Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1908/2000/QĐ-UB-ĐT điều chỉnh lộ giới đường Nơ Trang Long nối dài do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1908/2000/QĐ-UB-ĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 27/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1908/2000/QĐ-UB-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH LỘ GIỚI ĐƯỜNG NƠ TRANG LONG NỐI DÀI (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG LƯƠNG NGỌC QUYẾN ĐẾN BỜ SÔNG VÀM THUẬT)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Xét tờ trình số 1717/CV-UB ngày 20 tháng 12 năm 1999 của ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc xác định lại lộ giới đường Nơ Trang Long nối dài đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến bờ sông Vàm Thuật, phường 13, Bình Thạnh.
Theo đề nghị của Kiến trúc sư trưởng thành phố tại văn bản số 1958/KTST-QH ngày 29/02/2000.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh lộ giới đường Nơ Trang Long nối dài, đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến bờ sông Vàm Thuật thuộc phường 13 quận Bình Thạnh là 20,0m, lòng đường rộng 10,5m, lề đường mỗi bên rộng 4,75m (thay vì 25,0m theo như quyết định số 4963/QĐ-UB-QLĐT ngày 30/8/1999 của ủy ban nhân dân thành phố).

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo quyết định số 4963/QĐ-UB-QLĐT ngày 30/8/1999 và quyết định số 5521/QĐ-UB-ĐT ngày 23/9/1999 của ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện, Kiến trúc sư trưởng thành phố, Giám đốc các Sở-Ban-Ngành thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Xây dựng, Bộ GTVT
- TT/TU, TT. HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể
- Báo, Đài TW và thành phố
- VPUB : các PVP, Các tổ, Tổ ĐT
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1908/2000/QĐ-UB-ĐT điều chỉnh lộ giới đường Nơ Trang Long nối dài do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.707
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.137.4