Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1863/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Trung học cơ sở Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 1863/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 04/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1863/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 04 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀM CẦN, HUYỆN HÀM THUẬN NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 10638/BKHĐT-TH ngày 30/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thời gian phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và phân bổ vốn năm 2016 cho dự án khởi công mới;

Căn cứ Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của UBND tỉnh về việc xác định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C do cấp tỉnh quản lý.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2515/BC-SKHĐT ngày 23 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Trung học cơ sở Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Trường Trung học cơ sở Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam.

2. Mục tiêu đầu tư dự án: Đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất nhằm đảm bảo điều kiện phục vụ cho việc dạy và học của Trường Trung học cơ sở Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam.

3. Quy mô đầu tư:

3.1. Khối hành chính quản trị - các phòng bộ môn: Xây mới nhà 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng: 305,97 m2, diện tích sàn khoảng: 611,94 m2.

3.2. Các hạng mục phụ trợ (Nhà bảo vệ, Nhà xe 02 bánh giáo viên, Nhà xe 02 bánh học sinh, sân đường nội bộ, san nền,…).

3.3. Thiết bị: Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho Khối hành chính quản trị - các phòng bộ môn.

4. Dự án nhóm: C

5. Dự kiến tổng mức đầu tư: 6.231 triệu đồng.

6. Nguồn vốn: Vốn xổ số kiến thiết (4,9 tỷ đồng), vốn ngân sách huyện (đầu tư phần còn lại).

7. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên khu đất hiện tại của Trường Trung học cơ sở Hàm Cần, tại xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam.

8. Thời gian thực hiện dự án: Trong giai đoạn 2016 - 2020.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thành Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án Trường Trung học cơ sở Hàm Cần trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4.

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, Thủ trưởng các sở, ngành và cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4; 
- Chủ tịch, PCTUBND tỉnh - Nguyễn Đức Hòa;
- Lưu: VT, ĐT&QHXD. Châu (09b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1863/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Trung học cơ sở Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


513

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243