Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1934/QĐ-UB năm 2002 về phân cấp và ủy quyền cấp giấy phép xây dựng thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 1934/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Trần Huy Năng
Ngày ban hành: 27/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1934/QĐ-UB

Hải Phòng, ngày 27 tháng 08 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 88/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất đô thị;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 09/TTLT-BXD-TCĐC ngày 10/12/1999 của Bộ Xây dựng - Tổng cục Địa chính về hướng dẫn cấp phép xây dựng; Thông tư số 03/2000/TT-BXD ngày 25/5/2000 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư Liên tịch số 09/TTLT-BXD-TCĐC;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 179/SXD ngày 07/8/2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã quyền nhiệm vụ tổ chức xét và cấp giấy phép xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng trên địa bàn quận, huyện, thị xã có quy mô từ 4 tầng trở xuống, không hạn chế diện tích sàn. Trừ các công trình tiếp giáp mặt đường phố quy định tại phụ lục kèm theo Quyết định này và những công trình được miễn cấp giấy phép xây dựng quy định tại điều 39 quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền Giám đốc Sở Xây dựng xét cấp giấy phép xây dựng, cải tạo các loại công trình trừ công trình đã phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã ở mục 1, điều 1 Quyết định này.

Quy trình và thủ tục hồ sơ cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Quyết định 56/QĐ-UB ngày 16/01/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.

+ Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

+ Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký quyết định ban hành.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (để b/c)
- TTTU, TT HĐND TP
- Đ/c BTTU
- CT, các PCT UBND TP.
- Như điều 3
- Ban TCCQTP
- PVP
- CV: XD, ĐC, ĐP, TH
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH
Trần Huy Năng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG PHỐ, KHU VỰC DO SỞ XÂY DỰNG XEM XÉT GIẢI QUYẾT CẤP PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1934/QĐ-UB ngày 27/8/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố)

A. ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH:

Gồm các công trình theo số nhà mặt đường thuộc tuyến đường dưới đây:

STT

TÊN ĐƯỜNG PHỐ

GHI CHÚ

I

ĐỊA BÀN QUẬN LÊ CHÂN

 

1

Tô hiệu

 

2

Nguyễn Đức Cảnh

 

3

Tôn Đức Thắng

Từ ngã 4 An Dương đến cầu An Dương

4

Hồ Sen

 

5

Trần Nguyên Hãn

 

II

ĐỊA BÀN QUẬN HỒNG BÀNG

 

1

Hoàng Diệu

 

2

Hoàng Văn Thụ

 

3

Đinh Tiên Hoàng

 

4

Trần Hưng Đạo

 

5

Điện Biên Phủ

 

6

Quang Trung

 

7

Bạch Đằng

 

8

Tôn Đức Thắng

Từ Ngã 3 Sở Dầu đến Cống Cái Tắt thuộc quận Hồng Bàng, Từ Cống Cái Tắt đến cầu An Dương 1 thuộc huyện An Hải.

9

Hùng Vương

 

III

ĐỊA BÀN QUẬN NGÔ QUYỀN

 

1

Trần Phú

 

2

Cầu Đất

 

3

Lạch Tray

 

4

Lê Lai

 

5

Lê Lợi

 

6

Lương Khánh Thiện

 

7

Lê Thánh Tông

 

8

Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

IV

ĐỊA BÀN QUẬN KIẾN AN

 

1

Trường Chinh

 

2

Lê Duẩn

 

3

Trần Nhân Tông

 

4

Phan Đăng Lưu

 

V

ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐỒ SƠN

 

1

Khu I, II, III và khu sân bay (cũ)

 

B. CÁC TUYẾN QUỐC LỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG:

STT

TÊN ĐƯỜNG PHỐ

GHI CHÚ

1

Quốc lộ 5 (mới)

Theo tuyến mới gồm địa bàn: An Hải từ nút cầu ... đến đập Đình Vũ), Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền

2

Đường 353

Từ Cầu rào đến giáp thị xã Đồ Sơn thuộc huyện Kiến Thụy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1934/QĐ-UB năm 2002 về phân cấp và ủy quyền cấp giấy phép xây dựng thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.506
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78