Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 216/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Đỗ Thông
Ngày ban hành: 21/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 216/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 21 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ BỊ HƯ HỎNG, XUỐNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Nhà ở năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ về một số giải pháp để thực hiện cải tạo, xây dựng lại các chung c­ư cũ bị hư­ hỏng, xuống cấp;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng về việc đề nghị ban hành Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên đại bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2010-2015 tại Văn bản số 46/SXD-VL&QLN ngày 11/01/2010.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015 với các nội dung sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu:

- Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015, nhằm tạo ra các khu nhà ở mới khang trang, sạch đẹp, có chất lượng tốt hơn, góp phần tạo cảnh quan đô thị, cải thiện và nâng cao điều kiện sống của các hộ dân.

- Từng bước thực hiện các Dự án xây dựng mới, cải tạo lại các khu chung cư trên địa bàn đã xuống cấp, ưu tiên triển khai trước (giai đoạn 2009-2011) đối với các chung cư bị hư hỏng nặng, môi trường sống không đảm bảo, phấn đẩu đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp.

- Ưu tiên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có năng lực, giải pháp tốt thực hiện đầu tư xây dựng mới các khu dịch vụ công cộng, kết hợp nhà ở để xóa bỏ tình trạng xuống cấp, sập xệ của các chung cư trên địa bàn tỉnh.

II. Tiến độ:

1. Năm 2010:

- Thành phố Hạ Long:

+ Phá dỡ xây dựng lại: Lô 4 và 5, chung cư 5 tầng Phố Mới, phường Trần Hưng Đạo.

+ Cải tạo, sửa chữa: Nhà tập thể 5 tầng Bạch Đằng, phường Bạch Đằng; nhà 4 tầng, phường Hồng Hải.

- Thị xã Cẩm Phả:

+ Phá dỡ xây dựng lại: Nhà lô 3B, khu 1, phường Mông Dương; nhà A + B, 3 tầng, phường Cẩm Thịnh.

+ Cải tạo, sửa chữa: Nhà 5 nhà lô 1 + 2, phường Cẩm Thuỷ; Nhà A1, 3 tầng, khu 1, phường Cẩm Phú; nhà lô 1+2+3+4, khu 3 tầng, phường Cẩm Thành.

+ Thị xã Uông Bí: Cải tạo, sửa chữa nhà 4 tầng, phường Trưng Vương (Nhà máy Điện Uông Bí); nhà 4 tầng, phường Trưng Vương (Công ty xây dựng 18); nhà số 1, 3 - Công ty Nhiệt điện Uông Bí; Nhà B - Công ty Kho vận Đá Bạc - TKV.

2. Năm 2011:

- Thành phố Hạ Long:

+ Phá dỡ xây dựng lại: Lô 6, 7 và 8, chung cư 5 tầng Phố Mới, phường Trần Hưng Đạo; 2 nhà tập thể A+B (Bệnh viện), phường Bạch Đằng.

+ Cải tạo, sửa chữa: Nhà 3 tầng(Công đoàn), phường Bãi Cháy.

- Thị xã Cẩm Phả:

+ Phá dỡ xây dựng lại: Nhà lô số 5+7+8 tập thể, phường Cẩm Thành.

+ Cải tạo, sửa chữa: Nhà tập thể 5 tầng, phường Cẩm Thành; nhà tập thể 3 tầng A15+A23, khu 1, phường Cẩm Phú; nhà tập thể, 2 tầng, phường Cẩm Thành.

+ Thị xã Uông Bí: Cải tạo, sửa chữa nhà số 1, 3 tầng, phường Trưng Vương (Công ty Nhiệt điện Uông Bí); nhà số 1+2, 3 tầng, phường Vàng Danh (Công ty Than Vàng Danh); Nhà B - Công ty Kho vận Đá Bạc – TKV.

3. Giai đoạn 2012-1015:

- Thành phố Hạ Long:

+ Phá dỡ xây dựng lại: 2 nhà tập thể A+B (Bệnh viện), phường Bạch Đằng ; Chung cư 5 tầng cột 8, phường Hồng Hà ; Chung cư 3 tầng phường Bạch Đằng.

+ Cải tạo, sửa chữa: Nhà tập thể 5 tầng Lán Bè, phường Bạch Đằng.

- Thị xã Cẩm Phả:

+ Phá dỡ xây dựng lại: Nhà lô số 5+7+8 tập thể, phường Cẩm Thành ; 2 lô nhà 5 tầng phường Cẩm Thịnh ; 2 lô nhà 4 tầng, tổ 20, phường Cửa Ông.

+ Cải tạo, sửa chữa: Nhà tập thể 5 tầng, phường Cẩm Thành; nhà tập thể 3 tầng A15+A23, khu 1, phường Cẩm Phú; nhà tập thể, 2 tầng, phường Cẩm Thành.

- Thị xã Uông Bí: Cải tạo, sửa chữa nhà số 1, 3 tầng, phường Trưng Vương (Nhà máy Điện Uông Bí); nhà số 1+2, 3 tầng, phường Vàng Danh (Công ty Kho vận Đá Bạc).

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các địa phương:

- Chủ trì việc điều tra xã hội học các khu chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn bao gồm: Số hộ dân, nhân khẩu; tình hình thu nhập; nhu cầu cần cải tạo, xây dựng lại và nhu cầu tái định cư sau cải tạo, xây dựng lại; tình hình sở hữu nhà ở; điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; nguyên vọng và sự đồng thuận của các hộ dân cư tại đó.

- Tổ chức công khai danh mục các khu nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn để kêu gọi nhà đầu tư tham gia hoặc lựa chọn chủ đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

- Phối hợp với Sở Xây dựng rà soát quy hoạch xây dựng đô thị, rà soát, đánh giá và phân loại chung cư cũ, trên cơ sở đó lập hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết các khu chung cư cũ xuống cấp; đề xuất điạ điểm xây dựng khu tạm cư khi phá dỡ, có kế hoạch cụ thể xây dựng lại chung cư cũ xuống cấp;

- Lập, thẩm định phương án đền bù, giải phóng mặt bằng các khu chung cư đã có quy hoạch xây dựng chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng phương án tạm cư hoặc tái định cư;

- Phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng Quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ 6 tháng báo cáo tình hình thực hiện gửi về Sở Xây dựng để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đối với Uỷ ban Nhân dân thành phố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả và thị xã Uông Bí:

- Khẩn trương lập kế hoạch thực hiện cải tạo, hoặc phá dỡ hoặc xây dựng lại các chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng; Có phương án chuẩn bị các khu tạm cư và tái định cư, đảm bảo có thể triển khai ngay trong quý II/2010 đối với những chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại trong năm 2010.

- Tích cực tìm kiếm, kêu gọi các nhà đầu tư có đủ khả năng, năng lực tài chính và giải pháp tốt để ưu tiên đầu tư xây dựng lại các khu chung cư theo hướng công trình dịch vụ công cộng, kết hợp nhà ở trong năm 2010.

3. Trách nhiệm của các Sở ban ngành:

3.1. Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại quy hoạch được duyệt, chủ động đề xuất việc lập hoặc điều chỉnh quy hoạch các khu vực đô thị có chung cư cũ đã hư hỏng, xuống cấp, đảm bảo phù hợp với cảnh quan, tạo điểm nhấn đô, tổ chức thẩm định các phương án kiến trúc, đồ án quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ của các địa phương hoặc tổ chức có dự án đầu tư cải tạo, sửa chữa.

- Chủ trì xây dựng Quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp (quản lý đầu tư, tái định cư, cơ chế, chính sách) trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

3.2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất để thực hiện các dự án xây dựng nhà ở tạm cư, tái định cư;

- Phối hợp với Sở Xây dựng, xây dựng Quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh.

3.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì thẩm định các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà Nước, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Chủ trì thẩm định năng lực các nhà đầu tư có nhu cầu và đề nghị được đầu tư xây dựng lại các khu chung cư cũ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, xây dựng Quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh.

3.4. Sở Tài chính:

- Chủ trì xây dựng hoặc thẩm định giá bán, cho thuê căn hộ chung cư hoặc công trình dịch vụ tạo ra sau khi cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Chủ trì thẩm định phương án thanh toán tài chính và giá bán, cho thuê căn hộ, công trình dịch vụ của nhà đầu tư xây dựng, cải tạo các chung cư cũ, xuống cấp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, xây dựng Quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh.

3.5. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh:

- Có phương án ưu tiên cho vay vốn để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, sửa chữa cải tạo lại nhà chung cư xuống cấp.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, xây dựng Quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 3: Các ông, bà: Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các Sở, Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2 (thực hiện);
- V0, V1, V2, V3, XD1,2, TM1-3, QH1,2, QLĐĐ1,2;
- Lưu: VT, XD2.
 XD2(15)-QĐ14-01

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 216/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.393

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!