Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1836/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Phạm Sỹ Lợi
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1836/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ LIÊM CHÍNH, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 về Quản lý đầu tư phát triển đô thị; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Theo các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh: Văn bản số 1251/UBND- GTXD ngày 24 tháng 6 năm 2015 về việc điều chỉnh Quy hoạch Dự án Khu đô thị Liêm Chính; Văn bản số 2359/UBND-GTXD ngày 04 tháng 11 năm 2015 về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch và bố trí đất tái định cư Dự án Khu đô thị Liêm Chính, thành phố Phủ Lý;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng (tại Tờ trình số 1777/TTr-SXD ngày 23 tháng 12 năm 2015) và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh giảm phạm vi, ranh gii Dự án do điều chỉnh mặt cắt Tuyến đường phía Đông từ 27,0m thành 68,0m.

- Điều chỉnh Quy hoạch chia lô và diện tích đất thương phẩm để bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các hộ dân thuộc Dự án (điều chỉnh các ô đất ở BT01, LK01, LK03 từ đất thương phẩm thành đất ở tái định cư; điều chỉnh các ô đất ở TL06, TL07, TL08, TL09, TL10 từ đất ở nhà vườn thành đất ở liền kề và điều chỉnh một phần lô LK28, LK29 từ đất ở thành đất công cộng).

- Điều chỉnh bỏ đoạn tuyến S5 từ nút N31 đến N36 và thay thế bằng tuyến dọc ni từ nút N33 (thuộc tuyến đường S3) đến đường S7 trên cơ sở kéo dài tuyến S12 về phía Nam để đảm bảo yêu cầu kết nối giao thông thuận lợi.

2. Cơ cấu sử dụng đất sau điều chỉnh:

TT

Loại đất

Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND TP. Phủ Lý

Quy hoạch điều chỉnh

Tăng(+); giảm (-)

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất ở

128.394

43,54

122.578

44,18

-5.816

 

- Đt ở thương phẩm

128.394

 

113.482

 

-14.912

 

- Đất ở tái định cư

0

 

9.096

 

9.096

2

Đất công cộng, cây xanh, thể dục thể thao, bãi đỗ xe, hành lang kỹ thuật

49.166

16,67

37.850

13,64

-11.316

3

Đất dịch vụ thương mại

8.251

2,80

8.251

2,97

0

4

Đất giao thông

109.085

36,99

108.760

39,20

-325

II

Tổng cộng

294.896

100,00

277.439

100,00

-17.457

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1654/QĐ- UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý; Nhà đầu tư (Công ty Xây lắp Hà Nam- đại diện Liên danh 1, 2, 3, 4, 5) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (7);
- VPUB: CPVP(2), TC(H), TN(L), XD(2), TH(2);
- Lưu VT, XD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1836/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.498

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239