Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1834/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 09/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1834/2005/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU XÂY DỰNG ĐƯỜNG LUY LÂU, THỊ XÃ BẮC NINH 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ các Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01.9.1999, số 14/2000/NĐ-CP ngày 05.5.2000, số 66/2003/NĐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án công trình công cộng tại tờ trình số 270/TT-QLDA ngày 18.8.2005 và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 597/KH-XDCB ngày 31.8.2005, về việc phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng đường Luy Lâu, thị xã Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây dựng đường Luy Lâu, thị xã Bắc Ninh, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần địa ốc An Huy - Chi nhánh Bắc Ninh.

2. Giá trúng thầu: 5.043.538.000 đồng (năm tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, năm trăm ba mươi tám nghìn đồng), hình thức hợp đồng trọn gói không điều chỉnh giá.

3. Thời gian thi công: 147 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng xây lắp.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: Thực hiện theo kết quả đấu thầu.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông - Vận tải; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý dự án công trình công cộng và Giám đốc đơn vị trúng thầu căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH UBND TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1834/2005/QĐ-CT ngày 09/09/2005 phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây dựng đường Luy Lâu, thị xã Bắc Ninh do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.867

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!