các đơn vị ở

352,50

30,11

 

4.1

Đất công trình công cộng cấp đô thị

2,93

0,25

 

4.2

Đất công cộng, dịch vụ đơn vị ở (kể cả trường học, trạm y tế xã, trung tâm văn hóa xã)

23,16

1,98

 

4.3

Đất cơ quan

6,30

0,54

 

4.4

Đất an ninh quốc phòng

7,83

0,67

 

4.5

Đất đình chùa

8,10

0,69

 

4.6

Đất ở

199,37

17,03

54860 người

4.7

Đất phát triển hỗn hợp

9,81

0,84

 

4.8

Đất tiểu thủ công nghiệp

4,28

0,37

 

4.9

Đất cây xanh và các loại đất khác

31,47

2,69

 

4.10

Đất giao thông

59,25

5,06

 

5

Đất giao thông ngoài khu LHTTQG; các khu công viên và các đơn vị ở

87,43

7,47

 

 

Tổng cộng

1.170,90

100,00

 

Điều 8 : Các qui định về phát triển không gian.

 8.1. Lấy tính chất công viên làm nhân tố chủ đạo cho việc tổ chức không gian kiến trúc của toàn bộ khu vực qui hoạch. Các khu vực chức năng về cơ bản được qui hoạch theo các nguyên tắc tổ chức của hệ thống không gian cảnh quan công viên.

 8.2. Sông Nhuệ được quản lý, bảo vệ, cải tạo, sử dụng không chỉ đơn thuần phục vụ tưới tiêu mà còn được kết hợp với việc qui hoạch, xây dựng và tổ chức trồng các dải cây xanh tạo cảnh quan, khai thác cho các chức năng sử dụng khác có hiệu quả phục vụ phát triển dụ lịch, kinh tế xã hội.

 8.3. Các khu vực chức năng không chỉ gắn kết đơn thuần bằng hệ thống giao thông mà được liên kết bằng hệ thống không gian mặt nước và cây xanh tạo cho khu vực công viên có diện mạo riêng, mang đặc trưng của không gian cảnh quan Hà Nội.

 8.4. Trong phạm vi qui hoạch có 6 khu công viên, mỗi khu đều có một trung tâm về không gian. Trong đó khu Công viên CV2 đóng vai trò một khu trung tâm liên kết không gian của các khu vực khác. Các khu đô thị thuộc khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì và khu đô thị mới Mễ Trì Hạ dọc theo tuyến đường 50m - tuyến đường cửa ngõ vào khu vực công viên từ hướng đô thị được tổ chức thành trục không gian chính với các công trình cao tầng xen kẽ các khoảng cây xanh và công trình thấp tầng. Các công trình cao tầng cũng được bố trí hợp lý tại các khu vực ven đường vành đai 3 và đường Láng - Hòa Lạc nhằm tạo bộ mặt đô thị hiện đại.

Điều 9 : Các qui định về qui hoạch sử dụng đất :

 9.1. Khu công viên văn hóa, vui chơi, TDTT và cây xanh cách ly :

 a) Khu liên hợp thể thao quốc gia - CV1

 Khu liên hợp thể thao quốc gia có diện tích 247,26 ha, đang thực hiện đầu tư theo qui hoạch chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt.

 b) Khu công viên trung tâm - CV2

 Khu công viên trung tâm - CV2 có diện tích 17,36 ha, đóng vai trò là không gian hạt nhân liên kết các khu chức năng khác trong khu vực qui hoạch. Tại đây qui hoạch bố trí các dải công viên cây xanh, các công trình kiến trúc nhỏ và tượng đài...

 c) Khu công viên văn hóa - CV3.

 Khu công viên văn hóa có diện tích 67,42 ha, gồm các khu :

 - Nhà văn hóa Hà Nội (CV3.1), diện tích 6,38 ha

 - Khu quảng trường (CV 3.1), diện tích 6,38 ha.

 - Khu quảng trường (CV 3.2), diện tích 6,33 ha. Đây là không gian nối hai khu vực bảo tàng và nhà văn hóa với khu vực trung tâm của công viên Tây Nam.

 - Bảo tàng Hà Nội (CV 3.3) với diện tích 30,92 ha, qui hoạch gồm : Nhà bảo tàng Hà Nội với sân trưng bày ngoài trời; sân hành lễ với đài tưởng niệm các liệt sĩ, khu vực đặt các tượng danh nhân.

 - Khu vực bãi đỗ xe, cây xanh - mặt nước, đất trạm biến thế (CV3.4, CV3.5, CV 3.6, CV 3.7 và CV3.HT) có diện tích 18,82 ha.

 - Diện tích giao thông : 4,97 ha.

 Khu công viên văn hóa hiện đang được Sở Văn hóa - Thông tin tổ chức nghiên cứu lập qui hoạch chi tiết và dự án đầu tư.

 d) Công viên vui chơi giải trí - CV4.

 Công viên vui chơi giải trí CV4 có diện tích 36,42 ha, được chia thành hai khu vực phía Đông và phía Tây tuyến đường rộng 100m nối từ khu liên hợp TT quốc gia đến đường Láng - Hòa Lạc :

 - Phía Đông là khu công viên vui chơi giải trí cho thiếu nhi (CV4), có diện tích 10,73 ha.

 - Phía Tây là khu công viên vui chơi giải trí tổng hợp thiên về các loại hình động (CV4.2, CV4.3 và CV4.4), có diện tích 21,82 ha. Tại đây qui hoạch bố trí : khu vực cổng ra vào, khu thể thao, khu vui chơi phục hồi sức khoẻ và nhà nghỉ, khách sạn.

 - Diện tích giao thông : 3,87 ha.

 Tại đây đang bố trí nghiên cứu dự án Khu công viên giải trí Mễ Trì.

 e) Khu công viên động vật bán hoang dã - CV5.

 Khu công viên động vật bán hoang dã CV5 có qui mô 160,44ha là khu vực bảo tàng thiên nhiên. Công viên động vật bán hoang dã được qui hoạch gồm :

 - Cổng ra vào, khu vực nghiên cứu phục vụ cho công tác bảo tồn, nhân giống.

 - Khu vực trồng các loại hoa, vườn thực vật dưới nước, vườn dược liệu.

 - Khu vực nuôi động vật lưỡng cư, cá.

 - Khu vực hành chính quản lý và hậu cần.

 - Khu vực nuôi chim và côn trùng.

 - Khu vực nuôi thú.

 Công viên động vật bán hoang dã đang được Vườn thú Hà Nội - Sở Giao thông công chính tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư.

 Theo qui hoạch chi tiết huyện Từ Liêm trong khu vực này qui hoạch bố trí trạm xử lý nước thải tập trung với qui mô 5,54 ha.

 g) Khu công viên nghỉ ngơi, giải trí - CV6

 Công viên nghỉ ngơi, giải trí CV6 có diện tích 150,78 ha đối diện với Công viên văn hóa qua đường Láng - Hòa Lạc và phía Đông Công viên động vật bán hoang dã. Chức năng của công viên này là phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí cho nhân dân. Số dân dự kiến trong khu vực này khoảng 630 người. Khu công viên nghỉ ngơi, giải trí được qui hoạch với cơ cấu sử dụng đất như sau :

 - Đất công cộng cấp đô thị : diện tích 3,76 ha.

 - Đất cơ quan : diện tích 28,53 ha

 - Đất an ninh quốc phòng : diện tích 5,83 ha

 - Đất công nghiệp : diện tích 5,43 ha

 - Đất ở làng xóm cải tạo, chỉnh trang : diện tích 2,51 ha

 - Đất công viên, cây xanh : diện tích 90,18 ha

 - Đất giao thông : diện tích 14,54 ha

 Trong khu này hiện tại có các dự án :

 - Văn phòng giao dịch và siêu thị của công ty Gạch ốp lát Hà Nội.

 - CLB năng khiếu đa năng CIRI của Công ty Quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất CIRI.

 h) Khu cây xanh sinh thái, cách ly - CX1.1. - CV1.8 :

 Khu vực cây xanh sinh thái, cách ly gồm diện tích các khu vực dọc theo sông Nhuệ với diện tích 51,29 ha.

 9.2. Các đơn vị ở :

 Trong khu vực qui hoạch có 5 đơn vị ở (ký hiệu từ ĐV01 đến ĐV05), với tổng diện tích 352,50 ha, chiếm 30,11% diện tích qui hoạch của cả khu.

 Trong các đơn vị ở này, các công trình công cộng cấp đô thị chủ yếu được bố trí dọc tuyến đường giao thông chính. Công trình công cộng đơn vị ở gồm chợ, trường tiểu học, trường phổ thông trung học phần lớn được xây mới. Nhà ở chung cư cao tầng (kết hợp với các công trình nhà làm việc và công cộng dịch vụ) bố trí ven các tuyến đường chính tạo nên bộ mặt của đô thị hiện đại. Tại các ô đất phía trong, nhà ở xây dựng mới được bố trí theo dạng căn hộ độc lập dạng nhà vườn với mật độ xây dựng thấp. Nhà ở dân cư trong các làng xóm được duy trì, nâng cấp và cải tạo.

 Số dân cư trong các đơn vị ở dự kiến khoảng 54.860 người.

 a) Đơn vị ở (ĐV1) - Mễ Trì - Mỹ Đình.

 Đơn vị ở 1 (ký hiệu ĐV1) có diện tích 101,40 ha thuộc địa bàn xã Mễ Trì và Mỹ Đình, phía Đông khu liên hợp thể thao quốc gia. Số dân dự kiến là 15.950 người. Đơn vị ở 1 được hình thành bởi khu đô thị mới Mễ Trì - Mỹ Đình và khu vực dân cư làng xóm hiện có của xã Mỹ Đình.

 ĐV1 được chia thành 2 khu :

 ĐV1.1 : Khu đô thị mới Mễ Trì - Mỹ Đình có diện tích 31,17 ha. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tuân theo qui hoạch chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, có cơ cấu sử dụng đất như sau :

 - Đất phát triển hỗn hợp : diện tích 2,01 ha

 - Đất công cộng cấp đô thị : diện tích 2,15 ha

 - Đất ở xây mới : diện tích 12,66 ha, với qui mô dân số dự kiến 7.100 người.

 - Đất công cộng, dịch vụ đơn vị ở và trường học : diện tích 2,73 ha

 - Đất cây xanh : diện tích 2,58 ha

 - Đất giao thông : diện tích 5,50 ha

 - Đất đình chùa : diện tích 3,54 ha

 Các công trình dịch vụ công cộng của khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì đồng thời p hục vụ cho toàn bộ đơn vị ở.

 ĐV1.2 : Là phần đất còn lại ngoài khu đô thị Mễ Trì - Mỹ Đình, được chia thành 18 ô đất với diện tích 70,23 ha. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và cơ cấu sử dụng đất như sau :

 - Đất công cộng cấp đô thị : diện tích 0,78 ha. Mật độ xây dựng 30%; chiều cao công trình 3 tầng.

 - Đất công cộng dịch vụ (kể cả y tế xã và trường học) : diện tích 2,98 ha. Mật độ xây dựng 30 - 35%; chiều cao công trình 2 - 3 tầng.

 - Đất cơ quan : diện tích 6,30 ha. Mật độ xây dựng 30 - 35%; chiều cao công trình 2 - 5 tầng.

 - Đất đình chùa : diện tích 1,01 ha. Mật độ xây dựng 20 - 50%; chiều cao công trình 1 tầng.

 - Đất quốc phòng : diện tích 5,77 ha. Mật độ xây dựng 35%; chiều cao công trình 2- 5 tầng.

 - Đất ở : diện tích 36,24 ha. Mật độ xây dựng 30 - 35%; chiều cao công trình 2- 3 tầng.

 - Đất giao thông : diện tích 8 ha

 - Đất cây xanh và các loại đất khác : diện tích 9,15 ha. Mật độ xây dựng 10%; chiều cao công trình 1 tầng.

 Ngoài dự án khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì còn có các dự án :

 - Dự án xây dựng nhà ở di dân giải phóng mặt bằng khu liên hợp TT quốc gia - địa điểm X2 - xã Mỹ Đình.

 - Dự án xây dựng nhà ở để bán xã Mỹ Đình.

 - Dự án trường THCS xã Mỹ Đình.

 - Dự án trường trung học dân lập Trần Quốc Tuấn.

 - Dự án xây dựng nhà ở di dân giải phóng mặt bằng đường 32.

 - Trụ sở cơ quan : Công ty Thép và vật tư nông nghiệp; Công ty Kinh doanh và phát triển dân tộc miền núi; Công ty Viễn thông liên tỉnh.

 b) Đơn vị ở 2 (ĐV2) - Mễ Trì :

 Thuộc địa bàn xã Mễ Trì, phía Nam của tuyến đường 50m, có diện tích 101,71 ha. Số dân cư dự kiến trong khu vực là 17.110 người.

 Đơn vị ở 2 được hình thành bởi khu đô thị Mễ Trì Hạ và khu vực dân cư làng xóm xã Mễ Trì được chia thành 2 khu :

 ĐV2.1 : Khu đô thị mới Mễ TRì Hạ có diện tích 13,78 ha với số dân dự kiến là 3.130 người (ĐV2.1). Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được tuân theo qui hoạch chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, có cơ cấu sử dụng đất như sau :

 - Đất phát triển hỗn hợp : diện tích 4,06 ha

 - Đất công cộng đơn vị ở : diện tích 0,88 ha

 - Đất ở xây mới : diện tích 2,29 ha

 - Đất giao thông : diện tích 3,32 ha

 - Đất cây xanh và đất khác : diện tích 3,23 ha

 ĐV2.2 : Có diện tích 87,93 ha, được chia thành 18 ô đất; Cơ cấu sử dụng đất như sau :

 - Đất công cộng dịch vụ đơn vị ở và trường học : diện tích 5,29 ha. Mật độ xây dựng 30 - 35%; chiều cao công trình 2 - 3 tầng.

 - Đất phát triển hỗn hợp : diện tích 2,74 ha. Mật độ xây dựng 36%; chiều cao công trình 7 tầng.

 - Đất đình chùa : diện tích 1,34 ha. Mật độ xây dựng 20 - 30%; chiều cao công trình 1 tầng.

 - Đất ở : diện tích 57,35 ha. Mật độ xây dựng 30 - 35%; chiều cao công trình 2 - 4 tầng.

 - Đất giao thông : diện tích 15,83 ha.

 - Đất cây xanh và các loại đất khác : diện tích 5,38 ha. Mật độ xây dựng 10%; chiều cao công trình 1 tầng.

 Ngoài dự án khu đô thị mới Mễ Trì Hạ trong đơn vị ở còn có các dự án :

 - UBND xã Mễ Trì.

 - Trường THCS xã Mễ Trì.

 - Khu nhà ở để bán của Công ty Xây dựng NN và PTNT

 - Khu nhà ở Mễ Trì của Công ty Kinh doanh nhà ở số 3.

 - Khu nhà ở để bán của Công ty Thiết kế và Xây dựng nhà - Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà HN.

 c) Đơn vị ở 3 - Phú Đô (ĐV3)

 Đơn vị ở 3 được hình thành từ làng Phú Đô, Mễ Trì, phía Nam khu liên hợp thể thao quốc gia, có diện tích 52,63 ha với qui mô dân số dự kiến 8.290 người và được chia thành 12 ô đất. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và cơ cấu sử dụng đất như sau :

 - Đất công cộng dịch vụ đơn vị ở và trường học : diện tích 3,04 ha. Mật độ xây dựng 25%; chiều cao công trình 1 - 3 tầng.

 - Đất phát triển hỗn hợp : diện tích 1,00 ha. Mật độ xây dựng 30%; chiều cao công trình 2 tầng.

 - Đất đình chùa : diện tích 0,66 ha. Mật độ xây dựng 10%; chiều cao công trình 1 tầng.

 - Đất tiểu thủ công nghiệp : diện tích 0,72 ha. Mật độ xây dựng 30 - 35%; chiều cao công trình 1 - 2 tầng.

 - Đất ở : diện tích 34,06 ha. Mật độ xây dựng 30 - 35%; chiều cao công trình 2 - 5 tầng.

 - Đất giao thông : diện tích 9,41 ha

 - Đất cây xanh và đất khác : diện tích 3,74 ha. Mật độ xây dựng 10%; chiều cao công trình 1 tầng.

 Trong đơn vị ở có các dự án :

 - Khu nhà ở di dân giải phóng mặt bằng khu LHTT quốc gia - địa điểm X3 xã Mễ Trì.

 - Trạm xử lý nước thải Phú Đô.

 - Khu tiểu thủ công nghiệp Phú Đô.

 d) Đơn vị ở 4 - Trung Văn (ĐV4)

 Đơn vị ở 4 được hình thành từ các làng xóm thuộc xã Trung Văn, liền kề sông Nhuệ, có diện tích 37,03 ha với qui mô dân số dự kiến 4.830 người và được chia thành 9 ô đất. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và cơ cấu sử dụng đất như sau :

 - Đất công cộng dịch vụ đơn vị ở (trường học, trạm y tế xã, chợ) : diện tích 2,77 ha. Mật độ xây dựng 25 - 35%; chiều cao công trình 1 - 2 tầng.

 - Đất đình chùa : diện tích 0,34 ha. Mật độ xây dựng 30%; chiều cao công trình 1 tầng.

 - Đất tiểu thủ công nghiệp : diện tích 3,56 ha. Mật độ xây dựng 30%; chiều cao công trình 2 tầng.

 - Đất ở : diện tích 20,41 ha. Mật độ xây dựng 30 - 35%; chiều cao công trình 2,5 - 3 tầng.

 - Đất giao thông : diện tích 7,76 ha

 - Đất cây xanh và đất khác : diện tích 2,19 ha. Mật độ xây dựng 10%; chiều cao công trình 1 tầng.

 Trong đơn vị ở này có các dự án :

 - Nhà trẻ Trung Văn.

 - Dự án xây dựng nhà ở của Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng.

 - Dự án khu tiểu thủ công nghiệp.

 - Trường THCS Trung Văn.

 e) Đơn vị ở 5 - Đại Mỗ (ĐV5)

 Đơn vị ở 5 4 được hình thành từ các khu dân cư làng xóm thuộc xã Đại Mỗ và Tây Mỗ, có diện tích 59,73 ha với qui mô dân số dự kiến 8.680 người và được chia thành 11 ô đất.

 Đơn vị ở này bao gồm cả một phần của dự án Khu đô thị Đại học. Phần đất thuộc dự án này (ký hiệu là ĐH6) có qui mô khoảng 15,18 ha với chức năng để bố trí các công trình dịch vụ công cộng phục vụ cho nhu cầu đào tạo chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp của cư dân địa phương, nhà ở phục vụ dãn dân.

 Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và cơ cấu sử dụng đất như sau :

 - Đất công công dịch vụ đơn vị ở (trường học, trạm y tế xã) : diện tích 5,47 ha. Mật độ xây dựng 25 - 35%; chiều cao công trình 2 - 3 tầng.

 - Đất an ninh quốc phòng : diện tích 2,06 ha. Mật độ xây dựng 30%; chiều cao công trình 2 tầng.

 - Đất đình chùa : diện tích 1,21 ha. Mật độ xây dựng 20%; chiều cao công trình 1 tầng.

 - Đất ở : diện tích 36,36 ha. Mật độ xây dựng 30 - 35%; chiều cao công trình 2 - 3 tầng.

 - Đất giao thông : diện tích 9,43 ha

 - Đất cây xanh và đất khác : diện tích 5,20 ha. Mật độ xây dựng 5 - 10%; chiều cao công trình 1 tầng.

 Ngoài dự án khu đô thị đại học, trong đơn vị ở này còn có các dự án : Khu nhà ở xã Đại Mỗ của Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng - Sở XD.

 Toàn bộ qui hoạch sử dụng đất được trình bày cụ thể như trong bản vẽ QH - 05.

 9.2. Đất giao thông ngoài các đơn vị ở chiếm 87,43 ha.

Điều 10 : Các qui định về hệ thống giao thông

10.1. Giao thông đường bộ :

 Đường giao thông đối ngoại và đô thị :

 1) Đường Láng - Hòa Lạc, đoạn vành đai 3 - vành đai 4, rộng 77,0m (ký hiệu mặt cắt 1 - 1). Lòng đường 15,25m x 2 và 7m x 2. Dải cách ly 4,75 m x 2. Vỉa hè 5m x 2. Đường sắt đô thị rộng 13m. Đoạn nối từ đường vành đai 3 tại nút giao thông lập thể đi qua khu vực qui hoạch dài 3.280m.

 2) Đường vành đai 3 - quốc lộ 6 - Cầu Thăng Long rộng 68,0m - 71,0m (ký hiệu mặt cắt 2 - 2), bao gồm : lòng đường 15m x 2 và 7,5m x 2. Dải cách ly 1m x 2; hành lang để bố trí tàu điện đô thị (chạy trên cao) rộng 5m. Vỉa hè 8m x 2. Chỉ giới xây dựng cách lộ giới của đường 25m. Đường này nằm ngoài phạm vi qui hoạch.

 Đường liên khu vực rộng 106m và 50m.

 Đường giao thông khu vực rộng 100m; 60m và 40m (Đường có mặt cắt ngang rộng 100m và 60m nằm trong khu LHTTQG).

 Đường giao thông phân khu vực rộng 30m và 25m.

 Đường nhánh rộng 21,25m; 17,5m và 13,5m.

 Tổng diện tích đường giao thông đường bộ 180,46 ha (không kể giao thông trong 2 khu đô thị mới và khu LHTDTTQG).

 Tổng chiều dài hệ thống giao thông từ cấp đường 13,5m đến đường đô thị (không kể đường Láng - Hòa Lạc) là 59,99 km với mật độ đường 5,19 km/km2.

 Bãi đỗ xe : Trong từng khu vực chức năng đều có các bãi đỗ xe tập trung và phân tán đến từng công trình. Chú trọng phát triển các công trình ga ra ngầm để tăng diện tích cây xanh và làm đẹp cảnh quan môi trường.

 Tổng cộng diện tích các bãi đỗ xe tập trung khoảng 6,37 ha, có thể chứa được khoảng 2.500 xe ô tô.

 Tuyến xe buýt, taxi : Trong giai đoạn đầu khi tuyến tàu điện đô thị chưa được xây dựng, việc vận tải hành khách công cộng sẽ được đáp ứng bằng xe buýt và xe taxi và được nối liền với hệ thống xe buýt của toàn thành phố. Các điểm dừng, điểm đỗ xe buýt, taxi được phân bố dọc tuyến đường vành đai 3, đường liên khu vực và phân khu vực... với khoảng cách 600 - 800m.

 10.2. Giao thông đường sắt :

 Tuyến đường sắt đô thị chạy dọc theo tuyến đường Láng - Hòa Lạc và đường vành đai 3. Tại các cửa ngõ vào các khu công viên, khu đô thị, dự kiến bố trí các bến đường sắt đô thị. Đoạn đường sắt qua khu vực qui hoạch dài 3.280 m (nằm trong phạm vi đường Láng - Hòa Lạc).

 10.3. Giao thông đường thủy :

 Tuyến vận tải đường sông : Phục vụ chủ yếu cho nhu cầu thăm quan du lịch.

 Trong khu vực qui hoạch dự kiến bố trí các bến thuyền dọc theo sông Nhuệ.

 Toàn bộ qui hoạch hệ thống giao thông được trình bày như trong bản vẽ QH - 07A.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11 : Điều lệ này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 12 : Các cơ quan có trách nhiệm quản lý qui hoạch, quản lý xây dựng căn cứ Qui hoạch chi tiết được duyệt và Qui định của Điều lệ này để có các văn bản hướng dẫn thực hiện theo qui hoạch và qui định của pháp luật.

Điều 13 : Mọi hành vi vi phạm các điều khoản của Điều lệ này, tuỳ theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của Pháp luật.

Điều 14 : Đồ án qui hoạch chi tiết khu công viên văn hóa thể thao Tây Nam Hà Nội tỷ lệ 1/2000 được lưu trữ tại các cơ quan dưới đây để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, kiểm tra, giám sát và thực hiện :

 - Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

 - Sở Qui hoạch - Kiến trúc.

 - Sở Xây dựng.

 - Sở Địa chính - Nhà đất.

 - Sở Giao thông - Công chính.

 - Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm.

 - Uỷ ban nhân dân quận Cầu Giấy.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2003/QĐ-UB ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Qui hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa thể thao Tây Nam Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.207

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.14.135