Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 1869/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 14/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1869/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRẠM CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG THÔN TRANG LIỆT, PHƯỜNG TRANG HẠ, THỊ XÃ TỪ SƠN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

- Căn cứ Luật xây dựng ngày 26.11.2003;

- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12.02.2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 23.6.2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15.4.2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29.9.2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư tại tờ trình số 167/KH-TH ngày 09.12.2009 về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Trang Liệt, phường trang Hạ, thị xã Từ Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn như sau:

1. Thay đổi giải pháp đầu tư:

- Không đầu tư xây dựng khu xử lý nước gồm: Giếng khoan, trạm bơm cấp 1, cụm lắng lọc, hệ thống khử trùng, bể nước sạch, trạm bơm cấp 2, nhà quản lý, hệ thống điện điều khiển.

- Thực hiện đầu tư đường ống nối mạng lấy nước từ nhà máy nước của Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Việt.

2. Thay đổi quy mô và giải pháp thiết kế chủ yếu như sau:

- Tuyến ống truyền tải và phân phối: Sử dụng ống UPVC, áp lực làm việc từ 6 - 8kg/cm2, đường kính ống từ DN90 - DN160 được bố trí trên các tuyến đường chính và một số nhánh phụ, van điều tiết mạng và van gang. Tổng chiều dài tuyến ống truyền tải và phân phối L = 3.316,7m.

- Tuyến ống dịch vụ được trích ra từ tuyến ống truyền tải và phân phối sử dụng ống HDPE đường kính ống từ DN20 - DN75 có tổng chiều dài L = 9.209m.

- Đấu nối vào hộ gia đình: Bao gồm đường ống đầu nối từ tuyến ống dịch vụ đến từng hộ gia đình, 01 đồng hồ nước, các phụ tùng đi kèm như đại khởi thủy, van khóa, hộp bảo vệ đồng hồ. Đường ống đấu nối vào hộ gia đình sử dụng ống PVC đường kính DN20, DN25 có tổng chiều dài L = 3.500m. Tổng các hộ đấu nối là 1.137 hộ.

- Các van khóa đặt tại các điểm rẽ nhánh và điểm đấu nối.

- Các van xả cặn đặt tại các điểm thấp nhất của hệ thống đường ống.

3. Tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư.

3.1. Tổng mức đầu tư: 4.307.159.000 đồng (bốn tỷ, ba trăm linh bẩy triệu một trăm năm mươi chín ngàn đồng).Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 3.587.688.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án: 76.238.000 đồng

- Chi phí tư vấn: 198.020.000 đồng

- Chi phí khác: 53.653.000 đồng

- Dự phòng: 391.560.000 đồng

(Giảm 4.824.456.000 đồng so với Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 28.11.2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

3.2. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước và nhân dân đóng góp (theo quyết định số 72/2009/QĐ-UBND , ngày 14/5/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh).

4. Lý do điều chỉnh:

- Do thay đổi thiết kế thi công.

- Do chế độ chính sách trong XDCB thay đổi.

5. Tổ chức thực hiện:

- Quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

-Thời gian thực hiện dự án: Năm 2009-2010.

- Chủ đầu tư tổ chức thực hiện dự án theo Luật xây dựng và các quy định khác có liên quan.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND thị xã Từ Sơn; UBND phường Trang Hạ; Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Nhân Chiến

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


322

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82